Obrázky na stránke
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][graphic][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

WESTMORLAND,

CUMBERLAND, DURHAM,

AND

N 0 R T H U M B E R L A N D,

Hlustrated.

FROM ORIGINAL DRAWINGS

BY THOMAS ALLOM, GEORGE PICKERING, &c.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

LONDON:
H. FISHER, R. FISHER, & P. JACKSON, NEWGATE STREET.

37, QUAI DES GRANDS AUGUSTINS, PARIS,

GiD

이에어

« PredošláPokračovať »