Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy 110 z 112 na dotaz Domine, ne in furore tuo arguas me: ñeque in ira tua corripias me..
" Domine, ne in furore tuo arguas me: ñeque in ira tua corripias me. "
Breviarium Atrebatense - Strana 41
podľa Arras diocese - 1834
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sacri Ordinis Cartusiensis

1717
...de via jufta. Cùm exárferit in brevi ira ejus : bcátí omnes qui conf ídunt in eo. Pfalmus 6. D Omine ne in furore tuo arguas me : ñeque in ira tua corripias me. Mifcrére mei Domine , quóniam infirmus fum : fana me Domine quóniam conturbáta funt olla mea. Et...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis

1726
...íuícépit. тежДех meus,& Deus meus. i/. i. Ant. ja Convértere Dómine. fßtlmus 6. DOmine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in ira tua corripias me. Miièrére meî Dómine> quóniam infírmusfum ; *iàname Erubéícant, & con curb éntur vehementer...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis

1728
...nobis. Pf. 84. ?. Deus in adjutórium , &c. Per Annum , Ant. 8. g. Salvuou Pßtbnits 6". DO'mine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in ira tua corripias me. Miferére mei j Domine , quóniam infîrmus fum : * una me , Dómine , quóniam conturbara funt oíía...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 2

1736
...Inténde voci oratióHÎS mese, Rex meus^ &_ Deus meus. v. г. Ant. ya Convértere Domine. Pfalmus 6. D Omine , ne in furore tuo arguas me ; * ñeque in ira tua corripias me. Miierére meî Domine , quóniam infirmus fum ;* lana me Dómine , quóniam conturbáta finir o!¡a...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense

Carcassonne diocese - 1745
...Ant. t. D. Dómine. PSALMUS 37. Mala vitx fuftinenda ad •veniam ptctiitoruin obtinendam. DOmine , ne in furore tuo arguas me , * ñeque in ira tua corripias me. Quóniam fagittae tux infix« funt mihi, * & confinnafti fupcr me manum tuam. Non eft sanîtas in carne...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lexoviense

1750
...Converte nos, &c. Ant, i. Lavabo. P s AL м V s 6, Oratio pœnitentis , Dei miferiCordiam imptorantis Omine , ne in furore tuo arguas me , * ñeque in ira tua corripias me. Miferére meî , Domine, quóniam infirmus fum í * fana me , Dómine, quóniam conturbara funt oífa...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Rituale ad usum diœcesis Atrebatensis

1757
...exultate jufti : & gloriamini omnes redi corde. • f* • • Gloria Patri, &c. : 'P S'AL Ж US 37.'»D Omine, ne in furore tuo arguas me : ñeque in ira tua corripias me. : Quoniam fagittas tux infixae funt mini : & confirmaftv fuper me manum tuam. Non eft fanitas in carne...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ ecclesiæ Metropolitanæ Remensis

Rheims diocese - 1759
...AD COMPLETOR. Ant. 2. Domine. PSALMUS 37. Mala vitte fuflinend* a¿ vcniam peccatorum obtinendam. D Omine , ne in furore tuo arguas me , * ñeque in ira tua corripias me ; Quóniam fagíttas tax infixas funt mini , * &. confirmáñi fuper me manum tuam. Non eíl sánitas...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense. Pars hyemalis, verna, æstiva, Zväzok 1

1764
...inimicos meos dirige in confpeftu tuo tiani шел m. ¿int. 8. G. S'alvum me fac. Pfalmus в. DOmine , ne in furore tuo arguas me , * ñeque in ira tua corripias me. Miferére meî , Dómine , quóniam infirmus fum : * fana me , Domine , quóniam contúrbala funt ofla...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Agathense

1765
...tua : propter iniimces meos dirige in confpeâu tuo »iam meam. ¿int. 8. G. Salvum me fac. Pfalmus 6. \ Omine , ne in furore tuo ' arguas me , * ñeque in ira tua corripias me. Miferére meî , Domine , quóniam infirmus fum : * fana me , Domine , quóniam, contúrbala funt ofla...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF