Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" Non avertas faciem tuam a me: * in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam. "
Breviarium Corisopitense - Strana lxxviii
1835
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Èas» 2

1745
...vítulos. Pfeflmus loi. DOmine , exaudí orationern meam ; * & clamor meus ad te véniar. Non avertas fáciem tuam à me : * in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam. In quacumque die invocávero te, * velociter exaudí me. mihi inimici mei ; * Se qui laudábant me , adversdm me jurabant....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Èas» 1

1745
...exoratur. DOmine , exaudí oratiónem meam j * & clamor meu» ad te véniat. Non avenas fáciem tuä à me : * in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam. In quacumque die invocávero te , * velócitef exaudí me ; Quia defecérunt ficut fumus dies me! , * & ofla mea ficut...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lexoviense, Èas» 4

1750
...promiffa falui exoratur, D Omine , exaudi oratiónem meam ; * & clamor meus ad te véniat. Non avertas fáciem tuam à me : * in quacumque die tribulor , inclina ad me aurem tuam. In quacumque die invocávero te , * velóciter exaudi me ; Quia defecérunt ficut fumus dies mei , * & ofla mea ficut...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Condomiense, Èas» 3

1763
...Pfalmui loi. D Omine, exaudí, oratiónem meam; * & clamor meus ad te véniat. Non avertas faciem tu am à me : * in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam. In quacumque die invocâ,vero te, * velóciter exaudí me ; Quiadefecérunt ficut fumus dies mei , * &: ofla mea ficut crémium aruérunt....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Noviomense

1764
...* tune impónent fuper altare tuam vítulos. Pfalmus i oí. D Omine , exaudí oratiónem mcam : * & clamor meus ad te véniat. Non averias fáciem tuam à me ; * in quacumque die tríbulor , inclina ad me aurem tuam. In quacumque die invocávero , * velociter exaudí me% Quia defecénmt...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense. Pars hyemalis, verna, æstiva, Zväzok 1

1764
...oratiónem meam ; * &clamor meus ad te véniat. Non averias fáciem tuam à Asperges me hyflöpo , & me : * in quacumque die tribulor , inclina ad me aurem tuam. In quacumque die invocávero te , * velóciter exaudi me ; Quia defecérum ficut fumín mundabor : * lavábis me , &...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Vazatense

1770
...quod onmia facia funt. D Omine , exaudí oratiónem meam ; * & clamor meus ad te véniat. Non avertas fáciem tuam à me : * in quacumque die tribulor , inclina ad me aurem tuam. In quacumque die inyocavero te , * velóciter exaudí me ; Quia defecérunt fient fumus dies mei , * & offà mea Ikut...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Vazatense

1770
...funt. D Omine , exaudí oratiónem meam ; * & cl.imor metis ad te véniat. Non avenas fáciein'tuanr à me : * in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam. In quacumque die inyocávero te , * veluciter exaudi me ; Quia defecénmt lient iumus dies mei , * & oiïà mca licut...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lumbariense, Èas» 2

1770
...Eccleßa , inter hujiu mundi adverfa , fpes in Dei Verboper qnod omniafacla te veniat. Non avertas fáciem tuam à me : * in quacumque die tribulor , inclina ad me aurem tuarn. In quacumque die inyocáverq te , * velóciter exaudí me ; Quia defecénint ficut fumus dies...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium San-Papulense, Èas» 1

1772
...jnundi advcrfa , fpes in Dei Verbo per quod omitía facía funt. DOmine , exaudí oratiónem meam ; * & clamor meus ad te véniat. Non averias fáciem tuam à me : * in quacumque die tríbulor, inclina ad me aurem mam. In quacumque die inyocáverq te , * velóciter exaudí me ; Quia...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» verziu ePub
  5. Stiahnu» PDF