Obrázky na stránke
PDF
ePub

those who through sickness or any other cause are destitute, and also those who are in bondage, and those who are strangers journeying, in short, he aids all those who are in want. But we all meet in common on Sunday, because it is the first day, in the which God, who changed the darkness and matter, made the world; and Jesus Christ our Saviour, on the same day, rose from the dead.

Dialogus* cum Tryphone Judæo, p. 260. (Editio ut supra.) Περι δε των εν παντι τοπή

But concerning the sacriυφ' ημων των εθνων προσφερο- fces offered to Him by us μενων αυτω θυσιων, τουτέστι Gentiles in every place, that του αρτου της ευχαριστιας και is to say, the bread of the του ποτηριου ομοιως της ευχα- thanksgiving (eucharist), and, ριστιας, προλεγει τοτε, ειπων,

in like manner, the cup of και το ονομα αυτου δοξαζειν the thanksgiving (eucharist), ημας, υμας δε βεβηλουν. he then predicts, saying, both

that we should glorify his name, and that you should profane it.

THEODORET. Dial. i. p. 17, Theodoret. . Paris, 1642. 18. (Paris. 1642.)

p. 17. Orthodoxus. - Αίμα άρα Orth.-Sanguinem igitur σταφυλής το του σωτήρος προση uvæ Salvatoris appellavit sanγορευσεν αίμα. Ει γαρ άμ- guinem. Si enim Dominus πελος ο δεσπότης ωνόμασται, o vitis appellatus est ; et frucδε της άμπελου καρπός οίνος tus vitis vinum appellatur, προσαγορευεται, αίματος δε και sanguinis vero et aque rivi ύδατος εκ της του δεσπότου

ex Domini latere profusi per πλευράς κρουνοί προχεθέντες reliquum corpus deοrsum διά του λοιπού σώματος επι τα manarunt, jure omnino et κάτω διήλθον, είκότως άρα και appositè vaticinatus est Patri.

* It is disputed whether Justin is the author of this Dialogue. If not, it is the work of some unknown Father,

[ocr errors][ocr errors]

archa. * Lavabit in vino
stolam suam et in sanguine
uvæ pallium suum:'' sicut
enim nos mysticum vitis
fructum post sanctificationem
sanguinem Dominicum appel-
lamus. Sic veræ vitis san-
guinem uvæ sanguinem nomi-
navit.
Eran.—Obscurè simul et
dilucidè quod propositum
fuerat demonstratum est.
Orth.—Et si hæc tibi ad
fidem faciendam sufficiunt,
ad veritatem tamen confir-
mandam aliam etiam proba-
tionem adjiciam.
Eran.—Si hæc feceris, rem
mihi gratam facies, utili-
tatem enim auxeris.
Orth.—Scis quòd panem
Deus proprium corpus appel-
lavit ?
Eran.—Scio.
Orth.—Alibi verò carnem
frumentum nominavit ?
Eran. — Hoc etiam scio.
Audivi quippe dicentem.
“ Venit hora ut clarificetur
filius hominis, et nisi granum
frumenti cadens in terram
mortuum fuerit, ipsum solum
manet; si autem mortuum
fuerit, multum fructum
affert.''
Orth.—In mysteriorum
verò institutione panem ap-
pellavit corpus et quod mix-
tum erat sanguinem.
Eran.—Sic nominavit.
Orth. — Atqui secundùm
naturam et corpus pure corpus
vocabitur et sanguis sanguis.

I

[ocr errors]
[ocr errors]

σεν.

causam

Eran.-.-Ωμολόγηται.

Eran.-In confesso est. Orth.-0 δε γε σωτήρ ο

Orth.-Salvator autem nosημέτερος ενήλλαξε τα ονόματα: ter nomina permutavit et corκαι το μεν σωματι το του συμ- pori quidem in quod erat βόλου τέθεικεν όνομα τω δε gymboli nomen imposuit : συμβόλω το του σώματος. Ού- symbolo vero quod erat corτως άμπελον έαυτον ονομάσας, poris. Sie vitem seipsum αίμα το σύμβολον προσηγόρευ- qui nominavit, sanguinis no

men symbolo tribuit. Eran.-Τούτο

μεν
αληθώς

Eran.- Hoc quidem verè είρηκας. 'Εβoυλoμην δε την

dixisti, vellem autem permuαιτίαν μαθείν της των ονομά

tationis nominum

ediscere. . των εναλλαγής.

Orth.-Manifestus est sco-
Orth.-Δήλος ο σκοπός τοίς
τα θεία μεμυημενοις.

'
'HBova pus iis qui divinis mysteriis

sunt initiati. Volebat enim λήθη γαρ τούς των θείων

μυστηρίων μεταλαγχανοντας, μη

eos, qui divinis mysteriis par

ticipant, non attendere natuτη φύσει των βλεπομενων προ

ram eorum quæ cernuntur. σέχειν, άλλα διά της των ονο

Sed μάτων εναλλαγής, πιστεύειν τη tionem mutationi que es gra

per nominum mutaέκ της χάριτος γεγενημένη με- tia facta est fidem adhibere. ταβολή, ο γαρ δη το φυσει σώμα Qui enim corpus naturale σίτον και άρτον προσαγορευσας, frumentum et panem appelκαι αν πάλιν εαυτόν άμπελον Iavit, et vitem rursus se ipsum ονομάσας, ούτος τα δρώμενα nominavit, is visibilia symσυμβολα τη του σώματος και bola corporis, et sanguinis αίματος προσηγορία τετίμηκεν, appellatione honoravit, non ου την φυσιν μεταβαλών, αλλά naturam mutans, sed nature την χάριν τη φύσει προστεθει- gratiam addens. κώς.

Eran.-Et mysticè mystica Eran. – Kai uvotikūs épphon dicta sunt et perspicuè declaτα μυστικά, και σαφώς εδηλωθη rata que non omnibus sunt τα πάσιν ου γνώριμα.

nota. Orth.-Επειδή τοίνυν συνω Orth. - Quoniam igitur μολόγηται, και στολήν και περι- constat et stolam et pallium Ρολήν υπό του πατριάρχου το a Patriarcha

corpus

Dominiδεσποτικών ωνομάσθαι σώμα. cum appellari, atque in serΕις δε τον περί των θείων μυσ monem de divinis mysteriis τηρίων εισεληλύθαμεν λόγον, ingressi sumus, die per veriείπε προς της αληθείας. Τίνος tatem, cujus putas Symbolum ηγή σύμβολόν τε και τύπον την et figuram esse cibum sanctisπολυαγιαν τροφην; της θεότη- simum ? divinitatisne Christi

“H Domini, an corporis et sanguinis?

EACUNDUs.

Facundus pro defensione trium eapitulorum Concilii Chalcedonensis. (Paris. 1676.) Lib. ix. c. v. 144.

Nam sacramentum adoptionis suscipere dignatus est Christus, et quando circumcisus est, et quando baptizatus est; et potest sacramentum adoptionis, adoptio nuncupari, sicut sacramentum corporis et sanguinis ejus, quod est in pane et poculo consecrato, corpus ejus et sanguinem dicimus. Non quod propriè corpus ejus sit panis, et poculum sanguis, sed quod in se mysterium corporis ejus sanguinisque contineant. Hinc et ipse Dominus benedictum panem et calieem quem discipulis tradidit, corpus et sanguinem vocavit.

[ocr errors]

EPHR.EM SYRUs. (Roma. 1746.) Adversus scrutatores. Ista, o frater, perpende,

glorificans : adora ipsius be

nignitatem; attende quomodo

[ocr errors]
[ocr errors]

panem benedixit ae fregit in figuram immaculati corporis sui; calicemquein figuram sanÉ, sui benedixit, deditque

iscipulis; et esto, tu quoque, sacramentorum ejus particeps.*

SUPREMACY.
Peter's Supremacy.

All the Apostles were equal in power.
CyPRIAN, elected bishop An. Chr. 248. Dupin.

Hoc erant utique et cæteri Apostoli quod fuit Petrus, pari consortio præditi et honoris et potestatis,f sed exordium ab unitate profiscitur, ut ecclesia una monstretur.—De unitate ecclesiæ, p. 107. (Oxonii, 1682.)

* For these three extracts from Theodoret, Facundus, and Ephraim, I am indebted to the Rev. Isaac Ashe, Baronstown Reetory, Dundalk. * It is impossible that Peter's supremacy could have been a doctrine of

the Church in the third century ; for Cyprian could not have been ignorant of it, ifit had been received by the Church as a divine appointment. I 2

Christ is the only head. THEoDoRET. Interpret. in lib. Cant. Cant. (Lat. Ed. Parisiis, 1608.) Christus solus caput est omnium, corpus autem ipsius divina est ecclesia; membra autem corporis sanctos esse dicimus, alium quidem collum, alium autem pedes. Per hujus crura Petrum intellige apostolorum principem.

AMBRosE. The keys were given to all the Apostles. Tibi, inquit, dabo claves regni cœlorum, ut et solvas et ligas. . . . . Quod Petro dicitur, Apostolis dicitur.—

(In Ps. xxxviii. Enarr. p. 858. tom. i. Bened. Edit. Parisiis, 1690.)

Peter's primacy was only a primacy of confession and faith. De incarn. sacram. lib. i. (Editio ut supra.)

Vos autem quid me dicitis ? Statim loci non immemor sui, primatum egit, primatum confessionis utique, non honoris, primatum fidei, non ordinis.

Paul was equal to Peter and second to none. Nec Paulus inferior Petro, quamvis ille ecclesiæ fundamentum, et hic sapiens architectus, sciens vestigia credentium fundare populorum ; nec Paulus, inquam, indignus apostolQrum collegio, gum primo quoque facilè conferendus,

et nulli secundus. Num qui $e imparem nescit, facit aequalem.

AUGUSTINE. Christ only is our head. Enarratio in Psalmum lxii. Tom. iv. p. 607. Ille enim unus, qui natus est de Maria et passus est, et sepultus est, et resurrexit, et adscendit in cœlum, et modo ad dexteram Patris sedet et interpellat pro nobis, caput nostrum est. Si ille caput est, nos membra sumus: tota ecclesia ejus, quæ ubique diffusa est, corpus ipsius est, cujus

« PredošláPokračovať »