O službe Google – Vyhľadávanie kníh
Prehľad
Myšlienky a názory
Všeobecná pomoc

Program pre partnerov
Pre vydavateľov a autorov
Pridajte sa teraz
Pomoc pre partnerov

Projekt Knižnica
Prehľad
Knižniční partneri
Pomoc pre knihovníkov

Príbehy úspešných partnerov

Služba Google – vyhľadávanie kníh umožňuje spoločnosti Arcadia Publishing osloviť nových kupujúcich niekoľko tisíc titulmi.
Arcadia

Katalóg viac než 3 000 tlačených titulov zabezpečuje spoločnosti Arcadia Publishing pozíciu vedúceho miestneho a regionálneho vydavateľa historických titulov v Spojených štátoch. Spoločnosť Arcadia používa najnovšie technológie na výrobu kvalitných historických publikácií pre malé výklenky trhu, vrátane sérií, ako sú Images of America, Campus History, Then and Now a Corporate History. Spoločnosť bola založená v roku 1993 a v súčasnosti zamestnáva 70 ľudí v centrále v Mt. Pleasant, Južná Karolína a v štyroch regionálnych kanceláriách. Spoločnosť Arcadia bežne produkuje približne 500 nových titulov každý rok.


„Odovzdali sme všetky aktuálne platné a už publikované knihy a obvykle posielame knihy každý týždeň... Až do dnešného dňa sme mali len pozitívne skúsenosti. Prihlásenie do programu a uvedenie prvých titulov bola hračka.“

Kate Everingham
Obchodná riaditeľka

Výzva

Ako špecializovaný veľkoobjemový vydavateľ, spoločnosť Arcadia čelí dvom rozdielnym výzvam. Jednou je miestny charakter jej katalógu. „Vydávame knihy, ktoré sa týkajú nielen ľudí, ktorí žijú v oblasti, ktorú kniha pokrýva, ale tiež ľudí, ktorí tam žili, ľudí, ktorí tam chcú žiť, ľudí, ktorých rodina tam žila“, hovorí obchodná riaditeľka Kate Everingham. „Ale typický spôsob ako robiť cielený marketing, je predávať knihu v miestnych kníhkupectvách, ktoré nemajú dosah na všetkých týchto zákazníkov.“ Druhou výzvou je malý náklad a frekvencia titulov, ktoré spoločnosť Arcadia produkuje – približne 8 až 10 nových kníh každý týždeň. „Náš marketing je postavený na ľuďoch, ktorí vedia, že sa špecializujeme na miestne tituly, a nie na predpoklade, že vedia o našom konkrétnom titule. Predávať takúto širokú ponuku predstavuje výzvu.“

Spoločnosť Arcadia má vlastný tím, ktorý sa orientuje na internetový marketing. Pozostáva z rôznych prístupov, napr. program odporúčaní spoločnosti Amazon, vplyvné kritiky a zmienky v miestnych publikáciách a realizácia priamych e-mailových marketingových kampaní pre súčasných zákazníkov.

Riešenie

Keď sa tím spoločnosti Arcadia dozvedel o službe Google – vyhľadávanie kníh na jeseň roku 2004 od kolegov z vydavateľského odvetvia, spoločnosť sa rozhodla preskúmať možnosť zaradenia programu do svojich marketingových aktivít. Pani Everingham si všimla, že na začiatku „sme si v spoločnosti kládli určité otázky ohľadne toho, ako by to fungovalo s našimi súčasnými zmluvnými vzťahmi a spoločne sme sa zhodli, že naša štandardná zmluva nám umožňuje použiť určité percento obsahu na propagáciu titulu. A služba Google – vyhľadávanie kníh jasne chráni autorské práva na každej strane, takže sme boli veľmi spokojní.“ Arcadia odovzdala všetky svoje najlepšie predávané tituly, a potom odovzdala každý jeden titul, nachádzajúci sa v jej katalógu.

Pôvabom služby Google – vyhľadávanie kníh je jej spôsob zvýšenia viditeľnosti a povedomia verejnosti o tom, čo spoločnosť Arcadia robí, čo eventuálne prispeje k zvýšeniu povedomia o našich tituloch“, hovorí pani Everingham. „A veríme, že to bude mať ďalej vplyv na predaj. Google - vyhľadávanie kníh
nám umožňuje predávať knihy mimo predvídateľných a limitovaných lokálnych oblastí, na ktoré sa tieto knihy v súčasnosti dostávajú.“


“Google - vyhľadávanie kníh nám umožňuje predávať knihy mimo predvídateľných a limitovaných lokálnych oblastí, na ktoré sa tieto knihy v súčasnosti dostávajú.“

Kate Everingham
Obchodná riaditeľka

Arcadia v súčasnosti ponúka viac ako 1 000 titulov prostredníctvom služby Google - vyhľadávanie kníh a približne 1 000 ďalších pripravuje. „Odovzdali sme všetky aktuálne platné a už publikované knihy a obvykle posielame knihy každý týždeň“, hovorí pani Everingham. Dodáva, že i keď je ešte veľmi skoro hovoriť o konkrétnych výsledkoch, zdá sa, že služba Google - vyhľadávanie kníh sa čoskoro stane veľmi úspešnou. Až do dnešného dňa sme mali len pozitívne skúsenosti. Prihlásenie do programu a uvedenie prvých titulov bola hračka.“

Na otázky ohľadne iných stránok služby Google - vyhľadávanie kníh, Everingham odpovedá: „Je to jedinečná služba, ktorá sa len ťažko porovnáva s inými on-line marketingovými programami.“ Dodáva: „Väčšina ľudí používa Google ako svoj hlavný vyhľadávací nástroj, takže ak hľadáte názov mesta, nájdete nás na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania, a to je pre nás vzrušujúce. A potom, možnosť nasmerovať ľudí na naše knihy a umožniť im nakúpiť nám pridáva skutočnú hodnotu.“

O službe Google – vyhľadávanie kníh

Google – vyhľadávanie kníh umožňuje vydavateľom propagovať ich knihy v službe Google. Služba Google skenuje celý text titulov zúčastnených vydavateľov, takže používatelia služby Google si môžu pozrieť knihy, ktoré zodpovedajú oblastiam, ktoré hľadajú. Keď používatelia kliknú na výsledky vyhľadávania kníh, sú presmerovaní na internetovú stránku, prevádzkovanú spoločnosťou Google, na ktorej sa zobrazí naskenovaný obraz príslušnej strany z knihy. Na každej strane sa zároveň nachádza niekoľko odkazov „Kúpiť túto knihu“, ktoré umožňujú používateľom kúpiť si knihu od on-line predajcov. Používatelia si môžu tiež súčasne pozrieť cielené reklamy Google AdWords, ktoré sa nachádzajú na týchto stranách. Vydavatelia získajú podiel z príjmov, generovaných z reklamy zobrazenej v ich obsahu.

©2011 Google - Domov - O spoločnosti Google - Ochrana osobných údajov