Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo, in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creavit, in nomine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui pro te passus est, in nomine Spiritus sancti, qui in te effusus est, in nomine Angelorum et Archangelorum, in... "
Breviarium Parisiense - Strana lxii
1836
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...anima, diciiur : f ROHCISCERE , an ima Christiana, de. hoc mundo : In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei vivi , qui pro te passus est : in nomine Spiritus saiicti , qui in te effúsus est. Egredienti de corpore ail i lus tibí pateat ad Sion montera , civitátem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Pars Aestiva

Catholic Church - 1830
...ROFICISCERE, ánima christiána , de hoc mundo , In nomine Dei Patris omnipctentis, qui te creavit : In nomine Jesu Christi Filii Dei vivi , qui pro te passus est : In nomine Spiritus saocti . qui in te effúsus est : In nomine Angelórum et Archangelórum : In nomine Thronórum et...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Pars Hiemalis

Catholic Church - 1830
..., In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei viví ,• qui pro te passus est : In nomine Spiritus sancti , qui in te effúsus est : In nomine Angelóruní et Archangelórum : In nomine Thronórum et Dominatiónum : In nomine Principátuum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense, Časť 4

1833
...anima, diciiur : PROFICTSCBRE, anima chrisliana , de hoc mundo, In nomine Dei Palris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei...in te effúsus est. Egredienti de corpore áditus tibí páleat ad Sion montera, civitálemDei viventis, Jerusalem cœleslem , el mullórum mílliumAngelórum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense, Časť 3

1833
...anima, dicilur ; Jr RonciscERE , anima christiána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei...sancti, qui in te effúsus est. Egredienti de corpore adi tus tibi páleat ad Sion moiilcm, civitátem Dei viventis, Jerusalem cœleslem, et multórum mílliumAngelórum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense, Časť 1

1833
...mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei viví, qui pro te passus est : In nomine Spiritus sancti, qui in te effúsusest. Egredienti de corpore áditus tibí páteat ad Sion montem, civitátem Dei viventis, Jerusalem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense, Zväzok 1

1834
...BOFICISCEHE, ánima Christiana , de 1юг mundo , In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te crc;'ivit;In nomine Jesu Christi Filii Dei vivi, qui pro te passus est; In nomine Spiritus sancti, qui in te eff'usus est. Egredienti de corpore áditus tibí páteat ad Sion montem , civitátem Dei viventis,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense, Zväzok 4

1834
...taoFiciscEHE, anima Christiana , de hoc mundo , In nomine Dei Patris omnipotentes, qui tecreávitjln nomine Jesu Christi Filii Dei vivi, qui pro te passus est; In nomine Spiritus sancti, qui in ie effusus est. Egredienti de corpore áditus libi pateat ad Sion montem , cnitatem Dei viventis, Jerusalem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Atrebatense, Zväzok 2

1834
...anima, dicitur : i HOFICISCERE, ánima christiána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei vivi , qui pro te passas est : In nomine Spiritus sancti, qui in te effusus est. Egredienti de corpore áditus tibi pálcat...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense, Zväzok 3

1834
...de hoc mundo , In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creavit;ln nomine .Tcsu Christi Filii Dei \¡\¡,qui pro te passus est; In nomine Spiritus sancti, qui in te efl'usus est. Egredicnti de corpore aditus tibi pateat ad Sion monten) , civitátem Dei viventis, Jerusalem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF