O službe Google – Vyhľadávanie kníh
Prehľad
• Myšlienky a názory
Všeobecná pomoc

Program pre partnerov
Pre vydavateľov a autorov
Pridajte sa teraz
Pomoc pre partnerov

Projekt Knižnica
Prehľad
Knižniční partneri
Pomoc pre knihovníkov

Myšlienky a názory

Marco Ghezzi, generálny riaditeľ spoločnosti Apogeo
„Služba Google -Vyhľadávanie kníh bola ako partner v oblasti technológie a marketingu,“ povedal Ghezzi. „Technológia v tom zmysle, že ponúka možnosti, ktoré by boli pri vyhľadávaní v knihách nedostupné. Marketingu v tom zmysle, že teraz môžeme osloviť nových čitateľov.“

Paul Manning, viceprezident predaja kníh vydavateľstva Springer
„Google - Vyhľadávanie kníh je jeden z najľahších a najlepších spôsobov marketingu online.“

Dr. Matthias Wahls, riaditeľ rozvoja obchodu spoločnosti Brill
„Digitalizácia všetkých našich starých titulov s pomocou spoločnosti Google nám pomohla preniesť náš prestížny katalóg akademických titulov až na pracovné plochy našich cieľových čitateľov. Táto iniciatíva bude aj naďalej prínosná pre akademických autorov tým, že bude šíriť informácie o ich dielach a to nie len ich kolegom, ale najširšiemu možnému okruhu čitateľov.“

Eduardo Mirón, generálny riaditeľ spoločnosti RIALP
„Je to fantastický a bezplatný marketingový nástroj, ktorý zaisťuje, že knihy vášho nakladateľstva dosiahnu najvyššiu možnú viditeľnosť.“

Michel Valensi, zakladateľ spoločnosti Editions de l'Eclat
Na otázku „Akú knihu by ste si so sebou zobrali na pustý ostrov?“ by som rád odpovedal: Google - Vyhľadávanie kníh... pretože v obrovskom mori informácií, ktoré sú dostupné online, je služba Google - Vyhľadávanie kníh ostrovom, na ktorom sa človek môže zhlboka nadýchnuť. So službou Google - Vyhľadávanie kníh sa človek môže vrátiť späť ku knihám, k ich autorom, k vydavateľom, ktorí ich vydávajú, ku kníhkupectvám, ktoré ich predávajú a ku knižnici, ktorá ich požičiava. Toto je zároveň krokom vzad aj skokom vpred do budúcnosti!

Cestovní sprievodcovia Michelin, Christian Delhaye, celosvetový viceprezident
Spoločnosť Michelin sprístupňuje svojich cestovných sprievodcov čo najväčšiemu množstvu ľudí. Vďaka službe Google - Vyhľadávanie kníh bude takmer 300 cestovných sprievodcov v 4 jazykoch (francúzštine, angličtine, španielčine a taliančine) dostupných nie len v tlačených verziách, ale aj online. Služba Google - Vyhľadávanie kníh zjednodušuje vyhľadávanie a nákup cestovných sprievodcov Michelin v kníhkupectvách aj online.

©2011 Google - Domov - O spoločnosti Google - Ochrana osobných údajov