Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy 110 z 70 na dotaz Monstra te esse matrem, Sumat per te preces, Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus.....
" Monstra te esse matrem, Sumat per te preces, Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus. Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos culpis solutos, Mites fac et castos. "
Breviarium Trecense - Strana lxix
1829
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...vincla reis , Prefer lumen csecis, Mala il ostra pelle , Bona cuneta posee. Monstra te esse maire;; Sumat per te preces, Qui pro nobis natus , Tulit esse tuus. Virgo singiiláris, Inter omnes mit is, Nos culpis solutos, Mites fac et castos. Vitain prtes ta puram, Iter...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nanceiense, olim Tullense

1821
...Domini ; quia Proler lumen coecis, Mala nostra pelle , Bona cuucla. posee. Monstra te esse matrem ; Sumat per te preces, Qui pro nobis natus , Tulit esse tuus. Virgo singuláris, Inter omnes initis, Tíos culpis solutos Mites fac et castos. Vitam praesta puram , Itcr para tutum, Ut vidtntes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nanceiense, olim Tullense

1821
...Domini ; quia Profer lumen oecis, Mala nostia pelle , Bona cúnela posee. Monstra te esse matrem ; Sumat per te preces, Qui pro nobis natus , Tulit esse tuus. Virgo singular's, Inter omiics niitis, Nosculpis solutos Mites fac et castos. Vi tarn pracsta puram , lier...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 1

1828
...per terreces , >.f>. Qui pro nobis natus ïulit esse tous. Virgo singuláris, Inter oiiuics otitis , Nos culpis solutos , Mites fac et castos. Vitam prœsta...puram , Iter para tutum, Ut videntes Jesum , Semper collœtémur. Sit laus Deo Patri, Suinmo Christo decus, Spiritui sancto , Tribus honor muís. Amen....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...Solve vincla reis, Prefer lumen caecis, Mala nostra pelle, Bona cuneta posee. Monstra te esse matrein, Sumat per te preces, Qui pro nobis natus Tulit esse tuus. Virgo singuláris, Inter omncs mitis, Nos culpis solutos Mites fac et castos. Vitam praesta puram , Iter para tutum, Ut videntes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...nomen. Profer lumen ca?cis, Mala iiostra pelle, Bona cuneta posee. Monstra te esse matreiii, Si un. 1 1 per te preces, Qui pro nobis natus Tulit esse tuus. Virgo singuláris, Inter omiies milis, Nos ciilpis solutos Mites fac et castos. Vitam praesta puram , Iter para tutum, Ut videntes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense

1828
...Monstra te esse" matreni -, ¿ntiP/l-¿- ?• ín omni genle quae audient nomen tuum т .,.;*« ,* • . Sumat per te preces , Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus. Virgo singuláns, ínter mimes milis, Nos culpis solutos, Mites fac et castos. Vitam prxsta puram I ter para...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...Solve vincla reis, Profer lumen caecis, Mala nostra pelle, Bona cuneta posee. Monstra te1 esse Matrem , Sumat per te preces Qui pro nobis natus Tulit esse tuus. Virgo singular», Inter oinnes milis, Nos culpis solutos Mites fac et castos. Vitara praesta purazu, Iter...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...reis ; Profer lumen cœcis ; Mala nostra pelle ; liona cuneta posee. MONSTRA le esse matrem : Sumàt per te preces Qui pro nobis Natus Tulit esse tuus. VIRGO singuláris, Inter omnes milis , . • Nos culpis solutos, Mites fac et castos. VITAM p reesta puram ; Iter para tutum ; Ut...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Constantiense

1830
...cuneta posee. MOWSTRA te esse matrcm; Sumat per te preces , Qui pro nobis natus Tulit esse tuus. Vinco singuláris , Inter omnes mitis , Nos culpis solutos , Mites fac et castos. ViTAM prassta puram, Iter para Ultimi; Ut videntes Jesum , Semper collaetérour. SIT laus Deo Patri , Summum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF