Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" A refífténtibus déxtera: tuse cuftódi me , * ut pupillam óculi. Sub umbra alarum tuárum protege me * à fácie impiórum qui me afflixérunt. Ant. "
Breviarium Bajocense - Strana 23
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 4

1736
...tuas,* qui falvos facis íperántesin te. A reíiftentibus déxter« tua: cuftódi me , * ut pupíllam óculi. Sub umbra alarum tuárum, protege me , * à fácie impiórum qui me afflixérunt. Injiiúci roei ánimam meam circundedérunt , ádipem fuum Dolores inférni circundedcrunt me concluíerunt...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Blesense, Èas» 2

1737
...mifericórdias tuas , * qui falvos facis fpcrantes in te. A refífténtibus déxtera: tuse cuftódi me , * ut pupillam óculi. Sub umbra alarum tuárum...protege me * à fácie impiórum qui me afflixérunt. Ant. Pérfice greflus meos in fémitis tuis , Dómine ; ut non moveantur veftígia mea. Ant. 7. b....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Noviomense

1764
...Mirífica mifericórdias tuas , * qui falvos facis fperantes in te. A refifténdbus déxtera tua: cuftódi me, * ut pupillam óculi. Sub umbra alarum tuárum...à fácie impiórum qui me afflixérunt. Inimíci mei ánimam mea circumdcdérunt ; ádipem fuum conclusérunt : * os eórum locútum eft fupérbiam....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Noviomense

1764
...Mirífica mifericórdias tuas , * qui falvos facis fperantes in te. A refifténtibus déxteras raz cuftódi me, * ut pupillam óculi. Sub umbra alarum tuárum...protege me * à fácie impiórum qui me afflixérunt I ni mi ci mci ánimam mea circumdedérunt ; ádipem fuum conclusérunt : * os córum locútum eft...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Noviomense

1764
...tuas , * qui falvos facis íperantes in te. A refiftént.bus déxterae tuas cuftódi me, * ut pupülam óculi. Sub umbra alarum tuárum protege me * à fácie impiórum qui me affliiérunt. Inimíci mei ánimam mea circumdedérunt 5 ádipem fuum conclusérunt : * os eórum locútum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Vazatense

Catholic Church - 1770
...müericórdía.s . tuas , * qui lalvos íacisAperantes in te. A refifténtibus déxterse tua * cuftódi me ut pupillam óculi. Sub umbra alarum tuárum protege me * à fácie impiómm qui me afílixérunt. Ant. Pérfice greflusmeos ín femitis tuis , Dómine , ut non moveautur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lumbariense, Èas» 1

1770
...miíericórdias tuas , * qui falvos íacis l'perantes in te. A refifténtibus déxterz tuse * cuftócü me ut pupillam óculi. Sub umbra alarum tuárum protege me * à fácie iinpiórum qui me afflixérunt. Ant. Pérfice greflîis meos in fémitis tuis , Domine , ut non moveantur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiae Rotomagensis, Zväzok 2

Catholic Church - 1777
...mifericórdias tuas , * qui falvos facis Iperantes'in te. A reíifténtibus déxterre tuaí cuftódi me , * ut pupillam óculi. Sub umbra alarum tuárum...protege me , * à. fácie impiórum qui me afflixérunt. Ant. Mirífica mifericórdias tuas , qui falvos facis fperantes in te. v. 7. Ant. 2. d. Satiábor....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Senonense, Èas» 2

1780
...qui falvos facis íperántes in te. A refífténtibus déxtera: ГШЕ cuftódi me , * ut pupíllam óculi. Sub umbra alarum tuárum protege me, * à fácie impiórum qui me afflixérunt. Inimíci mei ánimam mea circumdedérunt , ádipem fliurn concluférunt : * os eórum locútum eftfupérbiam....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Senonense, Èas» 4

1780
..., & liberator mas . íperántes m te. A refifténtibus déxteras tux cuftódi me , * ut puT píllam óculi. Sub umbra alarum tuárum protege me, * à fácie impiórum qui me afHixérunt. Inimíci mei ánimam mea eircumdedérunt , ádi'pem fuum concluférunt : * os eórum locútum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF