Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Dñi quia ultus sum in eos. Circumdántes circumdedérunt me : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes, et exarsérunt sicut ignis in spinis : *• et in nomine Domini quia ultus sum in eos. "
Breviarium Claromontense - Strana 15
1820
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 3

1815
...gentes circuiérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Círcumdantes circumde— dérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos....apes , et exarsérunt sicut ignis in spinis ; * et in nonine Domini quia ultus sum in cos. Impulsus, eversns sum nt cáderem ; * et Dominus suscépit me....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Zväzok 2

1821
...gentes circuiérunt me j * et in nomine Domini quia ni tus sum in eos. Circumdántes circumdedérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos....sicut ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impúlsus evérsus sum ut cáderem , * et Ddminus suscépit me. Fortitúdo mea, et...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Zväzok 4

1821
...circuiérjtnl me ; * et in nomine Dómini (i nia ul tus sum in eos. * Circumdántes circumdedérunt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes , et exavsénml sicu t ignis in spin is: * et in nomine Domini quia ultus sum in cos. Impulsus cvérsus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Zväzok 3

1821
...eos. Circumdántes circumdedérunt me ; * et in nomme Dómini quia vitas sum in eos. Circunidedérunt me sicut apes , et exarsérunt sicut ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impúlsus evérsus sum ut cáderem, * et Dóminus suscépit me. Fortitúdo mea, et...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense, Časť 2

1826
...Omnesgenles circuiérunt me ; * et. in nomine Domini, quia ullus sum in cos. » Gircumdanles circumdedérunl me ; * et in nomine Domini , quia ultus sum in eos....sicut ignis in spinis ; * et in nomine Domini, quia ultus sum in eos. i5 Impulsus, eversus sum ut caderem ; * et Dóminos suscépit me. Fortitiído mea...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Virdunense

1826
...Domini , quia ultus sum in eos. Circumdantes circumdedérunt me ; * et in nomine Domini , quia u 1 1 us sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes , et exarsérunt sicut ignis in spinis ; * et in ilumine Domini , quia ultus sum in eos. : Impulsus , eversus sum ut caderem ; * et Dóminus suscépit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense, Časť 4

1826
...génies circuiérunt me ; * el in nomine Dóniini, quia ultus sum in eos. Circuiudantes circumdedtrunt me ; * et in nomine Domini , quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes . et exarsdrunl sicut ignis in spinis ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impulsus, eversus sum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 1

1828
...gentes circuiérunt me; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdantes circumdedé— runt me ; * et in nomine Domini quia ultus sum in eos....sicut ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Impulsus, eversus sum ut çaderem : * et Dóminus suscépit me. Fortitude mea , et...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...gentes circiiirrunt me : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdánles oircumdcdérunt me : * et in nomine Domini quia ultus sum in eos. Circumdedérunt me sicut apes,etexarsi'-runt sicut ignis in spinis : * ct in nomine Domini qui» ultus sum in eos. Iinpiilsiis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...circDÍérunt rt in nomine Domini circumdeад •» : * rt in nomine •^ foi ultns sum in me sicul sicul ignis in spinis : * et in nomine Domini quia ullus sum in eos. Impúlsus eversus sum ul cáderem:* el Dóminus suscépil me. Fortitúdo mea, el laus mea Dóminus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť verziu ePub
  5. Stiahnuť PDF