Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo, in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creavit, in nomine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui pro te passus est, in nomine Spiritus sancti, qui in te effusus est, in nomine Angelorum et Archangelorum, in... "
Breviarium Parisiense - Strana lxii
1836
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 2

1815
...Patris omnipotentis , qui te creávit : in nomine Jesu Christi Fílü Dei vivi , qui pro te passas est : in nomine Spiritus sancti, qui in te effúsus est. Egredienti de corpore áditus tibí páteat ad Sion montem , civitátem Dei viventis , Jorútalem coelestem , et multónim Angelórum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense, Časť 1

1820
...ürationes. PRoficíscere, ánima christiána, de hoc mundo, in nomine Patris omnipotentis, qui te crcávit; in nomine Jesu Christi Filii Dei vivi, qui pro te passus est ; in nomine Spiritus Saucti, qui in le effiísus est; in nomine Angelorum et Archangelórum ; in nomine Thronórum et Dominatiúiium...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Vici Bedi Jesus. Ongui vicitceco, ta ongui iltceco laguntza

José Cruz de Echeverria - 1824 - Počet stránok 238
...Christiana de hoc mundo.,m nomine Dr¡ Patris Omnipotentis , <{Ui t« creavit : in nomine Jesu-Christi Filii Dei vivi , qui pro te passus est : in nomine Spiritus Sancti , qui in te efîusus est: in nomine Angelorum, et Archangelorum : ¡u nomine Thrqnorum , et D' fninatiorum : in,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense, Časť 2

1826
...sequenies Orationes. PRoficíscere, ánima christiána, de hoc. mundo, in nomine Patris omnipotentis, qui te creávit; in nomine Jesu Christi Filii Dei...te passus est ; in nomine Spiritus Sancti, qui in le effdsus est; in nomine Angelórum et Archangelórum ; m nomine Thronórum et Dominaliónum ; in...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense, Časť 4

1826
...PRoficíscere, ánima chrisliána, de hoc mundo, in nomine Paíris omnipotentis, qui te crcávit ; in nomine Jesu Christi Filii Dei vivi; qui pro te passus est ; in nomine Spiritus Sancti, qui in te effdsus est; in nomine Angelorum. et Archangelorum; in nomine Thronórum et Dominatiónum ; in nomine...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 2

1828
...dicitur: "pRoficíscere, ánima christiána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipolenlis, qui le creávit: In nomine Jesu Christi Filii Dei vivi ,...sancti, qui in te effúsus est. Egredienti de corpore ád¡tus tibi paient ad Sion montem , civilatem Dei viven lis , Jérusalem cœlestem , et multórura...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 3

1828
...anima , dicitur : PROFICISCEHE, ánima christiána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei...In nomine Spiritus sancti , qui in te effúsus est : In nomme Angelórum et Archangelórum : In nomine Thronórum et Dominatiónum: In nomine Principatùû...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 4

1828
...mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creávit: In nomine Jesu Christi Filii Dei TÎvi , qui pro te passus est : In nomine Spiritus sancti, qui in te effusus est. Egredienti de corpore áditus tibí páteat ad Sion montera , civitátem Dei vi•ventis,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...mundo , in nomine Dei Patria omnipotcntis,qui te creávit , ¡n nomine Jesu Christi, FiliiUeivivi, qui pro te passus est , in nomine Spiritus Sancti , qui in te cffiisus est, in nomine Angelórum et Arcbangelórum , in nomine Tlironórum et Dominatiónum, in nomine...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense, Časť 3

1829
...sequentes Orationes. PRoficíscere, ánima christidna, de hoc mundo, in nomine Dei Patris omnipoténtis, qui te creávit; in nomine Jesu Christi Filii Dei...in nomine Spiritus sancti, qui in te effúsus est; in nomine Angelórum et Archangelórum ; in nomine Thronórum et Dominaliónum ; in nomine Prmcipátuurn...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF