Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, Parce nobis Dómine. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, Exaudí nos Dómine. "
Breviarium Trecense - Strana lxxxix
1829
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Rituale Aurelianense. Denuò recognitum

1726
...Te rogámus. * Ut nos exaudiré dignéris , Te rogámus audi nos. Fili Dei, ^ Te rogámus audi nos. Agnus Dei qui tollis peccáta mundi , Parce nobis Dómine. Agnus Dei qui tollis peccáta mundi, Exaudí nos Dómine. Agnus Dei qui tollis peccáta mundi ," Dona nobis pacem, Kyrie eléifon , Chrilte...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis, Èas» 3

1726
...dignéris , Te rogámus. Ut nos exaudiré dignéris , Te rogámus audi nos. Fili Dei , Te rogámus. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , Parce nobis Dómine. Agnus Dei » qui tollis peccáta inundi, Exaudí nos Dómine. Agnus Dei > qui tollis peccáta Kyrie eléïfon. Chrifte eléï- bilis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Èas» 4

1728
...Te rogámus, audi nos. Ut nos exaudiré dignéris, Te rogámus , audi nos. Fili Dei , Te rogámus. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, Parce nobis...nos, Dómine. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi y Mifcrére nobis. xcix Chrifte âudi nos. Chrifte exáudi nos. Kyrie eléïfon. Chrifte déïfon....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 2

1736
...omnes generatiónes , Luc. i. 48. Ora pro nobis. Tu erisbenedíaa in sternum , Jaditk 15. ii. ora. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , Parce nobis Dómine. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi , Exaiídi nos Dómine. Agnus Dei, .qui tollis peccáta mundi, Mifercre nobis. Chrifte audi nos. Chrifte...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Blesense, Èas» 1

1737
...bonis & reftis corde. ef. 124. y. Memor eilo congres»te rogamus , audi nos . Fill Dei, te rogamos. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , Parce nobis, Dómine. Agnus Dei , qui tollis pecttonis tuz , ф. Qaam poflecáta mundi , Exaudí no> , difti ab inicio. Pf. 75. 1 Dumine. Agnus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ ecclesiæ Metropolitanæ Remensis, Zväzok 3

1759
...dignéris, "Me rogámus audi nos. Ut nos exaudiré dignéris, te rogámus audi nos. Fili Dei , te rog. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , parce nobis , Dómine. Agnus Dei , qui tollïs peccáta mundi , exaudí nos , Domine , Agnus Dei , 'qui tollis peccáta mundi , miferére...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Condomiense, Èas» 4

1763
...dignéris , te rog. Ut nos exaudiré dignéris , te rogámus , audi nos. Fili Dei , te rogámus , audi nos. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , Parce nobis , Dómine. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , Exaudi nos , Dómine. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi , Miferére nobis. Kyrie, elcifon. Chriftc,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Rituel du diocèse de Périgueux

1763
...aeternam donare dignéris , te rogámus. Ut nos exaudiré dignéris , te rogámus. Fili Dei , te rogámus. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , parce nobis , Dómine. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exaudí nos, Dómine. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi, miferére nobis. nt, toucher, nos. ear...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Noviomense

1764
...fidélibus defunftis réquiem aeternam donare dignéris , te. Ut nos exaudiré dignéris , te. Fili Dei, te. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , parce nobis , Dómine. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , exaudí DOS, ' Dómine. •-•Ч N; cxxxfx itaamfentiájtens ícmpiter,miferércfá íntifíci noítro...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Noviomense

1764
...defunctis réquiem xternara donare dignéris , . te. Ut nos exaudiré dignéris , te. Fill Dei, te. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , parce nobis., Dómine. Agnus Dei , qui tollis peccáca inundi , exaudí nos, Domine. Agnus Dei , qui tollis peccáta mundi , miferere nobis. Kyrie...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» verziu ePub
  5. Stiahnu» PDF