Obrázky na stránke
PDF
ePub

Regumque pueris, nec satelles Orci. II, 18, 34.

hranet In primo dipodiae tertiae pede Horatius syllabam an- ister ha cipitem non usurpavit; semel tantum (II, 18, 34.) in sede secunda arsis fit solutio. 5. Trimeter iambicus acatalectus s. senarius :

L--EL

[ocr errors]
[ocr errors]

Jeramet

: ne li

Suis et ipsa Roma viribus ruit. Epod. 16, 2.

Heu me per urbem, nam pudet tanti mali. Epod. 11, 7.

Tibi hospitale pectus et purae manus. Epod. 17, 49. Deripere lunam vocibus possim meis. Epod. 17, 78. Infamis Helenae Castor offensus vicem. Epod. 17, 42. a eti Optat quietem Pelopis infidi pater. Epod. 17,65. Ep

Alitibus atque canibus homicidam Hectorem. Ep. co inn 17, 12.

Vectabor humeris tunc ego inimicis eques. Ep. 17, 74. . 15,

Pavidumque leporem et advenam laqueo gruem. Ep. 2, 35. In Epodon carm. 16. Horatius puris iambis usus est 33.

c) VERSUS DACTYLICI.

Dactylus: --6. Dimeter catalecticus in disyllabum S. - versus Adonius :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Terruit urbem.
Hoc in versu spondeus dactyli loco nunquam usurpatur.

7. Trimeter dactylicus catalecticus in syllabam s. versus Archilochius minor :

Pulvis et umbra sumus. IV, 7, 16.
Spondeis Horatius non utitur.

[ocr errors]
[ocr errors]

*) Caesuram eam, quae certis in sedibus locum saepissime habet, his notis (11) et (.) significavimus.

[blocks in formation]

8. Tetrameter dactylicus catalecticus in disyllabum s. tetrameter heroicus:

an

in

[ocr errors]
[ocr errors]

Carmine perpetuo celebrare et. I, 7, 6.

6
O fortes peioraque passi. I, 7, 30.
Mensorem cohibent, Archyta. I, 28, 2.
9. Tetrameter dactylicus acatalectus 8.
I

(v. 19.)

V. Alcma

nius :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

49. 78. 42. 65. Ep.

[ocr errors]

74.

mus

[ocr errors]

Ep.

33.

10. Hexameter dactylicus catalecticus in disyllabum:

|

(-) Interdum etiam in sede quinta spondeus locum habet, 1, 28, 21. Epod. 13, 9; 16, 17. Caesura non semper eodem loco invenitur, cfr. I, 7, 29; 28, 5. Epod. 16, 21. Ter ne his quidem locis observatur: I, 28, 15 et 29. Epod. 15, 9. Şi deesse his locis caesuram docecaesuram dicimus masculam, quae in arsi fit.

d) VERSUS DACTYLICI LOGAOEDICI ,*+ in quibus seriem dactylicam subsequitur series trochaica. Logaoedici dicti sunt, quod dactylici et trochaici numeri coniunctione medii inter cantum et communem sermonem esse videntur. Dactyli in eo versu puri conservari debent.

11. Versus Alcaicus decasyllabus, constans duobus dactylis totidemque trochaeis :

L
Purpurei metuunt tyranni. I, 35, 12.
Syllaba aneeps in solo ultimo pede admittitur,

e) VERSUS CHORÍAMBICT.

C'horiambus : 12. Versus Aristophanicus s. choriambus catalexi logaoedica: LuLydia, dic, per

omnes.

I, 8, 1. 13. Trimeter choriambicus catalecticus s. Anacreon

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

tius, quo versu Horatius sic utitur, ut dipodiam trochai. cam ei praemittat:

1 ||

Te deos oro, Sybarin cur properes amando. I, 8, 2.

Quem versum Sapphicum maiorem vocant, quod ex v. Sapphico minore inserto uno choriambo ortus esse vide- / tur. Cfr. infra. Dipodiae trochaicae syllaba ultima nusquam brevis est; catalexis est logaoedica.

14. Monometer choriambicus hypercatalectus cum basi s. versus Pherecrateus. Basis semper apud Horatium spondeo continetur:

- 11 그 Grato, Pyrrha, sub antro. 1, 5, 3. 6. 13:11 15. Versus Glyconeus. Constat ex basi, quam apud Horatium plerumque spondeus tenet, et choriambo, quem 'sequitur pyrrhichius vel iambus. Quare similis est hic versus ordini logaoedico':

LLLLL Nil mortalibus arduum est. I, 3, 37. Bis tamen poëtarum Graecorum more trochacó basis continetur. Cfr. I, 15, 24 et 36., ubi vide annotationem. Semel in fine syllaba addita est ob vocalem, a qua sequens versus incipit, elidenda. IV, 1, 35.

Dop 16. Choriainbo uno locupletior est versus Asclepiadeus minor, s.trimeter choriambicus catalecticus cum basi:

L

Maecenas atavis edite regibus. I, 1, 1.
Diaeresis *) bis negligitur, II, 12, 25. IV, S, 17.

Dum flagrantia detorquet ad oscula.

Non incendia Karthaginis impiae, quo de versu vide annotationem ad l. 1.

le 19

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*) Diaeresin, quam dicimus, ubi finis verbi in finem pedis, qui dicitur, vel finis ordinis alicuius verborum in finem ordinis alicuius metrici incidunt, ita notavimus: (,) et (1).

[ocr errors][ocr errors]

i

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-1

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

S

Semel in pausa brevis est syllaba. III, 16, 26.

17. Uno choriainbo auctior est versus Asclepiadeus
maior s. Tetrameter choriambicus catalecticus cum basi:

!!11---1----14
그 |

Quis post vina gravem militiam aut pauperiem cre-
pat? I, 18, 5.
Semel tantum loco secundo diaeresis abest I, 18, 16.
Arcanique fides prodiga perlucidior vitro.

f) VERSUS IONICI.
Versus ionici vocantur ob pedes ionicos (Lvu
(Ionici a maiore) et --!! (Ionici a minore)], ex quibus
constant.

18. Versus ionici a maiore apud Horatium non repe-
riuntur; ionicis a minore sic utitur, ut decem pedes io-
nicos uno systemate, quod dicitur, complectatur; vide
Bentl. annotationem ad III, 12.

n

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

1

Ex quattuor eiusmodi partibus constat Carm. III, 12.

g) VERSUS ASYNARTETI.
Duplex est compositio versuum. Fit enim aut per co-
haerentiam, quam ouvávelav Graeci vocant, quae in com-
missura duarum partium nihil fieri patitur, quod perpetui-
tatem orationis interrumpat; aut sine vinculo, qui sunt
asynarteti, in quibus et perpetuari oratio et interrumpi
potest. Sic Hermannus docet. In versu igitur asynar-
teto cuiusvis membri ultima syllaba eadem lege ac si esset
ultima versus,
et longa et brevis esse potest, neque

eliditur,
Versus asynarteti, quibus Horatius usus est :
19. Versus Archilochius maior:

1
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni, Carm.
1.1, 1.

1

[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]

versu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hic versus compositus ex versu Alemanio (n° 9.) et ex versu Ithyphallico (no 1.), si ad Horatium solum spectenus, a' versuum `genere asynartetorum excludi possit, cum Horatius nec pedem creticum

cu nec spondeum in quarta sede posuerit neque hiatu sit usus; sed poetae Graeci compositos hos versus ita iungunt, ut versum ipsum asynartetum esse facile pateat, fiat tamen incertum, cur Horatius nulla eiusmodi licentia sit usus.

20. Versus elegiambus, compositus ex penthemimeri dactylica (trimetro dactylico catalectico in syllabam ) [no, 7.] et versu iambico dimetro acatalecto s. quaternario [n° 3.]: 1.

?
Desinet imparibus certare submolus pudor. Epod.
11, 18.

Libera consilia nec contumeliae graves. Ep. 11, 26.
Inachia furere, silvis honorem decutit. Ep. 11, 6.
Ferridiore mero arcana promorat loco. Ep. 11, 14.

21. Versus iambelegus, ex iisdem partibus ac versus praecedens constans, ita, ut ordo sit inversus:

Tu vina Torquato move consule pressa meo. Ep. 13, 6.

Levare diris pectora 'sollicitudinibus. Ep. 13, 10. h), METRA A METRicis VETERIBUS κατ' αντιπάθειαν μικτα

PERPERAM NOMINATA. 22. Versus Sapphicus minor s. metrum epichoriam-, bicum Sapphicum · hendecasyllabum. Constat dipodia trochaicá et ordine logaoedico (cfr. n° 1.):

-,Y Il vo ビュー Ludit herboso pecus omne campo. III, 18, 9.

Saepe caesura est post syllabam brevem sextam, cfr. IV, 6, 27. etc. neutro in loco I, 2, 34., nisi verbum cuin Iahnio separas, quod in hac quoque editione factum est. Interdum versus hypermeter est, id est, ultima eius

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PredošláPokračovať »