Obrázky na stránke
PDF

KATOLIČKO

CRKVENO PRAVO

NAPISAO

DR. FERDINANDO BELAJ

J. R PROFESOR CRKVENOG PRAVA U BOGOSLOVNOM FAKULTETU KR. SVEUČILIŠTA PRANJE

JOSIPA I. U ZAGREBU

DRUGO PRERAGJENO IZDANJE

S DOZVOLOM DUHOVNE OBLASTI NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE

1901
TISAK I NAKLADA KNJIŽARE L. HARTMANA (STJ. KUGLI), ZAGREB, ILICA

KNJIŽARA L. HARTMANA (ST. KUGLI), ZAGRE

w ILICA 30 ans

preporuča se častnom svećenstvu za nabavu zviju potrebnih mu knjiga, bilo u koje godjer jeziku, osobito pako moli, da se kod nje naruče sliedeće, vlastitom nakladom izaš

knjige:

Ispovjesti sv. Aurelija

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Augustina dom i bijež

Preveo, uvokama popratio Antun Sasso, profesor i kateheta na c. kr. velikoj realci u Spljetu. Cijena broširano . . . 4.

Tvrdou platno uvezano . 4.70 Čovjeku je najveća zagonetka sam čovjek, te je zastavno visok nauk: sebe poznaj, što nam ga vieć Grci ukazivali. Nu niko ne upozna bolje sama sebe, niko bolje ne odgonenu te zagonetke do Sv. Aurelija Augustina, najvećega i najdubljega crkvenoga oca. Ispovijesti Sv. Augustina živa je povjest čovječje

slaboće u velićini. Propovjedi za sve ne

dielie Napisao Dr. Martin Štigujenje lic. Cijena broširano . 2.60

Tvrdou platno uvezano. 3.20 Propovjedi za sve

Napisao dr. Martin

Štiglić. Cijena broširano . . . . . . . . . . . 2.20 Tvrdo u platno uvezano .... 2.80

upotriebiti u svakom mjestu, pa ih toplo preporučamo osobito mladjem svećenstvu. – Tko kupi sve tri svezke na jedanput, dobije brošir.

Tvrdo uvezano ZA SVE NEDJELJE I

ZA SVE BLAGDANE napisao Dr. Martin Štiglić. – Dvie svezke. – Cijena broširano ..

Tvrdo uvezano Homilije su ponajuspješniji način kako treba propoviedati rieč Božju, osobito prostome puku. Stoga se i sve više iztiće, kako su koristne Homilije, pa se i u novije doba s velikim plodom opet počele uvadjati, a ove prof. Stiglića preporučuje zagrebački nadbiskupski duh. stol svojom aprobacijom od 10. travnja 1891. broj 1333 sliedećim riešima: »A sudeć po jasnoći i temeljitosti, kojoin je to djelo napisano, te po shodnom tumačenju sv. evangjelja, može se predpostaviti, da će to djelo na liepu pripornoć biti dušobrižnomu svećenstvu te hasnovito djelovat na moralni uzgoj vjernika.

Katoličko pastirskobo

za razne

Napisao Dr. Martin prigode Štiglić. Cijena broš. 2.80

Tvrdo u platno uvezano 3.40 Po želji čč. svećenstva napisao je dr. Stiglić ove tri svezke propovijedi, te time doskočio velikoj potrebi, jer poslije Švelcovih propovijedi nismo imali u našoj literaturi djelo, koje bi ispunilo ovu prazninu. Pošto su ove propovjedi dra. Štiglića lahke i kratke, to se dadu vrlo dobro

Napisao Dr. Mar

tin Štiglić. Dvie svezke. Cijena broširano ... 12.61

Ostatak toga djela prekupili smo mi od veleuč. g. pisca pa molimo, da se naručbe uprave od sada našoj knjižari.

[blocks in formation]

Naručbe na sve ovdje navedene knjige imadu se slati knjižari L. Hartmana

(St. Kugli), Zagreb. Ilica br. 30.

KATOLIČKO CRKVENO PRAVO

NAPISAO

Da FERDINANDO BELAJ

J. R. PROFESOR CRKVENOG PRAVA U BOGOSLOVNOM FAKULTETU KR. SVEUČILIŠTA FRANJE

JOSIPA 1. U ZAGREBU

DRUGO PRERAGJENO IZDANJE

S DOZVOLOM DUHOVNE OBLASTI NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE

1901.

TISAK I NAKLADA KNJIŽARE LAV. HARTMANA (KUGLI I DEUTSCH), ZAGREB.

« PredošláPokračovať »