Obrázky na stránke
PDF
ePub

aculeus uenenatus retro timendus est, sicut spei contrarium est retro respicere, cum spes futurorum in ea quae ante sunt extendat.

CLXXIIII.

5 EX LIBRO QVAESTIONVM EVANGELII II. DE, ID QVOD AIT DISCIPVLIS, NOLITE IN SVBLIME TOLLI; ET DE HYDRO

PICO VEL DE MULIERE CVRVATA.

Cum diceret discipulis non debere haberi sollicitudinem de 191 cibis, ait: et nolite in sublime tolli. primo enim haec 10 ad necessitatem implendam homo quaerit; cum autem haec

abundauerint, incipit et superbire de talibus. tale est hoc, ac si se uulneratus quis iactet, qui habet multa emplastra in domo, cum hoc illi bonum esset, ut uulnera non haberet et

ne uno quidem indigeret emplastro. congruenter hydropicum 15 animali, quod cecidit in puteum, comparauit; humore enim

laborabat. sicut illam mulierem, quam XVIII annis alligatam dixerat et ab eadem alligatione soluebat, comparauit iumento, quod soluitur, ut ad aquam ducatur. hydropem autem recte

comparamus diuiti auaro; sicut enim ille, quanto magis abundat 20 humore inordinato, tanto amplius sitit, sic iste, quanto est

copiosior diuitiis, quibus non bene utitur, tanto ardentius

6 Luc. 12, 29

15 cf. Luc. 14, 2-5

16 cf. Luc. 13, 11-16

bo

1 aculeos uenenatos P1 2 est] est id ē v sunt] om. v 3 extendat (n ras.) P 4 cap. CLXXV A CXCI PCXCII Gv 5 id MV: eo M'Pv; om. A

ait] dicit P

6 de) om. P ydropico AMVv hidropico P 7 curuata) curua v 8 habere Pu hare A 9 sublimi AP tolli] extolli A 11 abundauerit A'Pi incipiet v 12 se) si P1 iactet) iacet P qui APV: quia v emplastra) in pastra P 14 unum A indigeret] indigeret et A

ydropicum v 15 caecidit V puteo Piv umore API 16 allicatam A 17 allegationem V 18 soluetur pi 19 comparamus GPv: cumparamus A comparatur MV auaro] et auaro v ille (e ex i corr.) P

habundat P 20 umore A 21 cupiosior AP

talia concupiscit; illam uero ita morbo incuruam, ut se erigere non posset, animae terrenis opinionibus debilitatae atque oppressae, ita ut diuina cogitare non ualeat.

CLXXV.

EX EODEM LIBRO QVAESTIONVM EVANGELII II. DE VILICO, 5

QVEM DOMINVS SVVS EICIEBAT DE VILICATV.

192 In uilico, quem dominus eiciebat de uilicatu et laudauit

eum, quod in futurum sibi prospexerit, non omnia debemus ad imitandum sumere. non enim aut domino nostro facienda est in aliquo fraus, ut de ipsa fraude elemosynas faciamus, 10 aut eos a quibus recipi uolumus in tabernacula aeterna tamquam debitores dei et domini nostri fas est intellegi, cum iusti et sancti significentur hoc loco, qui eos introducant in tabernacula aeterna, qui necessitatibus suis terrena bona communicauerint; de quibus etiam dicit: quod si quis alicu i 15 eorum calicem aquae frigidae dederit tantum in nomine discipuli, non perdet mercedem suam. sed etiam e contrario ducuntur istae similitudines, ut intellegamus, si laudari potuit ille a domino, cui fraudem faciebat, quanto amplius placeant domino deo qui secundum eius praeceptum 20 illa opera faciunt; sicut etiam de iudice iniquitatis, qui interpellabatur a uidua, comparationem duxit ad iudicem deum, cui nulla ex parte iudex iniquus conferendus est. quod autem de centum cadis olei quinquaginta scribi fecit a debitore et

5 cf. Luc. 16, 1-9

15 Matth. 10, 42

21 cf. Luc. 18, 2

2-8

om. APV

1 illa v incurbam (b in u corr. m. 2) V incurua v 3 op praessae A 4 cap. CLXXVI A CXCII P CXCIII Gv 6 suus MV:

uilicato AP 7 uitlicatu P uilicato A 9 nostro nostra V; om. V 10 elymosinas (y in e corr.) P 11 eos) eo A 12 debitoris Pi 14 terrena) in terra v communicauerunt Po 18 e) et A ducuntur) add. Vi in spatio uacuo: dicuntur Plv 19 laudare P fraudem) fradem Pu 20 amplius) magis Pv placiant A place«nt (a ras.) P secundum) secundum dm A praecepto A praecepta P 24 cados (o in i corr.) P

de centum choris tritici Lxxx, ad nihil aliud ualere arbitror, nisi ut ea quae similiter in sacerdotes atque in leuitas Iudaeus quisque operatur in Christi ecclesia abundet iustitia eius super scribarum et Pharisaeorum, ut cum illi decimas darent, isti 5 dimidias dent — sicut non de fructibus, sed de ipsis bonis suis fecit Zaccheus – aut certe duplicet decimas, ut duas decimas dando superet impendia ludaeorum. mamona uero iniquitatis ob hoc a domino appellata est ista pecunia, quam possidemus

ad tempus, quia mamona diuitiae interpretantur, nec sunt 10 istae diuitiae nisi iniquis, qui in eis constituunt spem atque

copiam beatitudinis suae. a iustis uero cum haec possidentur, est quidem ista pecunia, sed non sunt illis diuitiae nisi caelestes et spiritales, quibus indigentiam suam spiritaliter supplentes exclusa egestate miseriae beatitudinis copia ditabuntur.

[blocks in formation]

EX LIBRO QVAESTIONVM EVANGELII II. DE ILLO QVI IN TECTO

EST ET QVI IN AGRO, ET CETERA. Quid est quod dicit dominus: qui fuerit in tecto et 193 uasa eius in domo, non descendat tollere illa? in zo tecto est qui excedens carnalia tamquam in aura libera spiri

taliter uiuit. uasa eius in domo sunt sensus carnales, quibus ad inuestigandam ueritatem, quae intellectu capitur, multi utentes penitus errauerunt. huius ergo spiritalis uiri iam uasa

ista uacant in domo, quia mente corpori supereminens per 25 aciem intellegentiae tamquam in tecto positus perspicuitate

4 cf. Matth. 5, 20

6 cf. Luc. 19, 8

18 Luc. 17, 31 sq.

1 choros P1 2 ea quae cet.: locus corruptus uidetur

quae] 4 =quam) P iudaeis A iudaeos Ply 5 dimedias (e in i corr.) A 6 zaccheus V: zacheus APV duplicet] dupliciter v ut] aut AP 7 mammona Po 8 possedemus Pl 9 mammona v diuitias А interpretatur A 11 possedentur AP 15 cap. CLXXVII A CXCIII P CXCIIII Go 17 cetera MV: de uxore loth AGPU 19 discendat API descendet v 20 tamquam] tam v 22 inuestigandum P: 24 menti Api 25 tecto (o ex u corr.) A

sapientiae ueluti caelo apertissimo fruitur. caueat ergo iste, ne in die tribulationis rursus uita carnali, quae per sensus corporis pascitur, delectatus ad uasa huius modi tollenda descendat.

Quid est quod dictum est: similiter et qui in agro 5 fuerit, similiter non redeat retro? qui operatur in ecclesia et sicut Paulus et Apollo plantat et rigat, non respiciat spem saecularem, cui renuntiauit.

Quid significauit uxor Loth? eos qui in tribulatione retro respiciunt et se ab spe diuinae promissionis auertunt. et ideo 10 statua salis facta est, ut admonendo homines, ne hoc faciant, tamquam condiat cor eorum, ne sint fatui.

CLXXVII.

DE DVOBVS IN LECTO ET DVABVS MOLENTIBVS ET DVOBVS

IN AGRIS.

15

194 Qui sunt in illa nocte duo in lecto et duae mo

lentes in unum et duo in agro, de quibus omnibus binis singuli assumentur et singuli relinquentur ? tria genera hominum hic uidentur significari: unum eorum, qui otium et quietem eligunt, neque negotiis saecularibus neque negotiis eccle- 20 siasticis occupati; quae illorum quies lecti nomine significata est. alterum eorum, qui in plebibus constituti reguntur a doctioribus, agentes ea quae sunt huius saeculi, quos et femi

[blocks in formation]

13 cap.

1 apertissime (me ex mo corr. m. 1 in V) MVO 4 discenda*t (n ras.) P 5 et] om. P 6 similiter AMV: om. Po 7 Paulus] apostolus Paulus P 9 tribulatione] tributione P CLXXVIII A CXCIIII P CXCV Go 14 lectu A duabus GPv: duobus AMV 15 agris MV: agro AGPU 16 molentes, molestes P 17 binis) uinis MV 18 trea (e in i corr.) P 19 sicnificari A 20 elegunt P1 negotiis) necutiis A 21 quies) quies (x a m. 2) V requies v 23 doctoribus APU ea quae) eaq. A faeminarum V

narum nomine significauit, quia consiliis, ut dixi, peritorum regi eis expedit; et molentes dixit propter temporalium negotiorum orbem atque circuitum ; quas tamen in uno molentes dixit, in quantum de ipsis rebus et negotiis suis 5 praebent usibus ecclesiae. tertium eorum, qui operantur in

ecclesiae ministerio tamquam in agro dei, de qua agricultura apostolus loquitur. in his ergo tribus generibus bina sunt rursus genera hominum in singulis et pro robore suarum

uirium discernuntur. cum enim omnes ad ecclesiae membra 10 pertinere uideantur, adueniente tamen temtatione tribulationis

et ex illis qui sunt in otio et ex illis qui sunt in negotiis saeculi et ex illis qui deo ministrant in ecclesia aliqui permanent, aliqui cadunt. qui permanent, assumuntur; qui cadunt,

relinquuntur. ergo unus assumetur et unus relinquetur 15 non quasi de duobus hominibus dictum, sed de duobus ge

neribus affectionum in singulis generibus trium professionum. in illa nocte ergo dixit in illa tribulatione“.

Ad ipsa tria genera, quae assumuntur, arbitror pertinere etiam tria illa nomina uirorum sanctorum, quos solos 20 liberatum iri Hiezechihel propheta denuntiat, Noe, Danihel et

Iob. uidetur enim Noe pertinere ad eos per quos ecclesia regitur, sicut per illum in aquis arca gubernata est, quae figuram gestabat ecclesiae. Danihel autem, quia elegit caelibem uitam, id est nuptias terrenas contemsit, ut, sicut dicit

7 cf. I Cor. 3, 9

20 cf. Ezech. 14, 14

22 cf. Gen. 7, 7

4 ne

que p. P

1 quia] qui” (a add. m. 2) V qui M peritorum) periturum A 2 expedit] expetit P expetiunt v 3 uno PVo: unum A cutiis A 6 ministerium A 11 in otio — qui sunt] om. v 12 aliqui] alii qui A 13 aliqui] alii v cadent V qui permanent]

qui cadent P 14 reliquuntur A assumitur P' 16 affectionum – generibus) om. v sinculis A 18 ad] et ad

19 solus AP 20 liberatum iri scripsi] liberaturi (ri ex ros corr. m. 1 in V) MV liberari A libera***ri Pliberatos v hiezechiel A ezechiel P ezechihel v denuntiat V: praenuntiat APU 22 archa P guuernata (b add. m. 2) V 23 ficuram

quia qui v caelebem P1 24 nubtias AV

b

« PredošláPokračovať »