Magyarország családai: czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Zväzok 5

Predný obal
Helikon, 1862
 

Čo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nenaąli ľiadne recenzie.

Iné vydania - Zobrazi» vąetky

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáľe

Strana 339 - Podmaniczkyak, szintén egy századig nyomát sem leljük a hasonnevű utódoknak , mert a Luther tanát elfogadott P.
Strana 406 - Lengyelországba is becsapva, dúlt, tűzzel vassal adót zsarolt, és az egész környéket rettegésbe hozta, sőt vakmerősége által elragadtatva, maga s társai nevében Fridrik római királynak egyenesen hadat izent.
Strana 405 - Szakolozának hatalmas ura, az ország akkori zavaros állását sa felföldi folytonos háborgatásokat használva, a körülményekhez képest majd az egyik majd a másik párthoz csatlakozik...
Strana 135 - ... annyira jártas volt, hogy e nyelveken gyakrabban levelezett is. Hazánk korabeli nevezetesb férfiaival (mint gr. Széchenyi Ferencz , Zichy stb.) szoros és barátságos viszonyban állt.
Strana 724 - Hooimir) a ki fia halála miatt fájdalmának enyhítéséül IV. László királytól 1272-ben Árva megyében fekvő kicsi de kies fekvésénél s...
Strana 406 - Pongrácz, kit a nép turóczi királynak nevezett, teljesen ezután sem változott, sőt ujabban megzavarta a felső vidékek bátorságát pusztításai által, magára haragította Giskrát, a szentgyörgyi grófot, a császárt (Fridriket), sót az egész országot.
Strana 335 - HI 371., mely szerint csak a kisebb egyházi rendeket bírta , s nem akarván áldozó pappá folszenteltetni , ez okból lett volna Luther híve.
Strana 335 - A reforraatio nála is fogékony elmére találván, az új tannak ő is követője lett...
Strana 742 - Aba nemzetségéből (genus) ered. ') Első megtelepedés! helye Heves vármegyében Rhéde helység, honnan nevét is vévé.

Bibliografické informácie