Obrázky na stránke
PDF
ePub

apostolum ascendentem: siue, inquit, mente excessimus, deo; uidete descendentem: siue, inquit, temperantes sumus, uobis. dicat et per quem ascenderit et descenderit: caritas enim, inquit, Christi compellit nos iudicantes hoc, quoniam unus pro omnibus mortuus 5 est; ergo omnes mortui sunt; et pro omnibus mortuus est, ut qui uiuunt iam non sibi uiuant, sed ei qui pro eis mortuus est et resurrexit.

Haec in scripturis sanctis sancta spectacula quem non delectant, sanam doctrinam non sustinet; ad fabulas conuertitur. 10 et illae quidem fabulae animas in qualibet corporis aetate pueriles uaria quadam delectatione sollicitant. sed nos, iam corpus Christi, agnoscamus in psalmo uocem nostram et dicamus ei: narrauerunt mihi iniusti delectationes, sed non sicut lex tua, domine. Christus mihi ubique illorum 15 librorum, ubique illarum scripturarum peragranti et anhelanti in sudore illo damnationis humanae siue ex aperto siue ex occulto occurrit et reficit. ipse mihi et ex nonnulla difficultate inuentionis suae desiderium inflammat, ut quod inuenero auide sorbeam medullisque reconditum salubriter teneam.

20

DE IOSEPH VENDITO ET POST LABORES HONORATO.

Ipse mibi in Ioseph innuit, qui persequentibus et uendentibus fratribus in Aegypto post labores honoratur. didicimus

10 cf. II Tim. 4, 4

1 II Cor. 5, 13 sqq. 23 cf. Gen. 37, 20 sqq.

14 Ps. 118, 85

1 excedimus v 2 uidite discendentem D 3 per (om. et) P?T quem quā pi ascenderet pi discenderit D descenderet Pi 4 inquit om. v 5 unus MV: si unus DPTv 6 ergo - mortuus est om. MV 7 est om. V

ut] ut et v uiuunt] uiunt D uiuant vi 8 ei] et T eis) omnib. v 9 haec) hoc V 10 sustenet D sustinent P 11 animos P'Tv animus DP 12 puerilis DP 13 agnoscimus T et] ut PTV 14 iniuste Di delectationis D'p dilectiones v 16 script. illarum P hanelanti MV anelanti D'Po anelante Di 17 ex aperto) et ap. P1 18 refecit Dp 19 ipuinero D1 habide D'T 21 iosep T dito] uindito D; om. MV laborem D onorato T D in om. P 23 onoratur T

uen

22 ipsi

enim labores Christi in orbe gentium, quem significabat Aegyptus, per 'uarias passiones martyrum; et nunc uidemus honorem Christi in eodem orbe terrarum erogatione frumenti sui omnia subiugantis. ipse mihi innuit in uirga Mosi, quae 5 in terra serpens effecta eius mortem figurauit a serpente uenientem; sed — quod apprehensa cauda significat - posterius peractis iam omnibus in fine actionis ad id quod fuerat resurgendo reuertitur, ubi per uitae reparationem morte consumta nihil

serpentis apparet. nos quoque, corpus eius, in eadem mortali10 tate per lubrica temporum uoluimur, sed fine nouissimo uelut

cauda saeculi per manum, id est per potestatem iudicii, ne ultra prolabatur apprehensa, reparabimur et nouissima ini. mica morte destructa resurgentes in dextera dei uirga regni erimus.

15

DE EGRESSV ISRAHEL EX AEGYPTO.

Iam de exitu Israhel ex Aegypto non ego, sed apostolus loquatur: nolo autem uos ignorare, fratres, quia patres nostri omnes sub nube fuerunt et omnes per

mare transierunt et omnes in Mosen baptizati sunt 2 in nube et in mari et omnes eandem escam spiri

talem manducauerunt et omnes eundem potum spiritalem biberunt; bibebant enim de spiritali sequenti petra, petra autem erat Christus. exponendo unum in cetera introduxit intellectum.

4 cf. Ex. 4, 2 sqq.

12 cf. I Cor. 15, 26

17 I Cor. 10, 1 sqq.

rpm T

12 pro

1 laboris Di

3 orbē D erogationem D'P. 4 sibi post sui add. M? subiugantes D'P

ipsi Di

innuit] inquit Dv in] om. D'; ut v moysi DPTv 5 a) ad v serpentem DPly

uenientem) uiuentem P? 7 actiones D actioni. bus P?T 8 morte om. V consummata D? 9 mortalitatem D'

10 lubricam D'P uoluitur vi 11 ne) nec P labamur D'Plv prolabimur P? 13 distructa D

resurgentis D1 15 israhelis PT ex) de Dv 16 iam — aegypto om. D'P'v tris Di 18 omnis Di

19 omnis D

moysen T moyse Pv moysi D 20 mare D

eadem V 21 omnis Di putum spiritale Di 22 enim autem PT 23 sequenti] $. eos 0 24 induxit v

17 pa

per om. T

DE MANNA INTELLEGENDVM CHRISTVM SICVT ET PETRAM.

Si enim petra Christus propter firmitatem, cur non et manna Christus tamquam panis uiuus, qui de caelo descendit ? quo uere qui uescuntur spiritaliter uiuunt; nam illi ueterem figuram carnaliter accipientes mortui sunt. sed cum dicit 5 apostolus: eundem cibum spiritalem manducauerunt, ostendit et illud spiritaliter intellegi in Christo; sicut et potum cur spiritalem dixisset aperuit, cum subiunxit: petra autem erat Christus. quo aperto cuncta fulserunt. cur non ergo et nubes Christus et columna, quia rectus et firmus et fulciens 10 infirmitatem nostram, per noctem lucens, per diem non lucens, ut qui non uident uideant, et qui uident caeci fiant?

DE MARI RVBRO.

Rubet et mare rubrum: baptismus utique Christi sanguine consecratus. hostes sequentes a tergo moriuntur: peccata prae- 15 terita. ducitur populus per desertum: baptizati omnes nondum perfruentes promissa patria, sed quod non uident sperando et per patientiam exspectando tamquam in deserto sunt; et illic laboriosae et periculosae temtationes, ne reuertantur corde in Aegyptum. nec ibi tamen Christus deserit; nam et illa columna 20 non recedit. et amarae aquae ligno dulcescunt, quia inimici populi signo crucis Christi honorificato mansuescunt; et duodecim fontes septuaginta palmae arbores irrigantes apostolicam

17 cf.

3 cf. Io. 6, 41 12 Io. 9, 39 Rom. 8, 25 20 cf. Num. 14, 14

16 cf. Ex. 17,

1 21 cf. Ex. 15, 23 sqq.

uero V

talem o

1 petrum M

2 et non v

3 descendi T 4 uere) uire D' spiritaliter (iter in ras. a m. 2) P 6 manduc. spiri7 putum D

8 spiritaliter DPU dixissit Di subiuncă P subiungit v 9 fulserunt] pulserunt v 10 nubes) nobis DP1 et alterum om. DPTv columba V colomna D' (ignis add. D) et quartum om. Dv fulciens) fulgens v 12 ut) et

13 mare MV 14 et om. D Plv mare) in mare D enim in

rubro Dv baptimus D sanguine) in 8. v 16 omnis et perfruentis D 17 uidentes V 19 temtationis D'pi reuertentur P 20 aegyptam V' aegypto P eos post tamen add. T? 21 recidit D dulciscunt D sunt dulces v 23 fontis et arboris Di

рі

mari v

gratiam praefigurant populos in septenario numero decuplato rigantem, ut per septiforme spiritus donum legis decalogus impleatur.

SEPTVAGESIMA VICTORIA DE AMALECH,

5

Et hostis intercludere molitus uiam extentis Mosi manibus signo crucis dominicae superatur. et morsus mortiferi serpentum exaltato et respecto aeneo serpente sanantur. quod uerbis ipsius domini declaratur: sicut exaltauit, inquit, Moses serpentem in heremo, sic oportet exaltari 10 filium hominis, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat uitam aeternam. itane etiam ista non clamant? tantane est surditas in cordibus duris?

DE AGNO PASCHAE OCCISO.

Fit pascha in occisione ouis: occiditur Christus, de quo in 15 euangelio dicitur: ecce agnus dei, ecce qui tollit pec

catum mundi. prohibentur qui pascha faciunt ossa frangere: non franguntur in cruce ossa domini; attestatur euangelista hinc esse dictum: os eius non comminuetis. sanguine

inliniuntur postes, ut pernicies depellatur: signantur signo 30 dominicae passionis in frontibus populi ad tutelam salutis.

datur ibi lex quinquagesimo die post actum pascha: uenit spiritus sanctus quinquagesimo die post domini passionem.

5 cf. Ex. 17, 8 sqq.
7 cf. Num. 21, 8 sq.

Io. 3, 14 sq.

21 cf. Ex. 20 22 cf. 15 Io. 1, 29 18 Ex. 12, 46 Io. 19, 36 Act. 2, 1 sqq.

1 pfigurant v populos a: populo libri in om. P septinario D 2 septiformes TP septiformem M'P donum) domum T' degalocus D 4 tit. om. DPT, 5 hostes D moysi DPTv moses V 6 serpentem P: 7 serpenti Di serpentem P 8 declarator D

9 moyses PTV moysis Di haeremo V oportit exaltare

10 homonis D credidit Pi 11 periat s. habiat Di 12 est om. P

13 titulum om. DPTU 14 fit-ouis om. V 15 peccata DPTv 16 qui] et qui D phascha Vi 19 inlinuntur T 20 tutillam D 21 (et 22) quinquagensimo T quinquaginsimo D

[ocr errors]

dicitur illic scripta lex digito dei: dicit dominus de spiritu sancto: in digito dei eicio daemonia. et clamat Faustus oculis clausis nihil se in illis litteris inuenisse, quod ad praenuntiationem Christi pertineat! quid autem mirum, si oculos habet ad legendum et cor ad intellegendum non habet, qui 5 positus ante ostium clausum diuini secreti non fide pietatis pulsat, sed elatione impietatis insultat? plane ita sit, ita fiat; iustum est enim. claudatur superbis ianua salutis, ueniat mansuetus, quem docet dominus uias suas; uideat et baec in illis libris et cetera uel omnia uel quaedam qualia credat in 10 omnibus.

DE HIESV NAVE.

Videat introducentem populum in terram promissionis. neque enim hoc temere ab initio uocabatur, sed ex ipsa dispensatione nomine mutato Iesus appellatus est. uideat botrum 15 de terra promissionis in ligno pendentem. uideat in Hiericho tamquam in hoc mortali saeculo meretricem - de qualibus ait dominus, quod praecedant superbos in regnum introire caelorum — per fenestram domus suae tamquam per os corporis sui coccum mittentem - quod est utique sanguinis signum - propter 20 remissionem peccatorum confiteri ad salutem.

1 cf. Ex. 31, 18 2 Luc. 11, 20 9 cf. Ps. 24, 9 13 cf. Ios. 3 15 cf. Num. 13, 24 18 cf. Matth. 21, 31 19 cf. Ios. 2, 18

im

2 clamabat P 4 miro P oculus D 6 hostium P pietates Di 7 pietatis (im add. m. 2) V impietates D 8 mansuetis T 9 quem] quam T quos Tin mg. 10 credit T 12 titulum om. DPTv 13 repromissionis P 14 uacabatur P1 15 mutuato D'P mutuatu D1 Iesus) ihis P is. MiV

appellatus est) (pellatus est a m. 2 in ras.) D appareat v uideat] De botro praemittunt D'P? in mg. 16 repromissionis P pendendem (corr. m. 1) V pendente D' 17 mortale Di 18 superbos) uos P'

introire V : om. DPTv 19 per os] super os T

regno DP

« PredošláPokračovať »