Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Notam fac mihi viam in qua ámbulem : * quia ad te levávi ánimam meam. Eripe me de inimícis meis Dómine, ad te confúgi : * doce me faceré voluntátem tuam, quia Deus meus es tu. Spiritus tuus bonus dedúcet me in terram rectam: * propter nomen tuum... "
Breviarium Bajocense - Strana 74
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Constantiense in Neustria

1715
...ci"uk'".¡nb.¡'; ii l.iium. A udítam fac jnihi mane miíericórdiam masa-, * quia in te íperávi. . , . N otam fac mihi viam , in qua ámbulem ¡ * quia ad te levávi ánimam meam. .' E ripe me de inimícis mas', Dómine , ad te confiai : * doce mq»fácerc voluntatem tuam, qujaDeus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Časť 4

1728
...ero defcendéntibus in lacum. Audítam fac mihi mané mífericórdiam tuam ; * quia in te fperávi. Notam fac mihi viam in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. E'ripe me de inimícis meis , Sánele Raphaël , ota. Dómine, ad te confúgi : * Omnes fancu A'ngeH &Ardoce me faceré voluntátem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Časť 3

1728
...similis ero delcendéntibus in lacum. Au Jitam fac mihi mané mifericórdiam tuam ; * quia in te Iperavi. Notam fac mihi viam in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. E'ripe me de inimicis meis , Domine, ad te confúgi : * doce me faceré voluntátem tuam , quia Deus meus es tu....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Časť 2

1728
...ero defcendénribus in lacum. Audítam fac miM mané miíericórdiam tuam , * quia in te fperávi. Notam fac mihi viam, in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. E 'ripe me de inimícis meis, Dómine , ad te confúgi : * doce me faceré volúntate m tuam , quia...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 1

1736
...Audítam fac mihi mané mifericórdiam tuam ; * quiain te •íperávi. Notam fàc mihi viam in она ámbulem; * quia ad te levávi ánimam meam. Eripe me de inimícis meis Dómine , ad te confúgi:* doce me faceré voluntatem tuam , quia Deus meus es tu. Spiritus tuus bonus dedúcet ipe...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 2

1736
...ero defcendéntibus in lacum. A murara fac mihi mané rniíericórdiam tuam ; "' quiain to íperávi. Notam fac mihi viam in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. doce me faceré voluntätem tuam , quia Deus meus es tu. Spiritus ttius bonus Jed i к me in terram...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Blesense, Časť 4

1737
...similis ero defcendéntibusin lacum. Audr.am fac mihi mané mifericórdiam tuamj*quia iti te I pera vi. Notam fac mihi viam , in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. Eripe me de inimícis zneis , Dómine ; ad te confiígi : * doce me faceré vohmtitem tuam , quia Deui tneuses tu. Spiritus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Blesense, Časť 1

1737
...faciem tuam ¿ me ; * & similis ero del«endéntibus in lacum. AuJiuiu lac mibi mané in te fperávi. Notam fac mihi viam , in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. Divifio Pfatmi цг. E Ripe me^ de initnici* meis, Domine ; ad te confiigi : * doce me faceré voluntátem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Blesense, Časť 2

1737
...mis ; * Audíiam rae mihi mané mifericórdiaro tuam;*quú in te fperavi. Notarn гас mihi yiam . in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. Eripe me de inimicis meis , Dómine ; a<J te confiígi : * doce me faceré тоliiiuátom tuam , quia Deas meus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium parisiense, illustrissimi & reverendissimi in Christo Patris D.D ...

Catholic Church - 1745 - Počet stránok 540
...deftendéntibus ín lacum. Audítam fac mihi mane mífericórdiam tuam j * quia in te fperávi, ) Noram fac mihi viam in qua ámbulem ; * quia ad te levávi ánimam meam. Eripe me de inimícis nieis, Dómine ; ad te confúgi : * doce me faceré voluntátera tuam , quia Deus meus es tu; Spiritus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť verziu ePub
  5. Stiahnuť PDF