Obrázky na stránke
PDF
ePub

fit, cum fit. ab hoc autem discernitur quod Gedeon fecit pugnae imminente periculo. consultatio quippe illa magis quam temtatio dei fuit. unde et Achas apud Esaiam timet signum petere, ne deum temtare uideatur, cum hoc eum 5 dominus admoneat per prophetam, credo, existimans quod ab ipso propheta exploraretur utrum praecepti memor esset, quo temtare deum prohiberemur.

LXXXI.

10

EX EODEM LIBRO QVAESTIONVM DE GENESI. DE, ID QVOD AIT

IACOB, NON EST NISI DOMUS DEI. Et surrexit Iacob de somno suo et dixit: quia est 96 dominus in loco hoc, ego autem nesciebam; et timuit et dixit: quam terribilis locus hic; hoc non

est nisi domus dei, et haec porta est caeli. haec 15 uerba ad prophetiam pertinent, quia ibi futurum erat taber

naculum, quod constituit deus in hominibus in primo populo suo. portam caeli autem sic intellegere debemus, tamquam inde fiat aditus credentibus ad capessendum regnum caelorum.

LXXXII.

20 QVOD IACOB LAPIDEM STATVIT ET PERFVDIT OLEO, NON

ALIQVID IDOLATRIAE SIMILE FECISSE. EX EODEM LIBRO.

Quod statuit lapidem Iacob, quem sibi ad caput posuerat, 97 et constituit eum titulam et perfudit illum oleo, non aliquid

1 cf. Iud. 6, 17s

7 sq. 3 cf. Es. 7, 11 et 12 28, 16 et 17 20 cf. Gen. 28, 18

10 (et 11) Gen.

1 ab) ad P 2 culsultatio MV consolatio P 3 achaz Tv agchaz P 4 deum) dnm T 5 exsistimans V 6 praecepti] praecepit P. 7 temtare] tempore P prohibemur Po probibetur T 8 cap. LXXX* (I eras. in V) MV XCIIII T XCVI P XCVII V; om. G

9 quaest. de gen. om. PT id MV: eo PTU 10 est Vi: est hic PTV 12 loco) caelo V

hoc autem ego V 13 hic locus v 18 adytus V additus P capissendum P LXXXI M XCV T XCVII P XCVIII v; om. G 20 superfudit oleū P 21 libro] ). supra scripto PTV 23 eum) . P

19 сар. .

idolatriae simile fecit. non enim tunc uel postea frequentauit lapidem adorando aut ei sacrificando; sed signum fuit in prophetia euidentissima constitutum, quae pertinet ad unctionem: unde Christi nomen à chrismate est.

[blocks in formation]

DE LVCTA IACOB ET DE CLAVDICATIONE. EX EODEM LIBRO

QVAESTIONVM DE GENESI.

98 Quod ab illo angelo desiderat benedici Iacob, cui luctando

praeualuit, magna est de Christo prophetia. nam eo ipso admonet mysticum aliquid sapere, quia omnis homo a maiore 10 uult benedici. quomodo ergo ab eo iste uoluit, quem luctando superauit? praeualuit enim Iacob Christo uel potius praeualere uisus est per eos Israhelitas, a quibus crucifixus est Christus, et ab eo tamen benedicitur in Israhelitis, qui crediderunt in Christum. ex quibus erat qui dicebat: nam et ego Isra- 15 belita sum ex genere Abraham, tribu Beniamin. unus ergo atque idem Iacob et claudus et benedictus: claudus in latitudine femoris tamquam in multitudine generis, de quibus dictum est: et claudicauerunt a semitis suis; benedictus autem in eis de quibus dictum est: reliquia e 20 per electionem gratiae saluae factae sunt.

15 Rom. 11, 1

19 Ps. 17, 46

6 cf. Gen. 32, 26 20 Rom. 11, 5

1 tunc] uel tunc PTv 2 eis (s del. m. 2) T

in om. V prophetiae PTV 3 euidentissime Pv uidentissima T pertinent

5 cap. LXXXII M XCVI T XCVIII P XCVIIII v; om. G 6 claudicatione) cl. eius Pu 7 quaest. de genesi om. PT

10 quia] 11 iste uoluit] iste gol. benedici P i. ab eo benedici uol. lutando P 12 enim) autem T 16 tribu) de tribu v 19 et claudicauerunt -- dictum est om. MV

quam T

V

LXXXIIII.

VTRVM SECVNDO IACOB LAPIDEM OLEO PERFVDERIT AN SE-
CVNDO COMMEMORATVM SIT. EX EODEM LIBRO QVAESTIONVM.

Ascendit autem deus ab eo loco, ubi locutus est 99 scum eo. et statuit Iacob titulum in loco, in quo locutus est cum eo, titulum lapideum. et libauit super eum libamen et infudit super illum oleum et uocauit Iacob nomen loci, in quo locutus est

cum eo illic deus, Bethel. iterum factum est hoc loco 20 quod factum fuerat, an iterum commemoratum est ? sed quod

libet horum sit, super lapidem libanit Iacob, non lapidi libauit: non ergo sicut idolatrae solent aras ante lapides constituere et tamquam dis libare lapidibus.

LXXXV.

15 QVAESTIONEM, QVOD XII FILII IACOB COMPVTENTVR NONDVM NATO BENIAMIN, SOLVIT PER TROPVM SYNECDOCE. EX EODEM,

LIBRO QVAESTIONVM DE GENESI.

[ocr errors]

Quod duodecim filii computantur Israhel et dicitur: hi 100 sunt filii Isra hel, qui nati sunt in Mesopotamia, 20 cum Beniamin postea longe natus sit, cum iam transissent

Bethel et appropinquarent Bethlem.

[blocks in formation]

om. P

1 cap. LXXXIII M XCVII T XCVIIII P C v; om. G 2 utrum - iacob om. P secundo] Ydo M'V iterum v oleo] in eo MV;

oleo lapidem v superfuderit P secundo] Ydo M'V iterum Pv 3 sit] si P 7 infudit) fudit Pu 8 loci] loci illius

9 illic] om. v 11 labauit P lapidi libauit] lap. lib. iacob T 12 idolatriae PT 13 diis PT? labare V LXXXIIII M XCVIII T C P CI v; om. G 15 questionum P computantur Po 16 Beniamin) benia P sinecdoce P synecdoc I sinecdoche v ex] in Po 18 fili V hi] hii PV

19 messopotamia P 20 ueniamin V longe postea PTV 21 bethleem Tv VIIII.

22

14 cap.

Expositio.

Nulla est facilior solutio quaestionis huius, quam ut per synecdocen accipiatur. ubi enim pars maior est aut potior, solet eius nomine etiam illud comprehendi quod ad ipsum nomen non pertinet. sicut ad duodecim apostolos iam non 5 pertinebat Iudas, qui etiam mortuus fuit cum dominus resurrexit a mortuis, et tamen ipsius duodenarii numeri nomen apostolus in epistula sua tenuit, ubi ait eum apparuisse illis duodecim, cum articulo enim hoc graeci codices habent, ut non possint intellegi quicumque duodecim, sed illi in eo 10 numero insignes. eo modo locutionis puto et illud a domino dictum: nonne ego uos duodecim elegi? et unus ex uobis diabolus est, ut non ad electionem etiam ipse pertinere uideatur. non enim facile inuenitur electorum nomen in malo, nisi quando mali eliguntur a malis. quod si puta- 15 uerimus et illum electum, ut per eius traditionem domini passio compleretur, id est malitiam eius ad aliquid electam bene utente deo etiam malis, illud attendamus ubi ait: non de omnibus uobis dico; ego scio quos elegi; ubi declarat ad electionem non pertinere nisi bonos. ac per hoc 20 illud quod dictum est: ego uos duodecim elegi, per synecdocen dictum est, ut nomine maioris meliorisque partis etiam illud complecteretur quod ad ipsum nomen non pertinet. hic modus est in hoc eodem libro, ubi Emmor pro filio suo Sychem, ut acciperet Dinam filiam Iacob, exiit loqui cum 25 eodem Iacob, et uenerunt etiam filii eius, qui absentes erant, et ad omnes dicit Emmor: Sychem filius meus elegit animo filiam uestram; date ergo illi eam uxorem.

8 I Cor. 15, 5

12 Io. 6, 70

18 Io. 13, 18

27 Gen.

34, 8

3 sinecdoche P sinodochen v 4 quod] quo T 5 apostolus T iam (non om.) P 7 et] hoc et v numeri) om. v 10 non) pon non (prius non del. m. 1) V

possent Pv 11 lucutionis P locupletionis v 15 eleguntur T eligunt v

16 traditionem I electionē add. P2 in mg. 18 illut MV 22 sinecdochen (h add. m. 2) P sipedochen v melioresque P1 24 est om. P 25 sichem P loqui] liquo P 26 erant) er P

quia enim potior erat patris persona, per synecdocen filiam uestram dicens etiam fratres tenuit hoc nomine, quorum non erat filia. hinc est et illud: curre ad oues et accipe mihi inde duos hod os; simul enim pascebantur oues et 5 hedi, et quia potiores sunt oues, earum nomine etiam caprarum pecus complexus est. sic quia potior erat numerus undecim filiorum Iacob, qui nati fuerant in Mesopotamia, ipsorum commemoratione scriptura complexa est etiam Beniamin, qui

non erat ibi natus, et dictum est: hi sunt filii Iacob, 10 qui facti sunt ei in Mesopotamia Syria e.

LXXXVI.
VTRVM IN INFERNVM MALI TANTVM AN ETIAM BONI MORTVI

DESCENDERE SOLEANT. EX EODEM LIBRO QVAESTIONVM.

Et noluit consolari dicens: quoniam descendam 101 15 ad filium meum lugens in infernum. solet esse magna

quaestio, quomodo intellegatur infernus, utrum illuc mali tantum an etiam boni mortui descendere soleant. si ergo tantum mali, quomodo iste ad filium suum se dicit lugentem

uelle descendere ? non enim in poenis inferni eum esse credit. 20 an perturbati et dolentis uerba sunt, mala sua etiam hinc

exaggerantis ?
(ITEM DE INFERNO. EX LIBRO QVAESTIONVM NVMERORVM.

Et descenderunt ipsi et omnia, quaecumque sunt 101" eis, uiuentes ad inferos. notandum secundum locum ter

3 Gen. 27, 9

9 Gen, 35, 26

14 Gen. 37, 35

23 Num.

16, 33

11 cap.

an

1 enim] ergo Pv sinedochen Pv 2 fratris P 4 inde mihi PTV haedos T simul enim] sicut etiam T 7 fuerunt P 9 hi] ibi P filix P 10 mesopotamiam T XCVIIII T CI P CII v; om. G 12 mali) ubi mali G'v etiam an et Pmanent Go 13 quaestionum] q. t. CXXVI P q. t. CXX Gv

15 solent G 16 illic T 17 si] sic G'P 18 mali quomodo] aliquo modo Gv isti P sex (d ras.) T

lugente P

19 uelle om. GPv discendere GP infernis T credidit G'T 22 quae inclusi desunt in GMPVO 22 numerorum scripsi: numeri T

« PredošláPokračovať »