O službe Google – Vyhľadávanie kníh
Prehľad
Myšlienky a názory
Všeobecná pomoc

Program pre partnerov
Pre vydavateľov a autorov
Pridajte sa teraz
Pomoc pre partnerov

Projekt Knižnica
Prehľad
Knižniční partneri
Pomoc pre knihovníkov

Príbehy oúspechu partnerov

GRADA Publishing vďaka Google Books získava nových zákazníkov!
GRADA

O nakladateľstve Grada Publishing

Nakladateľstvo odbornej literatúry Grada Publishing vzniklo v roku 1991. Prvotné zameranie bolo smerované na počítačovú literatúru, po ktorej bol v tom čase u nás „veľký hlad“. Vzápätí sa Grada začína orientovať na podporu vzdelávania aj v ďalších oblastiach. Postupne sa vyprofilovalo šesť samostatných redakcií: redakcia ekonomickej literatúry, redakcia účtovníctva a daní, samozrejme redakcia počítačová, ďalšou redakciou s najširším tematickým portfóliom je technická a ďalšia literatúra, a napokon redakcia medicíny a redakcia psychológie.

Po osemnásťročnom pôsobení sa môžeme pochváliť vydaním už viac než 4 000 titulov. Každoročne uvádzame na trh okolo 400 noviniek vo viac než 30 odboroch a 90 edičných radoch.

Naši čitatelia si majú možnosť nakúpiť knihy nielen v kníhkupectvách a vo veľkých obchodných reťazcoch po celých Čechách aj Morave, ale aj na susednom Slovensku. V Bratislave sídli partnerská Grada Slovakia, ktorá zaisťuje distribúciu kompletnej produkcie nakladateľstva po celom území Slovenska.

Nové knihy sú pravidelne predstavované na stránkach dennej i odbornej tlače a tiež rôznymi reklamnými aktivitami, veľký dôraz kladieme aj na prezentačné akcie nakladateľstva v rámci odborných zjazdov, sympózií a výstav. O všetkých novinkách, celkovej produkcii, ale aj ďalších aktivitách informujú pravidelne aktualizované internetové stránky spoločnosti.

Marketingová filozofia nakladateľstva Grada vychádza z faktu, že „nielen profesiou je človek živý“, a preto popri celom rade odborných publikácií od našich aj zahraničných špičkových odborníkov v danom odbore vydávame aj knihy s populárno-náučným zameraním a s tematikou zameranou na najrôznejšie záľuby našich čitateľov.

Výzva/Prístup

Hlavným cieľom bolo priblížiť knihy z nakladateľstva Grada širokej verejnosti prostredníctvom Googlu, teda elektronickou cestou, a, samozrejme, osloviť a získať nových zákazníkov. Služba „Google Books“ nám skutočne umožnila kontaktovať novú skupinu zákazníkov, s ktorou sme dovtedy nekomunikovali. Ďalej pomohla nerozhodným zákazníkom pri nákupnom procese. Využívanie tejto služby nám, samozrejme, pomohlo zvýšiť tržby a zlepšiť ponúkané služby.

O službe „Google Books“ sme sa dozvedeli priamo od zástupcov firmy Google v ČR, tí nás kontaktovali v júni 2007. Nová služba nás natoľko zaujala, že sme prvé knihy do nej umiestili ešte v auguste toho istého roku. Mesiac august 2007 je teda dátumom, od ktorého využívame „Google Books“.

Za celý čas spolupráce sme do služby „Google Books“ umiestili asi 1 200 kníh z nášho sortimentu, toto číslo zhruba zodpovedá 65 % z celkového sortimentu nakladateľstva Grada Publishing. Do budúcnosti plánujeme mať celé portfólio kníh umiestnené na stránkach Google Books.

Nakladateľstvo Grada používa pravidelne nástroje on-line marketingu, táto služba bola teda vítaným rozšírením týchto nástrojov.

Cieľ: rozšíriť formy predaja

Nakladateľstvo Grada Publishing začalo službu „Google Books“ aktívne využívať v roku 2007. Tri roky spolupráce nám popri ďalšom zviditeľnení našich titulov prinieslo desaťtisíce nových zákazníkov. Pri rekapitulácii výsledkov môžem konštatovať, že v súčasnosti máme za mesiac niekoľko stotisíc prezretých kníh a za celé obdobie našej spolupráce, keď využívame službu „Google Books“, sa toto už úctyhodné číslo vyšplhalo nad 2 mil. prezretých kníh, čo je cca 30 mil. prezretých stránok.

Aj spätná väzba od našich zákazníkov jednoznačne vyznieva v prospech prezentácie kníh pomocou služby „Google Books“. S takými výsledkami som spokojný a sme pripravení rozvíjať našu ďalšiu spoluprácu.

©2011 Google - Domov - O spoločnosti Google - Ochrana osobných údajov