Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 1117 z 17 na dotaz Dóminus noster, * quam admirábile est nomen tuum in universa térra! Quóniam elévala....
" Dóminus noster, * quam admirábile est nomen tuum in universa térra! Quóniam elévala est magnificéntia tua, * super cœlos. Ex ore infántium et laéténtium perfecísti laudem propter inimícos tuos, * ut déstruas inimícum et ultórem. "
Breviarium Nanceiense, olim Tullense - Strana 47
podµa Nancy diocese - 1821
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Constantiense, Èas» 1

1830
...PSALMVS 8. 'OMINE Dóminus noster , * quàm ailmirábile est nomen tuum in universa térra ! Quómam elévala est magnificéntia tua* super cœlos. Ex ore infántium et lacténtium perfecisti laudem propler inimícos tuos, * ut déstruas inimícum et ultórem. Quóniam vidébo cœlos tuos , ópeca...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense

1834
...admirábile est nomen tuum in universa terra! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos. _ Ex ore infántium et lacténtium perfecisti laudem propter inimicos tuos, * ut déstruas inimicum et ultórem. Quóniam vidébo cœlos tuos, ópera digitórum tuórum; * lunam et Stellas,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Corisopitense

1835
...II et V. Df-SALMDS 8. OIIINE Dominas noster, * quàm admirábile est nomen luum in universa terra ! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos....perfecisti laudem propter inimicos tuos , * ut déstruas inimicum et ultórem. rum ; * lunam et stcllas, quae tu fundasti : Quid est homo , quod memor es ejue?...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Montalbanense, Zväzok 1

1842
...etc. PSALMUS 8. DÓMINE Dóminus noster , * quilín adrairábile est nomen tuum in universa terra ! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos....Ex ore infántium et lacténtium perfecisti laudem propler inimicos tuos , * ut déstruas inimicum et ultórem. Quóniam vidébo cœlos tuos, ópera digitórum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Horae diurnae Breviarii Romani ex decreto Sancti Concilii Tridentini restituti

Catholic Church - 1873 - Poèet stránok 428
...dicuntur Feria ij. et v. Aña. Benedicta. Psalmus 8. DOMINE Dóminusnoster, * quam admirábile est nomen tuum in universa térra : Quóniam elévala est magnificéntia tua : * super cœlos. Ex ore infántium etlacténtium perfecísti laudem propter inimícos tuos, * ut déstruas inimícum et ul torera. Quóniam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Pontificale romanum summorum pontificum jussu editum a Benedicto ..., Zväzok 1

Catholic Church - 1888
...vel in sede, si fuerit in propria Ecclesia, vel in faldistorio in piano Epistolœ. Quóniam eleváta est magnificéntia tua, * super cœlos. Ex ore infántium...perfecisti laudem propter inimicos tuos, * ut déstruas inimicum et ultórem. Quóniam vidébo cœlos tuos, ópera digitórum tuórum: * lunam et Stellas,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium romanum ex decreto ss. concili Tridentini restitutum, S. Pii V ...

Catholic Church - 1893
...eum super ópera mánuum tuárum. Bealm. büj. Omine Dóminus noster, * quam admirábile est nomen tuum in universa térra! Quóniam elévala est magnificéntia...tua, * super cœlos. Ex ore infántium et lacténtium perfecísti laudem propter inimícos tuos, * ut déstruas inimícum et ultórem. Q uóniam vidébo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF