Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors]

tum. Sed Trinitas vera non constant. ¥. Candor est lue esset, si una eademque cis æternæ, spéculum sine persona dicerétur Pater, et macula Dei majestátis , et Filius, et Spíritus sanctus. imago bonitatis illius : *

B. In principio erat Ver- Ipse est. Coloss, 1. Sap. 75 bum, et Verbum erat apud Deum : hoc erat in prin

Lectio vj. cípio apud Deum : * Omnia per ipsum facta sunt, DEr hauc unitátem naet siue ipso factum est P turálem totus Paler in nihil , quod factum est. ¥. Filio et Spiritu sancto est, Egressus ejus ab initio , à totus Filius in Patre et Spidiébus æternitatis. * Om- ritu sancto est , totusque nia. Joan. 1. Mich. 5. Spiritus sanctus in Patre

ei Filio est. Nullus horum Lectio v.

extra quémlįbet ipsorum al enim sicut est Patris est : quia nemo aliúin aut Set Filji et Spiritûs Sancti præcedit æternitate , aut uua substantia , sic esset excedit magnitúdine, aut ụna persóna ; nibil omnino súperat potestate: quia nec esset in quo veraciter Tri- Filio uec Spiritu sancto , nitas dicerétur. Rursus quantùm a (natúræ divinæ Triuitas quidem yera es- unitátem pertinet, aut airset , sed unus Deus Trini- térior aut major Paier est : tas ipsa non esset, si que- nec Filii ætérnitas atque madmodùm Pater et Fi- immensitas, velut anterior lius et Spiritus sanctus aut major, Spiritûs sancti personarum sunt ab invi- immeusitátem æternitacem proprietate distincti, temque aut præcédere aut sic fuissent naturárum quo: excédere naturaliter por que diversitále discréti, Sed test. quia in illo uno vero Deo R. Filium Deus constiTrinitale, non solùm quòd tuit hæredem universounus Deus est, sed etiam rum, per quem fecit et quod Trinitas est , naturali- sæcula : qui * Cùm sit ter verum est ; propterea splendor glóriæ , et figura ipse verus Deus in persó- substantiæ ejus, portansnis Trinitas est ; et in unâ que oinpia verbo virtútis natúrà unus est.

suis, sedet ad dextera, B. Filius dilectiónis Patris majestális in excelsis. *. est imago Dei invisibilis, Dixit Dominus Dómino primogenitus omnis crea- meo : Sede à dextris meis; túræ : in ipso cóndita sunt ex útero ante lucíferum universa in cælis et in génui te. * Cùm sit splen' terrà : * Ipse est ante om- dor. Glória. Filium. Hebr. nes , et in ipso omnia 1. Ps. 109.

IN III. NOCTURNO. substantiae profitéinur, Non

Ant. 1. A. Rogábo Pa- enim nos secundùm cortrem meum, et alium Pa- porum conditionem , divis raclétum dabit vobis , Spi- sionem in Deo fácimus ; ritum veritatis, Joan. 14. sed secundum divinæ na

Ant. 8. A. Paraclétus táræ potentiam , quæ in Spíritus sanctus, quem matéria non est : et nomimittet Pater in noinine num personas verè consmeo , ille vos docebit óm- táre crédimus, et unitatem pia. Joan. 14.

i divinitatis esse testamur. Ant. 7. E. Cùm venerit B. Vidit Jesus Spiritum Paraclétus, quem ego mit- Dei descendentem sicut cotam vobis à Patre, qui à lumbam, et venientem sil. Patre procedit, ille testi- per se : et ecce vox de mónium perhibébit de me. cælis dicens : * Hic est FiJoan. 15.

lius meus dilectus, in quo ¥. Spiritus ómnia scru- nihi complácui. . Ecce tátur, R. Etiam profunda electus meus , complacuit Dei. 1. Cor. 2.

, sibi in illo auima mea , Léctio sancti Evangélii dedi Spiritum meum super secundùm Matthæum. . eum. * Hic est Filius meus

Lectio vij. Cap. 28. dilectus. Math. 3. Is. 42. TN illo témpore; Dixit. Lectio viij. | Jesus discípulis suis : Da. NTEc extensiónem partis ta est mihi omois potestas N alicujus ex parte , ut in cælo et in terrà. Euntes quidam putavérunt, Dei ergo docéte omnes gentes, Filium dicimus; nec Verbaptizantes eos in nomine bum sine re, velut sonum Patris, et Filii, et Spiritûs vocis accipimus : sed tria sancti. Et reliqua

nómina , et tres persóivas Homilia Sancti Gregórii uníus esse essentiæ, unius Nazianzeni.

majestátis atque potéutiæ Tract. de Fide, Orat. 49. crédimus. Et ideò inum

Uis Catholicorum ig- Deum confitémur ; quia norat Patrem verè unitas majestatis , plurium

esse Patrem , Filium vocabulo deos próbibet apverè Filium , et Spiritum pellari. Dénique Patrem et sanctum verè esse Spiritum Filium catholicè noniinasanctum ? sicut ipse Dó- mus; duos autem Deos diminus ad Apóstolos suos cere , nec possumus, nec dicit : Euntes, baptizate debemus. Non quòd Filius omnes gentes in nomine Dei Deus non sit; imò vePatris, et Filii, et Spiritûs rus Deus de Deo vero : sed sancti. Hæc est perfecta quia non aliunde, quàm Trinitas in unitate consis- de ipso uno Patre , Dei teps , quam scilicet uníus Filium nóvimus, perinde

[ocr errors]

unum Deum dicimus. Hoc buendum beneficium, petit enim Prophétæ, hoc Após- te mendicus, et tu es Dei toli tradiderunt; hoc ipse mendicus : omnes enim, Dóminus docuit, cùm di- quando oramus, mendíci cit : Ego et Pater uyum Dei sumus : ante januam sumus. Unum ad unitátem magni patrisfamílias stadivinitátis , ut dixi, refert: mus, imò éliam prostérsumus autem, personis as- nimur, supplices ingemissignat.

cimus , aliquid volentes · Be. Locutus est Jesus ún- acciperc; et ipsum áliquid, decim discipulis : Euntes, ipse Deus est. Quid à te * Docete omnes gentes; petit mendicus? Panem. Et baptizantes eos in nomine tn, quid petis à Deo , nisi Patris, et Filii, et Spiritûs Christum, qui dicit : Ego sancti. ¥. Erit fons patens sum panis vivus , qui de habitantibus Jerúsalem in cælo descendi? Ignoscivoablutiónem peccatóris. * bis vultis ? ignoscite ; reDocele. Mat. 28. Zach. 13. mittile, et remitiétur voLéctio sancti Evangélii bis. Accipere vultis ? date,

secuudům Lucam. et dabitur vobis.

Lectio ix. Cap. 6. B. Séraphim clamábant TN illo témpore; Dixit Je aller ad alterum : * SancI sus discípulis suis : Estó- tus, Sanctus, Sanctus Dóin te misericordes , sicut et minus exercituum ; plena Pater vester miséricors est. est omnis terra glórià ejus. Et reliqua.

V. Tres sunt, qui testimoHomilia sancti Augustini nium dant in coelo , Pater, Epíscopi.

Verbum, et Spiritus sanca Serm. 83. de verb. Evang. tus; et hi tres Unum sunt.

aliàs 15. de verb. Domini. * Sanctus. Glória. SeraD UO sunt ópera miseri- phim. Is. 6. 1. Joan. 5. U córdiæ, quæ nos libe- Dicitur Te Deum, rant, quæ bréviter ipse AD LAUDES. Dóminus pósuit in Evan- Ant. I 7 Nus Deus et Pater gélio : Dimittite, et dimit2. B. U omnium, qui est tétur vobis; Date, et dá- super omnes, et per omnia, bitur vobis. Dimitrite, et et in omnibus nobis. Eph. dimittétur vobis, ad ignos- 4. ceudum pertinet; Dale, et Ant. 1. C. Unus Deus, dabitur vobis, ad præstan- unus et mediator Dei et dum beneficium pertinet. hóminum homo Christus Quod ait de ignoscendo; Jesus, qui dedit redempet tu vis tibi ignosci quod tióuem semetipsum pro peccas, et habes alium cui Ómnibus. 1. Tim. 2. tu possis ignoscere. Rur- Ant. 3. A. Ipse Spiritus · sus , quod pertinet ad tri- testimonium reddit spiri

tui nostro , quòd sumus fi- Laus, qui redéinit , Filio; lii Dei : si fílii , et hæré- Qui caritáte nos foves, des; bæredes quidem Dei, Sit par tibi laus, Spiritus, cohærédes autem Christi. Amen. Rom. 8.

. Benedictum nomen, Ant. 4. A. Spíritus est majestátis ejus in æternum; Deus, et eos, qui adórant R. Et replébitur majestáte eum, in spíritu et veritate ejus omnis terra. Ps. 71. oporiet adorare. Joan. 4. Ad Benedictus, Ant. 1. A.

Ant. 5. B. Ex ipso , et Triplicatur. per ipsum , et in ipso sunt · Benedictus Deus et Paómnia ; ipsi glória in sæ- ter Dómini nostri Jesu cula. Amen. Kom. II. Christi, in quo credentes

Capitulum. 2. Cor. 13. siguáti estis Spiritu promisn Ratia Dómini nostri siouis sancto. Eph. 1. G Jesu Christi, et caritas : Oratio. Dei, et communicatio sanc Mnipotens sempiterne ti Spíritûs sit cum omni Deus, qui dedisti far bus vobis.

mulis tuis in confessione Hymnus.

veræ fidei , æternæ TriniO LUCE quæ tua lates, tátis gloriam agnoscere, et

Beáta semper Trinitas, in potentià majestatis adoTe confitemur, crédimus, rare Unitatem ; quæsnmus, Pióque corde quærimus ! ut ejusdem fidei firmitate , • OSANCTE sanctórum Pa- ab omnibus semper muter,

niámur adversis. Per DóO Nate de Deo Deus, minum. O caritátis vínculum Commemoratio Dominicæ. Jungens utrumque , Spiri- Ant. Estóte misericortus!

des, sicut et Pater vester Ut se videt totum Pater, misericors est. Luc. 6. Coæva proles nascitur; $ Repléti sumus manè Amorque quo se diligunt misericórdiâ tuà : R. ExulEt ipse procédit Deus. távimus , et delectati su

Est totus in Nato Pater, mus. Ps. 89. In Patre tolus Filius;

Oratio. Natóque plenus ac Patre Eus, in te sperántium Iuest utrique Spiritus

fortitúdo, adesto proQUOD Natus est , boc pítius in vocationibus nosSpiritus ;

tris, et quia sine te nihil Hoc est uterque quod Pa- potest mortális infirmitas, ter;

præsta avxilium grátie tures una summá véritas, æ, ut in exequendis man res una summa Cáritas. dátis tuis, et voluntate tibi Qui nos creávit, laus et actióne placeamus. Per Patri;

Dóminum

« PredošláPokračovať »