Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Domine, ne in furore tuo arguas me: ñeque in ira tua corripias me. "
Rituale ad usum dioœcesis Cameracensis, ab illmo domino F. de Salignac de ... - Strana 86
úprava: - 1779
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sacri Ordinis Cartusiensis

Ordo Cartusianorum - 1717
...& pereátis de via jufta. Cùm exárferit in brevi ira ejus : bcátí omnes qui conf ídunt in eo. Pfalmus 6. D Omine ne in furore tuo arguas me : ñeque in ira tua corripias me. Mifcrére mei Domine , quóniam infirmus fum : fana me Domine quóniam conturbáta funt olla mea. Et...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis, Časť 3

1726
...coronáftinos. Ant. Inténde voci oratiónis meaî,Rex meuSjSc Deus meus. •vl Ant. ja Convértere Domine. Pfalmus 6. D Omine, ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in iia tua corripias me. Miferérerrfeî Dómine, quóniam infïrmus íum ; * fana me Domine, quóniam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis, Časť 4

1726
...íuícépit. тежДех meus,& Deus meus. i/. i. Ant. ja Convértere Dómine. fßtlmus 6. DOmine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in ira tua corripias me. Miièrére meî Dómine> quóniam infírmusfum ; *iàname Erubéícant, & con curb éntur vehementer...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Časť 2

1728
...nobis. Pf. 84. ?. Deus in adjutórium , &c. Per Annum , Ant. 8. g. Salvuou Pßtbnits 6". DO'mine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in ira tua corripias me. Miferére mei j Domine , quóniam infîrmus fum : * una me , Dómine , quóniam conturbara funt oíía...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 2

1736
...nos. Ant. Inténde voci oratióHÎS mese, Rex meus^ &_ Deus meus. v. г. Ant. ya Convértere Domine. Pfalmus 6. D Omine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in ira tua corripias me. Miierére meî Domine , quóniam infirmus fum ;* lana me Dómine , quóniam conturbáta finir o!¡a...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 4

1736
...Inténde voci orationis mea» , Rex meus , & Deus meus. v. г, Ant. ja Convértere Domine. ffalmus 6, D Omine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in ira tuacorripias me. Miièrére meî Domine , quóniam infirmus fum ;* iâna rae Dómine , quóniam conturbara...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 1

1736
...Poft. Epiph. Ant. Inténde vod oratiónis mez.Rex meus, &Deus meus. -uz Ant. 5. a. Converter? Dómine. Pfalmus 6. D Omine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in iratuacorripias me. Miièrére meî Dómine , quóniam infirmusíum ;* íana me Dómine , quóniam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Časť 4

1745
...Génitrix ; ту.. Ut digni efficiámur promiffiónibus Chrifti. CVl] PSALMI PCENITENTIALES. PJ»lmus 6. D Omine , ne in furore tuo arguas me, * ñeque in ira tua corrípias me. Miferére meî , Domine , quóniam infirmus ium : * fana me , Domine , quóniam contúrbala...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Časť 1

1745
...nos. Deuain adjutóriúm. Am. 2. D. Juftum. PSALMUS 6. Oratiepcenitenm, Dei mrfericordiam imploranrit, D Omine , ne in furore tuo arguas me, * ñeque in ira tua corrípias me. Mifercre meî , Domine , quoniam ihfirmus. fum ; * fana me , Dómine , quóniam conturbátafuntoflamea....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Tullense

1748
...OFFICIUM NOCT. PRO I. NOCTURNO. PsALMUS 6. Orativ pxn'tentií mijc/'icorAiatn Dci ímp'nritíiti í. D Omine , ne in furore tuo arguas me , * ñeque in ira tua corn'pias me. Miícrére mei , Domine , «juo'niam infïrmus fum ; * fana me, Domine, quoniara conturbara...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť verziu ePub
  5. Stiahnuť PDF