Obrázky na stránke
PDF
ePub

cantico in gloriam gratiae domini Christi, cuius sanguine liberati sumus, nihil erit profecto iucundius illi ciuitati. ibi perficietur: uacate et uidete, quoniam ego sum deus; quod erit uere maxime sabbatum non habens uesperam, quod 5 commendauit dominus in primis operibus mundi, ubi legitur: et requieuit deus die septimo ab omnibus operibus suis, quae fecit. et benedixit deus diem septimum et sanctificauit eum, quia in eo requieuit ab omni

bus operibus suis, quae inchoauit deus facere. dies 10 enim septimus etiam nos ipsi erimus, quando eius fuerimus

benedictione et sanctificatione pleni atque perfecti. ibi uacantes uidebimus, quoniam ipse est deus; quod nobis nos ipsi esse uoluimus, quando ab illo cecidimus audientes a seductore:

eritis sicut di et recedentes a uero deo, quo faciente di 15 essemus eius participatione, non desertione. quid enim sine

illo fecimus, nisi quod in ira eius defecimus? a quo refecti et gratia maiore perfecti uacabimus in aeternum uidentes, quia ipse est deus, quo pleni erimus, quando ipse erit omnia in

omnibus. nam et ipsa opera bona nostra, quando ipsius potius zo intelleguntur esse quam nostra, tunc nobis ad hoc sabbatum

adipiscendum imputantur, quia, si nobis ea tribuerimus, seruilia erunt, cum de sabbato dicatur: omne opus seruile non facietis in eo. propter quod et per Ezechihel prophetam dicitur: et sabbata mea dedi eis in signum inter me et inter eos, ut scirent quia ego dominus, qui sanctifico eos. hoc perfecte tunc sciemus, quando perfecte uacabimus, et perfecte uidebimus, quia ipse est deus.

3 Ps. 45, 11 6 Gen. 2, 2 sq. Ps. 89, 9 22 Deut. 5, 14

14 Gen. 3, 5

16 cf.

1 cantici G?v domini MV: om. AGPU 2 nihil erit] om. G'y illi iucundius A illi iocundius GPU 3 perficientur GPU deus] dns (corr. m. 1) A 4 quod erit] quid e. P1 maxime MV: maximum AGPU 5 mundi - operibus] om. G'v

6 deus] dñs A 8 eum) om. M in eo] om. Gv 9 incoauit A 10 ipse P 12 ipsi] ipse GʻP 13 uoluemus P uolumus MV seductori P 14 di AMV: dii GPv recendentes P dii AGPU 15 essemus) essumus M'V participationem P non) non nostra A desertione] dissertionem P 16 facimus A in ira) mira P 17 uacamus V ua*eamus (corr. m. 2) M 18 quo) quod G'PU plene G?v 20 tunc) quando Glo nobis -- quia si] om. Gv 21 quia si] quasi P ea] ei P tribuimus P seruilia] tunc seruilia G'o 22 de) om. P

cabi

5 Ipse etiam numerus aetatum ueluti dierum si secundum eos articulos temporis computetur, qui in scripturis uidentur expressi, iste sabbatismus euidentius apparebit, quoniam septimus inuenitur; ut prima aetas tamquam primus dies sit ab Adam usque ad diluuium, secunda inde usque ad Abraham, 10 non aequalitate temporum, sed numero generationum; denas quippe habere reperiuntur. hinc iam, sicut Matthaeus euangelista determinat, tres aetates usque ad Christi subsecuntur aduentum, quae singulae denis et quaternis generationibus explicantur: ab Abraham usque ad Dauid una, altera inde 15 usque ad transmigrationem in Babyloniam, tertia inde usque ad Christi carnalem natiuitatem. fiunt itaque omnes quinque. sexta nunc agitur nullo generationum numero metienda propter id quod dictum est: non est uestrum scire tempora, quae pater posuit in sua potestate. post hanc 30 tamquam in die septimo requiescet deus, cum eundem diem septimum, quod nos erimus, in se ipso deo faciet requiescere. de istis porro aetatibus singulis nunc diligenter longum est disputare; haec autem septima erit sabbatum nostrum, cuius

[blocks in formation]

G

1 in eo GMV: om. AG‘Pv et per] ad A ezechielem AP hiezechielem Gv propheta V 2 dicetur P 4 scimus Go 5 perfecte) om. G?v 8 expressi] expressis P conpressi

9 inuenitur] euenitur P dies] om. P sit) esset Go 10 dilubium V 11 aequalitatem P sed] sed in Go denae G'v 12 habere) abire G* ibi G’y repperiuntur AGMVU mattheus AMV matheus GPv; sic ubique 13 subsequuntur A 14 aduentu V singuli G 15 ab] ut Gi ut ab G? 16 babilloniam G 18 generatione G 20 hanc) haec A quiescit AGʻPv eundem) eadem P 22 in se a: inde libri ipso] quia nos ipso P quia nos ipsi G quia nos ipsos G’v tem MV: tamen AGPU

21 re

24 au

finis non erit uespera, sed dominicus dies uelut octauus aeternus, qui Christi resurrectione sacratus est, aeternam non solum spiritus uerum etiam corporis requiem praefigurans. ibi uacabimus et uidebimus, uidebimus et amabimus, amabimus et s laudabimus. ecce quod erit in fine sine fine. nam quis alius noster est finis nisi peruenire ad regnum, cuius nullus est finis ?

CLVIII.

EX LIBRO DE CONSENSV EVANGELISTARVM II. QVOMODO DICAT 10 MATTHAEVS CENTVRIONEM AD DOMINVM ACCESSISSE PRO PVERO

SVO, CVM LVCAS DICAT QVOD AMICOS AD EVM MISERIT.

Videamus utrum sibi de seruo centurionis Matthaeus Lucas- 175 que consentiant. Matthaeus enim dicit: accessit ad eum

centurio rogans eum et dicens: puer meus iacet in 15 domo paralyticus. cui uidetur repugnare quod ait Lucas:

et cum audisset de Iesu, misit ad eum seniores Iudaeorum rogans eum, ut ueniret et saluaret seruum eius. at illi cum uenirent ad Iesum, rogabant

eum sollicite dicentes ei: quia dignus est, ut hoc 20 illi praestes; diligit enim gentem nostram et synagogam ipse aedificauit nobis. Iesus autem i bat cum illis. et cum iam non longe esset a domo, misit ad eum centurio amicos dicens: domine, noli

uexari; non enim dignus sum, ut sub tectum meum 25 intres. propter quod et me ipsum non sum dignum

13 Matth. 8, 5 sq.

16 Luc. 7, 3 sqq.

3 uerum) uerus P praefegurans A uacabimus) uadimus P 4 alterum uidebimus om. MV amauimus (et) P 5 ecce) om. G1 8 cap. CLX A CLXXV P CLXXVI Gu 9 euangelistarum] euangelii GPO 10 centurioni P 11 amicus Gi 14 iacit A 15 paraliticus GPv 17 saluaret) sanaret v sanare M haec Go 21 aedificabit GʻP ibit

(corr, m. 1) P

22 iam] om. P

24 uexare G:P 25 dignus P

19 hoc]

arbitratus, ut uenirem ad te; sed dic uerbo, et sanabitur puer meus. si enim ita hoc gestum est, quomodo erit uerum quod Matthaeus narrat: accessit ad eum quidam centurio, cum ipse non accesserit, sed amicos miserit, nisi diligenter aduertentes intellegamus Matthaeum 5 non omni modo deseruisse usitatum morem loquendi? non solum enim dicere solemus accessisse aliquid, etiam antequam perueniat illuc, quo dicitur accessisse - unde etiam dicimus: „parum accessit“ uel „multum accessit“ eo, quo appetit peruenire — uerum etiam ipsam peruentionem, cuius adipiscendi 10 causa acceditur, dicimus plerumque factam, etsi eum ad quem peruenit, non uideat ille qui peruenit, cum per amicum peruenit ad aliquem, cuius ei fauor est necessarius. quod ita tenuit consuetudo, ut iam etiam uulgo peruentores appellentur qui potentium quorumlibet tamquam inaccessibiles animos per 15 conuenientium personarum interpositionem ambitionis arte pertingunt. si ergo ipsa peruentio usitate dicitur per alios fieri, quanto magis accessus per alios fieri potest, qui plerumque infra peruentionem remanent, quando potuerit quisque plurimum quidem accedere, sed tamen non potuerit peruenire ? non 20 ergo absurde Matthaeus, etiam quod uulgo possit intellegi, per alios factum accessum centurionis ad dominum compendio dicere uoluit: accessit ad eum centurio.

Verum tamen non neglegenter intuenda est etiam sancti euangelistae altitudo mysticae · locutionis, secundum quam 25 scriptum est in psalmo: accedite ad eum et inlumina

26 Ps. 33, 6

1 uerem A uerbum P 3 accessit) accessisse MV; fort. recte; cf. p. 547, 1 4 amicus P 6 disseruisse P more MPV 8 illuc quo] illud quod GʻPv accessesse pi

9 uel - accessit) om. G'y

eo] adeo Gv quo] quod AGʻPv 10 adipiscendi AMPV: adipiscendae Gv 11 dicemus GʻP factam G3: factum AG MPV etsi] ut si P 12 non uideat-peruenit] om. M 13 fauor] fabor MV 14 jam) om. Go 15 animos) amicos G* 16 conuenientiam V (m. 1 et 2) 17 dicetur GʻP 18 potest] om. P 21 adsurde M possit) posse P 25 altitudo) multitudo MV loquutionis MV quam] quod G' in ras.; om. v 26 accidite A

mini. proinde quia fidem centurionis, qua uere acceditur ad Iesum, ipse ita laudauit, ut diceret: non inueni tantam fidem in Israhel, ipsum potius accessisse ad Christum dicere uoluit prudens euangelista quam illos per quos uerba sua 5 miserat. porro autem Lucas ideo totum quemadmodum gestum esset aperuit, ut ex hoc intellegere cogeremur, quemadmodum dixerit alius, qui mentiri non possit. sic enim illa mulier, quae fluxum sanguinis patiebatur, quamuis fimbriam

uestimenti eius tenuerit, magis tamen tetigit dominum quam 10 illae turbae, a quibus premebatur. ut enim haec quo magis

credidit, eo magis tetigit dominum, ita et centurio, quo magis credidit, eo magis accessit ad dominum. iam cetera in hoc capitulo, quae alter dicit et alter praetermittit, superfluo per

tractantur, cum ex illa regula primitus commendata nihil 15 inueniantur habere contrarium.

CLX.

ITEM EX EODEM LIBRO. QVOMODO MATTHAEVS MARCO CONGRVAT DE VIRGA, QVAM SECVNDVM MATTHAEVM DICIT DOMINVS NON FERENDAM, SECVNDVM MARCVM AVTEM SOLAM

FERENDAM.

20

Solet item quaeri, quomodo Matthaeus et Lucas commemo-176 rauerint dixisse dominum discipulis, ut nec uirgam ferrent, cum dicat Marcus: et praecepit eis, ne quid tollerent

2 Matth. 8, 10 8 cf. Luc. 8, 43 sqq.
3 23 Marc. 6, 8

22 Matth. 10, 10

Luc. 9,

1 fidem) om. G* 2 ita] om. Gv laudabit MV dicere M tantam] tantem P 6 esset] esse P 7 dixerit) accessisse dixerit P mentire GʻP possit MV: potuit AGPv 8 Auxu MV 9 magis] om. P quam illae - tetigit dominum om. MV

10 ille AP 13 superfluo) superflue superfluuia P 14 commendatad (sic) A 15 inueniatur Gu

16 cap. CLXI A CLXXVI P CLXXVII Gv 17 libro) 1. de consensu euangelistarum II AGPU 19 non) eras. in G 21 commemorauerunt A 23 quid] quit A

« PredošláPokračovať »