Obrázky na stránke
PDF
ePub

"" Jam decies redit in rugam. Depinge ubi sistam ,

Inventus, Chrysippe, tui finitor acervi.

80

gel tñv õpečev. C.- Feci. Per pro- Ptolemæi regis amicitiam aspersopopeiam respondet avarus. Non natus sit, et jactaverit de se: non solum duplicavi , sed rem auxi esset Porticus, nisi esset Chrysipter, quater, decies.

pus. Ex effuso risu mortuum 79. Jain decies redit in rugam.] nonnulli tradunt. Diog. Laert. Metaphora ducta a vestibus, quæ lib. VII, Cic. I, de Natura Deocorrugantur proprie et plicantur: rum. — Acervi. Soriten intelligit: unde in similitudinem multipli. quæ argumentatio est acervus, seu cari opes dicuntur dum nummi cumulus propositionum quæ in nummis accumulantur et accres- infinitum progredi posse videncunt. P.- Depinge. Id est, sta- tur : unde per ironiam dixit Pertue , perscribe. Alii legunt de- sius finitor ; et addit , tui, quia punge , ut sit metaphora a libra dissolvendæ istius acervalis arguin qua certum pondus indicatur mentationis rationem investigavit et notatur punctis. Sic, sat. V, Chrysippus , et de ea quatuor lic v. 100, certo compescere puncto. B. bros scripsisse fertur. Horatius,

80. Inventus, Chrysippe, tui, etc.) lib. II, epist. I: Adúvoltoy, ut vult Casaubonus,. Dum cadat elusus ratione ruentis id est , ô Chrysippe , si potes acervi. præscribere, qua in propositione Exemplum soritis est apud Cicesoritis quiescendum sit potissi- ronem, Tuscul. Quæst. V, n. 45, mum; si , inquam , id inveneris, ubi solum honestum esse bonum et finem certum infinitæ propo- sic probatur per quinque gradus : sitionum congeriei statueris, tum Quicquid est quod bonum sit , id exego meæ cupiditati et avaritiæ petendum est : quod autem expetenterminum inveniam; id est, nun- dum , id certe approbandum : quod quam. — Chrysippe. Hic stoicus vero approbaris, id gratum accepfuit philosophus, Zenonis, vel, cumque habendum : ergo etiain diut volunt alii, Cleanthis discipu- gnitas ei tribuenda est : quod si ita lus, vir acri ingenio : in dialec- est, laudabile sit necesse est : bonum tica excelluit : quoties contra igitur dinne laudabile. Ex quo effiCleanthem disputârat , solitus di- citur, ut quod sit honestum , id sit cere, fortunatum se adversus om- soluin bonum. Et I, de Natura nes, præterquam adversus Clean. Deorum : Si Dii sunt, beati sunt; them : adeo vero superbus, ut si beati , virtute præditi : si virtutis,

V. 79. Depinge. Vet. schol. Codd. Mazarin. Fauchet. et duo alii, depunge: uon male certe, et forte elegantius. Pithoei I, sed scribe. Hæc lectio glossam redolet.

et rationis erunt capaces: unde con- soriten non tam esse argumentacluditur illic, Deos esse homini. tionem legitimam, rectam, cer. bus similes : quod ibidem refellit tam ; quàm argutiam et cavillaTullius. Et certe norunt omnes tionem. Ita disserit Prateus.

A. PERSII FLACCI SATIRARUM FINIS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

In prolog. v. 9. Verba nostra conari.] Et, blandiri , legitur. V. 14. Pegaseium melos.] In aliis est, nectar.

In satiram I, v. 15. Quantum est in rebus inane,] Græcum est 80v cò xovy.

V. 2. Quis leget hæc?] Hunc versum de Lucillii primo transtulit.

V. 4. Labeonem.] Labeo transtulit Iliada et Odysseam verbum ex verbo , ridicule (1) satis, quod verba potius quàm sensum secutus sit. Ejus est ille versus :

Crudum manduces Priamum , Priamique phisingos (2). V. 6. Examenve improbum.] Examen est lingua (3), vel li. gnum , quod mediam hastam ad pondera adæquanda tenet. Castigare autem est digito libram percutere , ut temperetur, et præ agitatione post æquum conquiescat. Trutina vero est foramen, intra quod est lingula , de qua examinatio est.

V. 9. Nostrum istud vivere triste. Figura Græcą est, pro nostram vitam tristem.

V. 11. Cùm sapimus patruos.] Sic Cicero: Objurgavit Colium, ut quidam patruus Censor. V. 12. Petulanti splene cachinno.] Cachinno nomen est , et declinatur per omnes casus, hic Cachinno, hujus Cachinnonis. Cachinnus est cum voce risus lascivior, quem Græci decvczepórtas* dicunt. Et secundum physicos dixit, qui tradunt homines splene ridere, felle irasci, jecore amare, corde sapere, pulmone jactari.

V. 14. Animæ prælargus.] Animæ prælargus dicit vento abundans.

V. 16. Et natalitiá t. c. s. albus.] Ambiguitas in natalitia , utrum eam natali suo munere acceperit, an tantum eo die gerere soleat: quia quidam habent anulos, quos die tantum natali gerunt. Et, albus, aut festivâ veste indutus, aut recitandi pavore , ac meditandi et scribendi tædio perfunctus: vel veste candidâ, nondum purpureum adeptus vestimentum, quod laticlavium dicitur.

V. 18. Patranti.] Patratio est rei Venereæ perfectio , vel consummatio , unde et patres dicti, eo quòd patratione filios procreant.

Ib. Ocello.] Per úToxoplou.c. : quia illum contrahendo minorem facit. Juvenalis :

...... Oculosque in fine trementes. V. 21. Et tremulo scalpuntur. ] In libidinem excitantur. Juvenalis :

.... Quod enim non excitat inguen

Vox blanda , et nequam? digitos habet. V. 26. Usque adeone scire tuum.] Hæc periodus apud Lucillium posita est, ut me scire volo mi mi conscius sum*, ne damnum faciam. Scire hoc se nescit, nisi alios id scire scierit.

V. 28. At pulchrum est d. m.] Hic requiritur historia Demosthenis, qui, cùm transiret, et a mercenario tabernæ digito monstraretur, fertur lætatus esse, quod ab ignobilibus sciretur. Et Horatius, lib. IV carminum , sic posuit :

Totum muneris hoc tui est ,

Quod monstror digito prætereuntium. V. 29. Ten' cirratorum.] Occulte tangit Neronem, cujus carmina , quia imperabat, per scholas celebrabantur.

V. 39. Nunc non e tumulo.] Tumulus dicitur terræ aggestio, * ubi nulla est memoria.

V.43. Nec scombros inet, car, nec tus.] Quæ carmina nullum

periculum habeant apud salsamentarios et turarios. Per scombros significat salsamentarios, per tus pigmentarios (4).

V. 44. Quisquis es, ô modo, quem.] Mimica et comica exclamatio : quoniam poëtæ nonnunquam, omisso recto sermone, extra scenam soli loquuntur, sustinentes personam suam; aut aliquorum hominum verba interponunt.

V. 50. Non est hic Ilias Accí.] Accius Labeo Iliadem Homeri versibus foedissime composuit.

V. 54. Scis comitem horridulum.] Scis birrum attritum comiti condonare. Lacerna, pallium fimbriatum, quo olim soli milites velabantur. Penula, pallium cum fimbriis longis. .

V.56. Quípote? ] Tractus sensus ex Græco versu (5), quo significatur, ex ventre crasso tenuem sensum non nasci.

V. 58. Nulla ciconia.] Tria genera sannarum : aut manu significare ciconiam, aut, opposito temporibus pollice, auriculas asininas, aut linguam sitientis canis. Sanna autem dicitur os distortum cum vultu , quod facimus, cùm alios deridemus. Inde sanniones dicti , qui non rectum vultum habeant.

V. 72. Palilia.] Varro : palilia tam privata , quàm publica sunt apud rusticos : ut, congestis cum fæno stipulis, ignem magnum transiliant, his palilibus se expiari credentes.

V. 82. Trossulus.] Trossulum oppidum fuit Hetruriæ, non longe a Volscis. Hoc equites Romani sine peditibus expugnaverunt, Numio quodam duce. Unde equites Romani Trossuli dicti sunt. V. 86. Librat in antithetis.] Antitheta sunt hæc :

Fortia neglecti (6) velabant colla capilli:
Et per neglecti volitabant colla capilli.
Aut quotiens (7) umbra porrexi brachia mota :

Aut quotiens umbra reduxi brachia mota. Antitheta autem ista sunt, quæ contra se ponuntur: ut, hinc pudor, illinc petulantia : hinc pudicitia, illinc stuprum : istinc fraudatio , illinc fides."

V. 95. Sic costam longo. ] Omnia epicorum carmina , ita fere sunt composita , ut proximus pes ab ultimo dactylus sit,

« PredošláPokračovať »