Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 1120 z 47 na dotaz Sion exultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro : * in tympano et psaltério....
" Sion exultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro : * in tympano et psaltério psallant ei : Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo : * et exaltábit mansuetos in salútem. "
Breviarium Constantiense - Strana 135
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...cánticum no vn tu : * laus ejus in ecclésia sanctorum. Lastétur brael in eo, qui fecit eum : * et filii Sion exultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro : * in tympano et psaltério psallant ei: mino in pópulo suo : * et exaltábit mansuetos in saliilcm. Exultábunt sancti in gloria, * laetabuntur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...canticnm novum : * laus ejus in ecclcsia sanctorum. Lsetétur Israël in eo, qui fecit eum : * et filii Sion exultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro : * in tympano et psaltério psallant ci : Quia beneplácitum est Domino in pópulo suo : * et exaltábit mansuetos in saliitcm. Exultábunt...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...cánticum VJ novum; * laus ejus ia ecclésia sanctorum. Laetétur Israel in eo , qui fecit eum ; * et filii Sion exultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro...et psaltério psallant ei ; Quia beneplácitum est Dómino ¡n pópulo suo, * et exaltábit mansuetos in salútem. Exultábunt sancti in gloria ; * laetabúntur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...salutári ejus. PSALMÜS i4g. CAnláte Dómino cánticum novum; * laus ejus in ecclésia sanctorum. oí . Laudent nomen ejus in choro , * in tympano , et psaltério psallant ei ; Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo, * et exaltaba mansuetos ¡n salútem. £xultábunt sancti in gloria ; * Icetabúntur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...cánticum vJ noTum ; * laus ejus in ecclésia sanctorum. Lxtétur Israel in eo , qui fecit eum; * et fila Sion exultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro , * in tympano , et psallcrio psallant ei ; Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo, * et exaltábit mansuetos in...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...Ecclésia sanctorum. Lxlrtur Israël in eo qui fecit eum ; * et filii Sion exultent in rege suo. Laudcnt nomen ejus in choro : * in tympano et psaltério psallant ei. Quia beneplácitum est Domino in pópulo suo ; * et exaltábit mansuetos in saliilem. Exultábunt sancti in gloria ; * leetabuntur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bajocense

Bayeux (diocese.) - 1830
...novum : * laus ejus in ecclésià sanctorum. Lsete'tur Israël in eo,qui fecit eum ; * et fílii Sioii exultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro : * in tympa.no et psallério psallaut ci. Quia beneplácilum est Dómino in pópulo suo , * et «xaltábit mansuetos...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense

1834
...* laus ejus in ecclesia sanctorum. Laetétur Israel in eo qui fecit eum ; * et filii Sion exsultent in rege suo. Laudent nomen ejus in choro : * in tympano...et psaltério psallant ei; Quia beneplácitum est Domino in populo suo, * et exaltábit mansuetos in salutem. Exsultábunt sancti in gloria : * laetabuntur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense

Meaux diocese - 1834
...sanctorum. Líetétur Israel in eo qui fecit eum ; * et fílii Sion cxsultent in rege suo. Laudcnt nomen ejus in choro : * in tympano et psaltério psallant ei; Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo, * et exallábit mansuetos in salútem. Exsultábunt sancti in gloria : * hctabuntur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Corisopitense

1835
...I/|C|. ANTÄTE Dómino cánticum novum : *laus ejus in ecclisia sanctorum. LaetC'tur Israel in eo qni fecit eum ; * et fílii Sion exultent in rege suo....in choro : * in tympano et psaltério psallant ei ; Quiabeneplacitum est Do mino in populo suo,* et exaltábit mansuetos in salútem. Exultábimt sancti...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF