Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Trinitatem in unitate veneremur; neque confundentes personas, neque substantiam separantes; alia est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti; sed Patris, et Filii, et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna majestas. "
Breviarium Bajocense - Strana 6
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 3

1815
...confundentes personas, * ñeque substántiam separantes. Alia est enim persona Patris , alia Filii, * alia Spiritus sancti. Sed Patris , et Filii , et Spiritus sancti una est divinitas , * aequális gloria , costerna majestas. Qualis Pater , talis Fílius,* talis Spiritus sane...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 2

1828
...confundentes personas , * ñeque substántiam separantes. Alia est enim persona Patris, alia Fílii, * alia Spiritus sancti. Sed Patris, et Filii, et Spiritus sancti una est divínitas : * sequális gloria , coaeterna majestas. Qualis Pater, talis Filius, * talis Spiritus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense, Časť 1

1829
...ut uniim Deum in Trinitáte, et Trinitátem in unilále venerémur, Ñeque confundéntes personas, * ñeque substántiam separantes. Alia est enim persona Patris, alia Fílü, * alia Spiritus sancti : tas, * aequális gloria , coaetérna majeslas. Qualis Pater, lalis Fílius,* talis Spiritus sanctus....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense, Časť 2

1829
...confundéntes personas, * ñeque substántiam separantes. Alia est enim persona Patris, alia Filii, * alia Spiritus sancti : Sed Patris, et Filii, et Spiritus sancti una est divínitas, * ¡rquális gloria , coae terna majeslas. Qualis Pater, talis Filius,* talis Spiritus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Elements of Dogmatic History

Wilhelm Münscher - 1830 - Počet stránok 203
...neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia einim est persona patris, alia filii, alia spiritus sancti ; sed patris et filii et spiritus sancti una est divinitas, aequalis gloria et aequalis majestas. Qualis pater, tails films, talis et spiritus sanctus....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ambrosianum, Časť 4

1830
...Ñeque confundentes personas : ñeque substantiam separantes. Alia est enim persona Patris: alia Filii , alia Spiritus Sancti. Sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas : squalis gloria , coseterna maj estas. Qualis Pater , talis Filius : talis Spiritus Sanctus....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense, Časť 4

1833
...confundentes personas , * ñeque substántiam separantes. Alia est einim persona Patris , alia Fíüi , * alia Spiritus sancti. Sed Patris, et Filii, et Spiritus sancti una est divínitas, *œquélis gloria, co<eterna majestas. Qualis Pater, talis Fílius,* talis Spiritus sanctus....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Atrebatense, Zväzok 3

1834
...confundentes personas, * ñeque substantial!) separantes. Alia est enim persona Раtris , alia Filii ,* alia Spiritus sancti. Sed Patris , et Filii , et Spiritus sancti una est divínitas , * aequalis gloria , coaetcrna majestas. Qualis Patcr, talis Fílius , * talis Spiritus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Atrebatense, Zväzok 2

1834
...confundentcs personas , * noque substímtiam separantes. Alia est enim persona Гаtris , alia Filii ,* alia Spiritus sancti. Sed Patris, et Filii , et Spiritus sancti una est divinitas , * aeqiiális gloria , соэсterna majestas. Qualis Pater, lalis Filius , * talis .Spiritus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Corisopitense, Časť 4

1835
...confundentes personas, * ñeque substàntiam separantes. Alia est enira persona Раtris , alia Fílii , * alia Spiritus sancti. Sed Patris, et Filii, et Spiritus sancti una est divinitas,* acquális gloria, сошterna majcstas. Qualis Pater, talis Filius , * lalis Spiritus sanctus....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF