Obrázky na stránke
PDF
ePub

logi, imo etiam jurisperiti, fuitque sententia conventicula significandum usurpatum est, et antiquorum Patrum, quos statim referam; ita in præsenti sumitur, omissa voce parasyhabetque in Scriptura fundamentum. Nam in nagogæ, quæ jam in usu non est. illa schisma significare solet divisionem judi 4. Per separationem ab Ecclesia, etiam absciorum, ut Joan. 9, ubi dicentibus quibus- que defectione a fide, schisma committitur. dam: Non est hic homo a Deo; aliis vero: Heresis necessario schisma includit, non vero Quomodo potest homo peccator hæc signa fa- e conterso. Templa orthodoxorum fidelium cere? additur: Et schisma erat inter eos. Hæc nomen catholicum retinent. Sic ergo maniautem judiciorum diversitas solet esse quasi festum est schisma committi per separatioinchoatio schismatis, quod in animorum et nem ab Ecclesiæ unitate, charitati ejus conconcordiæ divisione consummatur. Et quando trariam, etiamsi in dogmatibus dissensio nonest in materia religionis, tunc maxime schis- dum intercedat. Ita dixit Hieronymus in verba ma vocatur. Sic usurpatur a Paulo 1 ad Cor. illa ad Titum 3: Hæreticum hominem post 1: Fidelis (inquit) Deus, per quem vocati es- unam, et alteram correptionem derita : Inter tis in societatem filii ejus Jesu Christi Domini hæresim, et schisma hoc interesse arbitramur, nostri. Et statim quasi exhortans ad servan- quod hæresis pernersum dogma habet, schisma dam unitatem hujus societatis : Obsecro dos, propter episcopalem dissensionem ab Ecclesia fratres, per nomen Domini nostri Jesu Christi, pariter separet, quod quidem in principio aliut id ipsum dicatis omnes, et non sint in tobis qua ex parte potest intelligi didersum ab schismata. Quod magis de divisione contra resi. Cur autem dicat, in principio, in puncto unitatem Ecclesiæ declaravit, cap. 12 dicens: sequenti declarabo. Dicit autem aliqua ex Ut non sit schisma in corpore, sed id ipsum parte, quia hæresis schisma necessario involpro invicem sollicita sint membra. Ubi licet lo- vit; maxime enim Ecclesiam dividit, quia, die quatur de naturali corpore hominis, tamen visa fide, non potest unitas charitatis non illud adducit ad declarandum quid servan- scindi, sicut amissa fide, non potest charitas dum sit in corpore Ecclesiæ, de quo conclu non amitti; at vero e converso schisma podit : Vos autem estis corpus Christi, et membra test ab hæresi separari, sicut potest charitas de membro.

sine fine amitti. Sicut olim Meletius schisma3. Duo genera schismatum traduntur. ticus fuit, et non hæreticus; nam ut refert Schisma e parasynagoga quid? - Possunt Epiphan., secta 68, semper rectæ fidei fuit: autem in Ecclesia distingui duo genera schis- Non enim (inquit) immutata est fides ipsius in matum , juxta doctrinam Basilii , ep. 1 ad aliquo tempore a Sancta Catholica Ecclesia. Amphiloc., can. 2, quam sequitur etiam Quia vero adversus Petrum, Alexandriæ EpisTheodorus Studites, in epist. 4, ad Naucra- copum, et sibi superiorem, propriam congretion., ubi tria membra distinguunt, hæresim, gationem fecit, et Ecclesiam divisit, schismaschisma, et parasynagogam : Hæreses (in- ticus habitus est. Observarique obiter potest, quit) sunt, quæ omnino abruptu, et addersus cum Ecclesias proprias ædificarent Meletiaipsam fidem sunt alienate; schismata, dissen- ni, et successores Petri antiquas obtinerent, siones eorum, qui propter aliquas causas eccle- semper antiquas Ecclesias retinuisse nomen siasticas, et quæstiones medicabiles inter se Catholicæ Ecclesiæ , alias vero vocatas esse dissident. Parasynagogæ sunt congregationes Ecclesias martyrum. Nam novum schisma que a recusantibus parere Presbyteris , vel novo nomine indiguit. Episcopis, vel populis insolentibus , fiunt. 5. Schisma Donatistarum.- Simile fuit in Omisso autem nunc primo membro, alia duo principio schisma Donatistarum, propter orindicant duo genera dissensionum inter mem- dinationem Cæciliani in Carthaginensis Ecbra Ecclesiæ : unum privatum, alterum magis clesiæ Episcopum contra Donati voluntatem, publicum : prius sistit in privatis contentio. ut sumitur ex August., lib. de Hæresib., nibus et inimicitiis; posterius vero usque ad hæres. 69. Unde idem August., lib. 2 contra publica conventicula, et quasi ecclesias di- Cresconium, c. 7, sic inquit: Quamvis inter versas faciendas procedit. Priores ergo dis- schisma et hæresim magis eam distinctionem sensiones vocarunt dicti Patres schismata, approbem, qua dicitur schisma esse recens conposteriores autem parasynagogas. Jam vero gregationis ex aliqua diversitate sententiarum priores discordiæ generale nomen dissensio- dissensio, neque enim schisma fieri potest, nisi num retinuerunt, et nomen schismatis ad diversum aliquid sequantur, qui faciunt ; aliud genus divisionis Ecclesiæ per privata resis autem schisma inveteratum; tamen cum

me adjuvent definitiones tuæ, schismaticos dos cant licet, et a Romana Ecclesia defecisse, libentius, quam hæreticos dicerem. Cresco- certe hæreticus esse nullo modo possum. Nos nius enim schisma recognoscebat, hæresim autem e converso dicimus, licet hæreticum vero negabat, quia non erat diversitas, ut il- se esse neget (quod nunc nundum tractamus), le aiebat, in doctrina ", quod facile Augusti- negare non posse se esse schismaticum, cum nus acceptat, quamvis postea etiam ostendat et baptizatum esse in suamet præfatione faschisma illud in hæresim transivisse. Quod teatur, et sciens ac videns inchoatum schisvero ait, schisma non esse sine diversitate ma non solum conservet, verum etiam magna sententiarum, intelligendum generaliter est, contentione et totis viribus potentiæ suæ proquia dissensio animorum non est sine diver- pagare studeat. Considerare autem debet, in sitate opinionum; non autem accipiendum id oculis Dei non multum distare schisma ab est de sententiis diversis in dogmatibus ca- hæresi; Augustinus enim, lib. 1 de Serm. tholicæ fidei, quod ex aliis locis Augustini Domini in monte, cap. 5, illa duo æquiparat manifestum est. Nam lib. 1 de Fide et Sym- dicens: Multi hæretici, nomine christiano anibolo, c. 10, dicit : Hæretici et schismatici mas decipientes, multa talia patiuntur, sed congregationes suas ecclesias rocant; sed hæ- ideo excluduntur ab ista mercede, quia non retici de Deo falsa sentiendo, ipsam fidem tantum dictum est : Beati qui persecutionem violant ; schismatici autem discissionibus ini- patiuntur ; sed additum est, propter justitiam. quis a fraterna charitate dissiliunt, quam- Ubi autem sana fides non est, non potest esse vis ea credant quæ credimus. Et lib. Quæstio- justitia. Neque schismatici aliquid sibi ex ista num Evangelicar., ex Matt., q. 11: Solet (in- mercede promittant, quia similiter ubi charitas quit) quæri, schismatici quid ab hæreticis dis- non est, non potest esse justitia. Dilectio enim tent, et hoc inveniri, quod schismaticos non fi- proximi malum non operatur. Quam si habedes diversa faciat, sed communionis disrupta rent, non dilaniarent corpus Christi, quod est societas. Idemque late tradit Optat., lib. con- Ecclesia. Et quod gravius est, in libro de Vera tra Parmenianum.

Religione, cap. 6, non solum hæreticis, sed 6. Henricum VIII schismaticum fuisse etiam paganis et Judæis schismaticos annuconcluditur. - Ex hoc ergo certo principio, et merat, dicens: Neque in confusione paganoex facto supra narrato de Anglicano lapse, rum, neque in purgamentis hæreticorum , neaperte concluditur Henricum VIII schismati- que in languore schismaticorum, neque in ætate cum fuisse. Hæreticum enim ipsum fuisse, Judæorum quærenda est religio, sed apud eos saltem in principio, nobis non constat, quia solos, qui Christiani, Catholici seu orthodoci non propter mentis deceptionem, sed alia nominantur, id est, integritatis amatores, et turpi et erubescenda occasione Pontifici recta sectantes. Summo obedientiam negavit, seque et re 8. Quid Chrysostomus de schismate sential. gnum suum, quantum potuit, ab Ecclesiæ Ro - Accedat S. Chrysostomus, qui delictum manæ unitate separavit. An vero hæreticus schismatis ita exaggerat, ut illud cum peccato etiam fuerit, infra attingemus, nunc enim ne- crucifigentium Christum conferat, dicens : cessarium non est. Nam quidquid in mente Nihil Deum æque irritat, atque divisam esse senserit, satis est quod vel propter solam Ecclesiam, etiamsi bona fecerimus innumeraconcupiscentiam practice erraverit, et Eccle- bilia, non minores quam qui ejus corpus disiam sciderit, ut schismaticus evaserit, imo scindunt panas dabimus, qui plenum ecclesiasauctor gravissimi schismatis, in quod tum ticum contentum discindimus. Loquitur autem auctoritate et exemplo, tum maxime timore in priori parte de corpore Christi vero. Unde ac violentia multos alios ire coegit. Ita ergo subdit : Nam illud quidem factum est ad luhoc vitium Anglicanam gentem occupare co crum orbis terrarum, etsi non eo animo ; hoc pit, et ita a parentibus ad filios derivatum est, autem nullam usquam habet utilitatem, sed ex ut usque in præsentem diem perseveret. eo damni est plurimum. Et addit verba tam

7. Ab schismatis labe se liberare minime regi et consiliariis ejus, quam subditis con. studet reg. — Quamobrem neque ipse rex Ja- sideranda : Hæc dicta sunt, non solum ad eos cobus se ab hoc crimine purgare studuit; imo qui gerunt magistratus, sed etiam ad eos qui quasi contemnere, et pro nihilo ducere vide- ab illis reguntur. Et postea significat hoc critur, dum pag. 58 dicit: Schismaticum me di men esse hæresi periculosius, fortasse quia

solet esse initium hæresum, et ideo maxime · Aug., cap. 4.

necessarium est in initio illud cavere, et quasi

ad radicem securim ponere. Ait ergo : Hæc menianum fuisse schismaticum, non Coeciliaa me dicta sunt de iis, qui se dedunt indiscri- num, sic inquit: Non enim Cæcilianus exivit minatim iis qui scindunt Ecclesiam, nam si a Majorino avo tuo, sed Majorinus a Cæciliadogmata quidem habent contraria, vel propter no, nec Cæcilianus recessit a cathedra Petri, kac ipsum, non conveniebat cum illis misceri; vel Cypriani, sed Majorinus, cujus tu cathesia autem eadem sentiunt, multo magis. Qua- dram sedes, quæ ante ipsum Majorinum orire? Quoniam est morbus ambitionis, et amoris ginem non habebat. Supponit ergo illum esse imperii, et gerendi magistratus. Denique Op- schismaticum, qui recedit a cathedra Petri ; talus Milevit., lib. 1 cont. Parmenianum, in- addit autem, vel Cypriani, quia interdum pogens flagitium, schisma vocat, et inferius ait: test schisma fieri per separationem a proxiSchisma summum malum esse, et tos negare mo Episcopo, novam cathedram sine origine minime poteritis. Et loquitur ad Donatistas, introducendo. Et addit, quod præsenti instisibi autem etiam esse dictum Anglicani in- tuto maxime servit: Cum hæc ita gesta esse telligant, cum nec rationem diversam, nec manifeste constet, et oos hæredes esse traditoverisimilem excusationem afferre possint. rum et schismaticorum eridenter apparet. Sic

9. Schismatici nomen res Jacobus jure de- ergo nos ex facto Anglicano evidenter contrectare non potest. - Afferuntur Beda et cludimus, Henricum VIII, qui cathedram PeOptatus, - At enim fortasse rex Jacobus ne- tri deseruit, et novam sine origine erexit, gabit se esse schismaticum, neque enim in schismaticum fuisse, ejusque hæredes eum verbis suis dicit : Licet schismaticus sim, sed : imitantes in eodem schismate perseverare. Licet dicant me esse schismaticum, idque non 10. Præterea in superioribus ostensum est simpliciter, sed cum addito quod adjungit, Ecclesiam Romanam et Catholicam eamdem el a Romana Ecclesia defecisse. Interrogo esse , illisque cognominibus tantum diversas vero an saltem cum hoc addito vere vel proprietates, seu habitudines ejusdem Ecclefalso dicatur schismaticus ab Ecclesia Roma- siæ significari ; dicitur enim Christi Ecclesia na. Certe affirmare non potest dictum hoc Catholica, quatenus universalis est ; Romana esse falsum, quia ex facto ipso publico et no- autem vocatur, quatenus in sede Petri funtorio id evidenter probatum est. Quod si rem data illi semper conjuncta est ; ergo idem est adeo claram negare non audet, sciat additio- etiam schisma ab Ecclesia Catholica et a Ronem illam non minuere delictum, sed augere, mana; ergo si rex negare non potest separavel (ut ita dicam) in supremo gradu schis- tionem Angliæ esse schisma ab Ecclesia Romalis illud constituere. Nam si verum est mana, vitare non potest quin sit etiam graquod Hieronymus dixit, schisma constitui per vissimum schisma ab Ecclesia Catholica. Et separationem ab Ecclesia propter Episcopa- sane qui lapsum Henrici, et divisionem ejus ab letn dissensionem, ergo schisma constitutum Ecclesia consideraverit, illumque cum schispropter dissensionem a Summo Pontifice, mate Donati, et aliis antiquis contulerit, omomnium Episcoporum Pastore, merito dice- nino eamdem vel majorem rationem schistur non solum simpliciter schisma, sed etiam matis ab Ecclesia Catholica in illo inveniet, ex suo genere maximum. Nam, ut recte dixit

neque

verisimilem rationem diversitatis poteBeda, homil. de Sanct. Petro et Paulo: Bea- rit cogitare. Nisi fortasse fingendo cum hæretue Petrus, qui Christum vera fide confessus, ticis, universalem Ecclesiam, quæ olim erat tera est amore secutus, specialiter clades regni Catholica, tempore Henrici jam fuisse collapcelorum, et principatum judicariæ potestatis sam et extinctam. Sed hoc vanum et voluntaaccepit, ut omnes per orbem credentes intelli- rium refugium satis ex Scripturis sanctis, et gant, quia quicumque ab unilate fidei, vel socie- commuui sensu antiquorum Patrum refutatatis illius quolibet modo semetipsos segregant, tum est supra. Indubitanter ergo sciat rex se tales nec vinculis peccatorum absolvi, nec ja- esse ab Ecclesia Catholica separatum, cum ruan possint regni cælestis ingredi. Ubi no- nullo colore id negare vel occultare possit, mine Petri sine ulla dubitatione cathedram vehementerque timeat Augustini sententiam ejus intelligit, et societatem illius, vel Eccle- dicentis : Quisquis ab hac Catholica Ecclesia siam, vel unionem cum sede Petri vocat; ergo fuerit separatus, quantumlibet laudabiliter se segregari ab hac societate, ad constituendum vivere existimat, hoc solo scelere, quod a Christi schisma censei esse sufficiens. Idem si recte unitate disjunctus est, non habebit vitam, sed expendatur, sensit Optatus Milevit., lib. 1 ira Dei manet super eum. copt. Parmenian., col. 5, ubi, ut probet Par

redit) negando esse præceptum, quod ab EcCAPUT XXII.

clesia Catholica traditum est. In quibus om

nibus modis et aliis similibus, hæresis involANGLICANUM SCHISMA IN MANIFESTAM HÆRESIM ET vitur. Quia licet operari malum, quod lex APOSTATICAM DOCTRINAM TRANSIISSE. Christi probibet, non sit hæresis, sentire ta

men cum pertinacia non esse malum, quod 1. Anglicanam sectam in plures hæreses fides docet esse prohibitum, hæreticum plane prorupisse, auctoritate Patrum ostenditur. censendum est. Altera ratio est, quia licet Experientia eadem veritas roboratur. - Quo- schisma in rigore distingui seu præscindi niam rex Angliæ plus nomen hæresis quam possit ab hæresi, adeo tamen est illi affine et schismatis abhorrere videtur, ostendendum a propinquum, ut si perseveret, facile in illud nobis ulterius est, eo demum Anglicanum transmutetur. Unde Ambrosius, lib. de Obitu schisma pervenisse, ut non in unam tantum, Satyri, narrans Satyrum post naufragium, sed in plures et manifestas hæreses prorupe. Ecclesiam quæsiisse, in qua Deo pro liberarit. Hoc imprimis probamus ex quadam ve tione gratias ageret, et advocasse ad se rissima Sanctorum Patrum doctrina, dicen- Episcopum, eumque interrogasse, utrumnam tium, schisma diuturnum in hæresim transi- cum Episcopis catholicis, hoc est, cum Romare. Sic Hieronymus, dicto loco ad Titum 3, na Ecclesia conveniret, subjungit inferius, dixit, in principio posse intelligi ex parte di- postquam Satyrus intellexit illum Episcopum versum ab hæresi : Cæterum (addit) nullum esse schismaticum, noluisse ibi gratias agere, schisma non sibi aliquam confingit hæresim, neque cum illo communicare, quia licet ille ut recte ab Ecclesia recessisse videatur. Et Episcopus esset hæres Luciferi schismatici, propterea dixit Augustinus, lib. 2. contra et non hæretici (ut significat) nihilominus Cresconium, c. 7, hæresim esse schisma inde- (ait) non putavit tamen fidem esse in schismateratum, quia solent, ut dixi, hæretici propter te; nam elsi fidem erga Deum tenerent, tamen aliquam controversiam, vel indignationem, erga Dei Ecclesiam non tenebant, cujus patieaut cupiditatem non expletam, aut ambitio- bantur relut quosdam artus et membra laceranem non obtentam, ab Ecclesia in principio ri. Etenim cum propter Ecclesiam Christus separari, quoad obedientiam et unionem; passus sit, et Christi corpus Ecclesia sit, non postea vero, ut in schismate perseverare pos- videtur ab his exhiberi Christo fides, a quibus sint, ad hæresim transire. Quod exemplis ab evacuatur Christi passio, corpusque distrahiantiquitate petitis quasi inductione quadam tur. Quod ita interpretor, schismaticum scilifacile ostendi posset, ut de Novato passim le- cet in principio agere contra fidem quam Ecgimus apud Cyprianum et Augustinum, qui clesiæ debet, practice, seu opere ipso, vel ep. 164 ad Emeritum, ad illos ait : Neque do certe agere contra fidem, id est, fidelitatem bis objicimus, nisi schismatis crimen, quod et obedientiam, quam debet Ecclesiæ ; postea etiam hæresim male perseterando fecistis. Sic vero, ut in suo schismate perseveret, etiam etiam de Meletii secta refert idem Augusti- negare Ecclesiæ illam fidem, quæ consistit in nus, lib. de Hæres., ad Arianos tandem tran- credendo ipsam Ecclesiam esse unicam Chrisiisse , quamvis in principio tantum schisma sti sponsam, columnam et firmamentum vefuerit, quod nunc etiam Anglis accidit. In ritatis. Qui transitus facillimus est : nam si principio enim, cum Henricus neque Luthe- Paulus ad Timot. scripsit, repellentes bonam rum, neque Calvinum secutus fuerit, schis- conscientiam, circa fidem naufragavisse, matici, ab ipso facti, post non multum tempus quanto facilius credendum est id accidere in ad Calvinistas transierunt.

pertinaci schismate contra Cbristi Ecclesiam. 2. Duplex ratio pervedicti experimenti assi- Merito ergo timuit, vel non putavit Satyrus gnatur.- Ratio autem hujus experimenti du- fidem esse in schismate. plex reddi potest. Una, quam tetigit Hierony 3. Schisma charitati per se opponitur, et mus, quia perseverantes in suo schismate, diuturnitate tenebras menti offundit.--Accedit statim (quod naturale est ) factum suum et quod schisma proxime oritur ex aliquo odio audaciam honestare ac defendere cupiunt; et proximorum. Nam, licet ex contentione aliideo ad hæresim declinant, qua possint fac- qua, vel ambitione, vel inordinata cupiditate, tum illud honestare, vel laudando ut bonum vel invidia, oriri soleat, ut Patres tradunt, et quod pravum est, vel negando esse facien- experientia docet, proprie tamen et per se dum, quod præceptum est; vel (quod in idem charitati opponitur, quæ Ecclesiæ Christi de

betur, et ideo odium proximi includit; hoc posteaque plus quam quinquaginta annis autem odium, perseverando in schismate, nu continuis duravit. Deinde cum cæperit per tritur et augetur, et ita facile inducit in men- separationem a cathedra Petri, et negando tis cæcitatem atque ad hæresim, juxta mentem obedientiam Summo Pontifici, licet in princiAugustini in illud 1 Joan. 2: Qui odit fratrem pio, facto tantum, ex inordinato affectu luxuriæ skum, in tenebris ambulat, et nescit quo ten- tentatum fuerit, postea circa jus ipsum erradat, quia tenebrie obcæ caterunt oculos ejus. tum est; et doctrina introducta, qua cæpit in Quæ verba de schismaticis interpretatur Au- Anglia prædicari, Ecclesiam Christi non hagustinus ibi, tract. 1, dicens illos ita excæcari bere unum spirituale caput, nec Romanum ex odio veræ Ecclesiæ, ut illam non videant, Pontificem ut tale recognoscendum esse, sed et facilius illuc faciem impingant, quam illic in unoquoque regno, vel republica suprema habitaculum quærant. Sic etiam dixit Optat., in temporalibus esse proprium caput supre1. 1 contra Parmenia. : Schisma sparso coa mum in spiritualibus, illudque non esse aliud gulo pacis dissipatis sensibus generatur livore, præter regem, vel principem temporalem, intritur æmulatione, et litibus roboratur, ut aut senatum respective. Quæ tota doctrina deserta matre catholica, impii filii dum foras hæretica est, et contra Scripturam sacram, cxeunt, et se separant a radice matris Eccle- et contra perpetuum ejusdem Ecclesiæ sensia, invidiæ falcibus amputati, errando rebel- sum, et Patrum traditionem, ut in l. 3 ex les abscedunt. In quibus verbis alia etiam in- professo ostendemus. Ita ergo (quod ad pridicatur ratio : nam schismatici cum ab Eccle mam rationem attinet) in Henrico VIII ad litsia præscindantur, et synagogam extra illam teram impletum est, quod Hieronymus dixit; congregent, eo ipso dedignantur Ecclesiam

nam sibi hanc construxit hæresim, ut recte ab sequi, præsertim quando in schismate obdu- Ecclesia recessisse videretur. Non enim poterati perseverant, et ideo carere incipiunt re- rat regia majestas, vel potius humana pragula veritatis , ex quo necessitate quadam sumptio ita pertinaciter in gravissimo facinore consequitur, ut in errores et hæreses prola- perseverare, nisi in aliud gravius incidendo, bantur, vel novam inveniendo, vel alicui jam quo prius defenderet, et recte factum esse inventæ adhærendo, ut distinctum aliquid ab contenderet. Qui error ita Henrici animo adEcclesia, a qua recesserunt, babere videan- hæsit, ut non solum in illo mori non dubitatur. Nam si in eadem fide perseverarent, non verit, verum etiam novo præcepto de filio in possent notum aliquid, aut aliud agere, nisi eodem errore educando, in aliis catholica fiquod jam dudum apud suam didicerunt ma- de retenta, illud confirmaverit. Vel certe si trem, ut Optatus supra dixit. Propter quod mente non credebat quod sic præcipiebat, in sæpe Cyprianus inde oriri aflirmat schismata eo maxime ostendit (quod ad alteram ratioet kereses, quod sacerdoti Dei non obeditur, nem spectat) quam ingens odium contra Roregue unus ad tempus judex vice Christi cogi- manam Ecclesiam conceperat, siquidem contatur, ut ait ep. 55. Et in 69 addit, congrega- tra mentem suum, et cum æterna morte anitionein perseverantem in schismate intra breve

ma: suæ, in eodem schismate mori, et illud tempus carere deris Episcopis, et Pastoribus, per modum dogmatis seu doctrinæ exterius quia cessat vera origo, successio, et ordinatio. tueri, et in filio, et in regno suo perpetuo Unde tandem consequitur ut careat etiam stabilire voluerit. Cum ergo Anglia in hoc vera doctrina et sanctitate ; nam ad illam puncto non solum factum, sed etiam jus conservandam in unitate fidei, et vitæ sancti

usurpare, et doctrinam defendere conetur, tate usque ad consummationem electorum, vel ex hoc solo manifestum est sectam illam dedit Deus Ecclesiæ suæ Pastores, et Docto non tantum schismaticam, sed etiam hæretires, teste Paulo ad Ephes. 4.

4. Anglicanum schisma ad hæresim jam 5. Post mortem autem Henrici statim Anpervenisse ex dictis concluditur.- Schismatis glicanum regnum schismaticum Calvinianam defendendi causa, novam sibi hæresim Henri

sectam , quamvis fortasse non puram, sed cus VIII excogitavit. - Propositæ autem ra- mistam ex Lutherana, et aliis, amplexum est, tiones evidenter in Anglicano schismate pro- et ita etiam in illo schismate, quod in secunda cedunt. Constat enim illud esse satis diutur ratione de diuturno schismate dicebamus, et num; eam per septuaginta annos vel amplius ex eisdem causis, seu radicibus, et cum eisduravit, et licet interruptum fuerit per breve dem effectibus seu signis hæreticis impletum reginæ Mariæ tempus, statim renovatum est, videmus. Nam imprimis odium in Romanam

cam esse.

« PredošláPokračovať »