Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

Loci illus fcuris lucem attulimus, Nihilab antiquis,aut recentiori strati. bus expensum, omifmus. Ledionis varietatem ex vecuLe&io ua: Itorum Grāmaticorum, & codicum fide Asteriscis præria.

notauimus.lam plura huiusmodi commemorare præte

reo,illic tamen non præterita. Sed vnum illud potissimú Arifició, nu addam,quòd summi Vatis artificium, Virgilianigi versus merositala;

numerolitatem , cuius folus Poëta hic apprimè ftudiosus Virgiliani carminis.

fuisse videtur, ita quandoque expendimus : vt facile in-
telligamus,quàm verissime de eius emendatissimo Geor
gico carmine di&um fit,
Virgilio annuerunt gaudentes rure Camænz.
Qua in re noua præstanda , nouis eciam vocabulis opus

fuit ; quorum abs te, cæterisỹ; do&ifsimis veniam mihi Alliteratio.

dari poftulo. Alliterationem enim placuit nominare,
quòd è literarum allusione conftet,eam figuram, Gue or
patus condimentum, quo frequentissime Poëta vtitur,
quum aut Lenitas,auc Afperitas, aut Obtufio, aut Exi-
bilatio rei,de qua agitur,aptissima quæritur. Ea autem
fit (quod tu optime omnium nofti) quoties Di&iones
continuatæ vel binę, vel ternę, vel quaternæ ab iisdem
primis literis incipiunt, vt:
Ec fola in ficca secum fpaciatur arena.

& Stat pecus omnc mecu mutum : muffant ; iuuencæ.

Sed quia nec inconcinna illa literarum allufio eft, quum Alliteratio' ex interuallo di&ionis vnius adfonat : eam Alliterationé ex interual ex interuallo consueuimus appellare. lo. At verò quum continuatæ di&iones,aut ex interuallo, fiSyllabarum bi inuicem iisdem syllabis confonant : eum affultum,Syl Annomina labarum Annominationem vocamus. Verùm Alliceratio tio.

nem , quæ ternatim,vel quaternatim pofitis di&ionibus,

iucundius adfonat,ab ipfis literis, quibus affultus ille fit Alphaciss artificiosissimus, Græcè,quod fieri Latinè minus feliciter mus. Cappacils poterat,nominauimus.vt ab aaa Alphacismus, a ccc Cap

pacismus,à ddd Delcacismus,atque eodem in cæteris mo Deltacismo do. Quibus vocabulis ea cancum loca katik9x* indica* fimilia. uimus,vbi ter adminus Alliteratio ipfa Blandius, vt dice Alliteratio. bam,adludac:quòd ibi aures magis intentæ fint. Nam cú

mus.

1

[ocr errors]

binatim consonant, Alliterarionis folo vocabulo conten ti fuimus. Atque in hac ipsa re aferenda, auda&er a nobis fa&um non ignoras, contarene do&ifsime.quippe qui nihil Grammaticorum ferulas veriti,quz ifti,vt vitia,vitanda tanquam fcopulos, præciperent: uos lotacifmum, Mycacismum, Labdacilmum, Homoeoptopheron, Dispro pheron, Polyfigma , vel cuiuslibet licera assiduitatem repetitam, vt: Sale laxa sonabant. Casus Cassandra canebat. ad fummum artificium, atque diligentiam Maronianam referamus. Quæ itidem a nobis suis tamen locis,reddita, Jaudabile carmen noftrum, ac Maroniano fimile efficiát. De quibus omnibus plura etiam tecum corain,& in coli bro,in quo perfe&um Poecam inftituendum suscepimuss Hæc autem hactenus , non quò te do&issimum doceremo fed vt per huiusmodi epistolæ munus , huiuscę noftra Virgilianæ editionis, & noftrorum Scholiorum ftudiolis vtcunque ratio conftaret. Quorum etiam solidamgra siam, si qua modo consecutura nos foret,tibi omnino ileberi , & perimus, & rogamus.quo non modo conglii huius non abiiciendi hortatore vfus fum , fed etiam perficiendi con Gliario,& liberalissimo adiutore. Nos vero iam omnium fortunas superaffe videbimur , fi ea, quæ secuti fumus,quæve te velle videbamus, tibi árfecuti efle videamur. Omnem omnino operam dedimus, vt, G xnquam aliàs , nunc maximè Maro nalter (quod & olim egregius ipsius admiracor, ac laudator Cerar Aug.promiserat.) Laudetur : vigeat: placeat: relegatur: ametur: Etiam atque etiam Vale : & me, vt facis, amá amore illo tuo fingulari. Venetiis Kal.Martiis. M D X X X I X. .

[ocr errors]
[ocr errors]

socio De Poëmátis Styli generibus.

Orum,qua mente, animos; concepi
mus, omnis noftra Expositio fit aut
Oratione, quæ numeris, qui Grace
evOpo' dicuntur, ita composita eft,
út mérga sint, quæ sayíce Græci

Latini Versus, Carmina, do Modos uocant. Aut soluta hac lege libera fertur,quam Pro fam uocamus,quasi promislam. quòd procedentë nub la compositionis necesitas ad eandem legem retorqueat,atque conuertat. Q uanquàm hec suis nu meris incerta tamé lege in clausulā decurrit.de quibus in Ciceronis Indice plenißimè disputauimus.

Rurfum,cum quid exponimus iuxta Platonis divisionem,aut Narratione utimur,ipse åtwhhv desys σιν, wel δι' απαγγελίας του ποικτού nominat wei A Etione , uel Mixto.

Narratio eft omnis oratio , qua aliquid esse , aut non esse:quaý; quid,ac quale sit,uel non sit refertur. Quales

funt omnes Deputationes, & Historia siue rerü gestarum,fiue fi&tarum.in quo genere sola appa ret authoris perfona.Hunc Characterem é FxYuC76này,id eft,

Narratinū,uel Expositiuū nocant Grammatici:feu ÁTTOMYNTindy. Cuius generis exépla funt, ut nunquam a Poëta noftro difcedamus, Virgiliana Idylia Bucolica.quorum initium eft. Sicelides Musæ paulo maiora canamus. Prima Syracosio dignata est ludere uersil.

Et Tres libri Georgicorum, & prima pars quarti , usque ad Aristæi Fabulam.

Atio antem tota eft in Imitatione , cum author fermonem omnem in Personas confert : a quibus res agi uident narrari. quo genere fcriptus eft Cicero ais Cató, Lælius:item Tragedia oés,et Comædia: Virgilij Poëmatica Bucolica : quæ incipiunt. Tityre ta patula recubans føb tegmine fagi, Dic mihi Danæta:cuium pecus ? an Melibei? Cur non Mopfe(boni quoniam conuenimus ambo, l note Mæri pedes? an,quò via ducit,in urbem? Grecidpauatiyev appellant.cpávenim agere dicit. vbi uerò author et suam perfonā admifcet,ibi genus Commune,uel Mistum, Græci navdy, uel puntov, uel di cupotégov. Quo genere fcripta eft Aeneis, Extrema pars quarti Georgic. & Poëmata Bucolica, Formofum paftor. Prima Syracofio. Pastorum Mufam. NãG Poëta illic, & introdu&perfona loquunt.

Præterea,quia eorum , qua tračtamus, tres funt i qualitates,pre qualitate negociorum, & perfonaru, Jingulis singulisui Charateres funt adinuenti.

Humilis,quo Humilia tractantur,ut Bucolica. in quibus & humiles perfonæ humilibus quoq; fentétüs

coparationibus utuntur.utuntur uerbis, ut: Atque humiles habitares casas:figere ceruos.

In Mediocri verfantur Georgici libri illi, ut Lan Hantius Firmianus appellat, emendatißimisquid Di dascalici sunt, unde & illic Testa uerbum mediocris Characteris eft:& fententiæ, figure; omnes mediocres funt:quas tamen( ut fcribit Horatius.)

[ocr errors]

Virgilio annuerunt gaudentes rure Camana.

Grandiloquo, magnumą; fonanti Diuina Aeneks conscripta eft. Quare & in ea humilitatis uitandæ causa Poëta ait: Pédent Lychni laquearibus aureis. ne lucerna diceret.Quanquam incidit interdum occafio,ut Bucolico quoq; carmine res paulo grauiores tračtení.Q uod quia contra legem Bucolici chara&teris esset, iccirco Poëtam præfari licentiæ ueniam oportuit. ait enim: Sicelides Musa paulo maiora canamus.

Sunt præter prædictos,Styli dicendi quatuor. decea ugos, id eft,copiofus. Beaxes id est, Breuis

. Méros, id est, Medius:quemet Siccum quidā è noftris appellat. & quartus ecv Inpos,id est,Floridus & Amænus.

Addit infuper Auianus apud Macrob. Satur V. cap.I. Maturum & Grauem, ei; cötrarium Arden tem & Ere&tumet Infenfum in quibus omnibus Ma ronem exceluisse , prolatis teftimonijs probat :que illic, si pauca,interea legise contentus fueris: nihil hic fuper eare diligentiam requirens noftram:qui de Hexametri Virgiliani figuris, deţ; eius ratione metrica potißimum accedimus ad fcribendum.

De Hexametri origine cognominibus.
Erfus Hexameter , qui & Latinè Senarius,
ex eo dicitur:quòd fèx habeat dimensiones: è

sex enim pedibus conftat. isý; olim Spondeis omnibus. ex quo & Spondaicus.uvoo Xiloctinos dici tur.Quem X" Pythium ideo appellatū ferunt:quòd, cùm Apollo Pythona Serpentem Delphis in matris ultionem interfe£turus arcum intenderetzaccole pri

V

« PredošláPokračovať »