O službe Google – Vyhľadávanie kníh
Prehľad
Myšlienky a názory
Všeobecná pomoc

Program pre partnerov
Pre vydavateľov a autorov
Pridajte sa teraz
Pomoc pre partnerov

Projekt Knižnica
Prehľad
• Knižniční partneri
Pomoc pre knihovníkov

Knižniční partneri

Bavorská štátna knižnica

„Dnešným oznámením otvárame našu knižnicu svetu a prinášame skutočný zmysel knižníc – objavenie kníh a znalostí – rozhodujúci krok vpred v našej digitálnej ére. Je úžasné pomôcť čitateľom na celom svete objaviť a získať on-line prístup k bohatej literárnej kultúre Nemecka – kedykoľvek a odkiaľkoľvek chcú.“

-Dr. Rolf Griebel, generálny riaditeľ Bavorskej štátnej knižnice

Prečítajte si viac o tom, ako sa Bavorská štátna knižnica zapája do projektu [v nemčine].

Columbijská univerzita

„Naša účasť v projekte Google - Vyhľadávanie kníh významne prispeje k rozsiahlym digitálnym zdrojom, ktoré už sú poskytované knižnicami,“ povedal James Neal, viceprezident univerzity a univerzitný knihovník. „Knižnice tak budú môcť odborníkom a výskumníkom na celom svete sprístupniť viac dôležitých ukážok zo svojich archívov a zvláštnych zbierok spôsobom, ktorý výrazne zmení povahu vzdelávania.“

-James Neal, univerzitný knihovník a viceprezident pre Informačné služby na Columbijskej univerzite

Prečítajte si viac o tom, ako sa Columbijská univerzita zapája do projektu.

Výbor pre inštitucionálnu spoluprácu (CIC)

„Toto partnerstvo so spoločnosťou Google je jeden z najambicióznejších projektov v histórii CIC a vytvára základy pre významnú transformáciu knižničných služieb a prístup k informáciám. Sprístupňujeme tieto zdroje v rámci spoločného blaha zdieľania medzi univerzitami a zároveň aj verejného blaha dostupnosti širšej verejnosti.“

-Barbara McFadden Allen, riaditeľka CIC

Prečítajte si viac o tom, ako sa CIC zapája do projektu.

Knižnica Cornellovej univerzity

Výskumné knižnice sú dnes integrálnymi partnermi akademickej iniciatívy prostredníctvom podpory výskumu, výučby a učenia. Zároveň podporujú verejné blaho tým, že zlepšujú prístup k dielam najlepšej svetovej inteligencie. Z pozície veľkej výskumnej knižnice, knižnica Cornellovej univerzity s potešením zapája svojich inštitucionálnych partnerov do partnerstva so spoločnosťou Google. Výsledkom tohto vzťahu je významné skrátenie času a úsilia, spojeného so sprístupňovaním plnotextových odborných zdrojov on-line.“

-Dočasná knihovníčka Cornellovej univerzity, Anne R. Kenney

Prečítajte si viac o tom, ako sa Cornellova univerzita zapája do projektu.

Harvardská univerzita

Nové storočie predstavuje významné nové príležitosti pre knižnice, vrátane Harvardskej a tiež pre jednotlivcov, ktorí využívajú ich služby. Spolupráca medzi veľkými výskumnými knižnicami a spoločnosťou Google prinesie dôležité verejné blaho, z ktorého budú môcť ťažiť študenti, učitelia, učenci a čitatelia, nachádzajúci sa kdekoľvek. Projekt využíva možnosti internetu a umožňuje používateľom nájsť knihy, o ktoré sa zaujímajú, s presnosťou a rýchlosťou, ktorá bola predtým nepredstaviteľná. Služba potom usmerní používateľa tak, aby dokázal nájsť knihu v miestnych knižniciach, alebo si ju mohol zakúpiť od vydavateľov a predajcov kníh. A v prípade kníh vo verejnom vlastníctve bude umožnený ešte väčší prístup.“

– Sidney Verba, riaditeľka knižnice Harvardskej univerzity

Prečítajte si viac o tom, ako sa Harvardská univerzita zapája do projektu.

Knižnica Univerzity v Ghente

S radosťou sprístupňujeme naše knihy a otvárame našu knižnicu svetu cez tento projekt. Predstavuje to úžasné úsilie pomôcť čitateľom – bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú – objaviť a získať prístup k časti literárnych tradícií a kultúry Belgicka a Európy. Navyše čoskoro spustíme niekoľkoročný projekt na renováciu budov našej knižnice a kým budú dvere našej knižnice zatvorené, naše knihy budú stále prístupné študentom a akademikom prostredníctvom služby Google – Vyhľadávanie kníh.“

– Sylvia Van Peteghem, vedúca knihovníčka, knižnica Univerzity v Ghente

Prečítajte si viac o tom, ako sa knižnica Univerzity v Ghente zapája do projektu [v holandčine].

Knižnica Univerzity Keio

Projekt Google nám umožňuje zviditeľniť naše zbierky po celom svete, takže naše knihy prispejú k výskumu a vzdelávaniu vo svetovom meradle. Našu univerzitu založil Yukichi Fukuzawa v roku 1858. Yukichi Fukuzawa bol známy svojou oddanosťou prinášať do popredia informácie a médiá v modernom Japonsku. Vďaka tomu je Univerzita Keio ideálna na to, aby sa stala prvou japonskou knižnicou, ktorá sa zúčastní programu Google – Vyhľadávanie kníh.“

- profesor S. Sugiyama, riaditeľ, knižnica Univerzity Keio

Prečítajte si viac o tom, ako sa Univerzita Keio zapája do projektu [v japončine].

Národná knižnica Katalánska

Kedysi platilo, že k našim knihám sa dostali len tí, ktorí mohli navštíviť našu knižnicu. Teraz bude môcť každý, kto sa zaujíma o širokú škálu titulov našej knižnice, nájsť a získať prístup k týmto knihám on-line – alebo snáď ich len náhodou objaviť vďaka jednoduchému vyhľadávaniu v registri služby Google – Vyhľadávanie kníh. Predstavuje to obrovský krok vpred, ktorý umožní čitateľom po celom svete objaviť a získať prístup k bohatej histórii Katalánska, ku kastílskej a latinskoamerickej literatúre.“

– Dolors Lamarca, riaditeľka Národnej knižnice v meste Barcelona

Prečítajte si viac o tom, ako sa Národná knižnica Katalánska zapája do projektu [v katalánčine].

Newyorská verejná knižnica

Výskumné knižnice Newyorskej verejnej knižnice zasiahlo zbližovanie poslania spoločnosti Google s poslaním samotnej knižnice. Chápeme projekt digitalizácie ako moment zmeny v prístupe k informáciám a chceme sa od toho nielen niečo naučiť, ale tiež mať na to vplyv. Naša súčasná odpoveď je konzervatívna, máme obmedzený počet zväzkov v dokonalom stave, vo vybratých jazykoch a vo verejnom vlastníctve. Po náležitom vyhodnotení tejto obmedzenej účasti sa tešíme na rozsiahlejšiu spoluprácu v budúcnosti.“

– David Ferriero, riaditeľ a výkonný riaditeľ výskumných knižníc Andrew W. Mellona, Newyorská verejná knižnica

Prečítajte si viac o tom, ako sa Newyorská verejná knižnica zapája do projektu.

Oxfordská univerzita

Poslanie Bodlejskej knižnice, od jej založenia v roku 1602, vychádza z vízie sira Thomasa Bodleya - knižnica slúžiaca celosvetovej „republike literatúry,“ kde sú zbierky knižnice prístupné každému, kto ich potrebuje. Do dnešného dňa viac ako 60 % čitateľov, ktorí používajú a pracujú v Bodlejskej knižnici, nemá priame spojenie s Oxfordskou univerzitou. Projekt Knižnica Google v Oxforde potvrdzuje náš záväzok umožniť a uľahčiť prístup k nášmu obsahu vedeckej komunite a ďalej. Iniciatíva prenesie víziu sira Thomasa Bodleya a étos Bodlejskej knižnice do digitálneho veku, vďaka čomu poskytne čitateľom na celom svete prístup ku zbierkam knižnice prostredníctvom celosvetovej internetovej siete.“

– Ronald Milne, úradujúci riaditeľ knižnice Oxfordskej univerzity a knihovník Bodlejskej knižnice

Prečítajte si viac o tom, ako sa Oxfordská univerzita zapája do projektu.

Princetonská univerzita

Generácie princetonských knihovníkov sa venovali budovaniu pozoruhodnej zbierky kníh tisícich námetov a v desiatkach jazykov. On-line sprístupnenie časti tejto zbierky bez autorských práv uľahčí princetonským študentom a učiteľskému zboru vykonávať výskum. Zapojenie sa do partnerstva so spoločnosťou Google nám umožní podeliť sa o našu zbierku s výskumníkmi na celom svete – tento krok je vo veľkej miere v súlade s neoficiálnym mottom univerzity: Princeton slúžiaci celému národu a všetkým národom.“

– Karin Trainer, knihovníčka Princetonskej univerzity

Prečítajte si viac o tom, ako sa Princetonská univerzita zapája do projektu.

Stanfordská univerzita

Stanford digitalizuje texty už niekoľko rokov a momentálne poskytuje ešte lepší prístup a vyhľadávanie, ale v prípade kníh, na rozdiel od časopisov, bolo takéto úsilie rozsahovo významne oklieštené z technických a finančných dôvodov. Dohoda so spoločnosťou Google katapultuje naše efektívne digitálne skenovanie z úrovne malého aktéra na skutočné odvetvie. Týmto programom a inými podobnými sa Stanford snaží podporovať učenie a stimulovať inovácie.“

Michael A. Keller, univerzitný knihovník

Prečítajte si viac o tom, ako sa Stanfordská univerzita zapája do projektu.

Univerzita štátu Kalifornia

Univerzita štátu Kalifornia pokračuje vo svojom úsilí, umožňujúcom využívať technológie a knižničné zbierky na podporu výskumu, učenia, starostlivosti o pacientov a kultúrnej angažovanosti, uvoľnením množstva informácií nachádzajúcich sa v našich knižniciach a ich zviditeľnenie v najväčšej možnej miere, ktoré vyhľadávacie technológie umožňujú. V tomto novom svete si ľudia vytvoria spojenie medzi informáciami a myšlienkami, ktoré boli doposiaľ neprístupné, vďaka čomu sa zrýchli tempo inovácií vo všetkých oblastiach života – akademickej, ekonomickej a občianskej – a zvýši sa využívanie najlepších svetových knižníc.

Digitálne kópie diel v našej knižnici zároveň ochraňujú nespočetné tisíce autorov, vydavateľov a čitateľov, ktorí by boli zničení katastrofickou stratou, napríklad v dôsledku prírodnej katastrofy. Každý, kto pochybuje o dopade takejto katastrofy, si môže zalistovať v našej kultúrnej pamäti a nemusí sa pozrieť ďalej ako na devastáciu, ktorú spôsobil hurikán Katrina našim sesterským knižniciam v štátoch Mexického zálivu.

Pre inštitúciu, ktorá vybudovala tieto obrovské zbierky pre verejné blaho a s dôverou verejnosti, predstavuje zapojenie sa do knižničného partnerstva so spoločnosťou Google predstavuje rozhodnutie.

– Daniel Greenstein, zástupca dekana pre vedecké informácie a univerzitný knihovník

Prečítajte si viac o tom, ako sa Univerzita štátu Kalifornia zapája do projektu.

Univerzita Complutense v Madride

Knihy bez autorských práv, ktoré boli v minulosti dostupné len ľuďom s prístupom do knižnice Univerzity Complutense v Madride alebo s peniazmi na cestovanie, budú teraz prístupné každému, kto má pripojenie na internete, bez ohľadu na to, kde sa nachádza. V podstate doslova otvárame našu knižnicu svetu. Príležitosti v oblasti vzdelávania sú pozoruhodné a sme odhodlaní spolupracovať so spoločnosťou Google na tomto projekte.“

– Carlos Berzosa, rektor

Prečítajte si viac o tom, ako sa Univerzita Complutense v Madride zapája do projektu [v španielčine].

Univerzitná knižnica v Lausanne

„Knihy bez autorských práv, ktoré boli v minulosti dostupné len ľuďom s prístupom do knižnice univerzity v Lausanne, budú teraz prístupné každému, kto má pripojenie na internet, bez ohľadu na to, kde sa nachádza. V podstate doslova otvárame našu knižnicu svetu. Príležitosti v oblasti vzdelávania sú pozoruhodné a sme odhodlaní spolupracovať so spoločnosťou Google na tomto projekte.“

-Hubert A. Villard, riaditeľ Kantonskej a univerzitnej knižnice v Lausanne.

Prečítajte si viac o tom, ako sa Univerzitná knižnica v Lausanne zapája do projektu [vo francúzštine].

Univerzita štátu Michigan

Projekt realizovaný so spoločnosťou Google, predstavuje základ nášho poslania, ako skvelej verejnej knižnice, v oblasti rozširovania znalostí – na škole a mimo nej. Zapojením sa do tohto partnerstva, ktoré umožňuje prehľadávanie našej knižnice v službe Google, slúži Univerzita štátu Michigan ako zástupca pri iniciatíve, ktorá významne zvyšuje dostupnosť informácií verejnosti. Univerzita štátu Michigan využíva tento projekt ako nástroj na čo najširšie a najpohodlnejšie sprístupňovanie informácií. Knižnica Univerzity štátu Michigan sa navyše podieľa na tomto priekopníckom partnerstve z niekoľkých veľmi presvedčivých dôvodov:

  • Sme presvedčení, že okrem poskytovania základného prístupu ku knižničným zbierkam je táto aktivita vrcholne dôležitá a umožňuje univerzitnej knižnici vybudovať a prehodnotiť knižničné služby pre nové milénium.
  • Táto práca vytvorí používateľom nové spôsoby vyhľadávania a prístupu k obsahu literatúry, čím otvorí zbierky našim vlastným používateľom a tiež používateľom na celom svete.
  • Napriek tomu, že niekoľko rokov realizujeme rozsiahlu konverziu na zachovanie materiálov nachádzajúcich sa v knižničnej zbierke, a že sme boli vodcom v úsilí o digitálne zachovanie materiálov medzi výskumnými knižnicami, uvedomujeme si, že zachovanie materiálu takéhoto rozsahu je možné dosiahnuť len cez partnerstvá takéhoto druhu.Náš program má pevné základy a podarilo sa nám digitalizovať približne 5 000 zväzkov za rok; ale aj pri takejto rýchlosti by nám digitalizácia celej našej zbierky trvala viac než tisíc rokov.

John P. Wilkin, pomocný univerzitný knihovník

Prečítajte si viac o tom, ako sa Univerzita štátu Michigan zapája do projektu.

Univerzita štátu Texas v Austine

Univerzitným knižniciam je v našej spoločnosti zverené dôležité poslanie, ktorým je zhromažďovanie a poskytovanie prístupu k informáciám, ktoré pokrývajú celú škálu ľudských znalostí. Naše knižnice sú tiež zodpovedné za efektívne zachovanie týchto znalostí a zabezpečenie prístupu k nim z hľadiska veľmi dlhého časového obdobia. Na univerzite štátu Texas v Austine sme hlboko oddaní každému z týchto cieľov a veríme, že účasť na tomto projekte pomôže zaistiť našu schopnosť napĺňať tieto záväzky aj v ďalekej budúcnosti.“

Fred Heath, zástupca dekana a riaditeľ knižníc

Prečítajte si viac o tom, ako sa univerzita štátu Texas v Austine zapája do projektu.

Univerzita štátu Virginia

U.Va. Knižnica bola priekopníkom v digitalizácii materiálov vo verejnom vlastníctve. V roku 1992 sme začali s vytlačenými textami a učiteľský zbor a študenti rýchlo zistili, že dlho zabudnuté texty, ktoré sa už nenachádzajú v tlači, sa môžu dostať k novému publiku a podnietiť tak nové bádanie. Často sme hovorili o knižniciach bez stien, avšak vďaka tomuto partnerstvu sme teraz ešte bližšie k realizácii tejto vízie.“

Karin Wittenborg, univerzitná knihovníčka, Univerzita štátu Virginia

Prečítajte si viac o tom, ako sa Univerzita štátu Virginia zapája do projektu.

Univerzita štátu Wisconsin - Madison

Spojené knižničné zbierky knižníc Univerzity štátu Wisconsin - Madison a Historickej knižnice štátu Wisconsin tvoria jednu z najväčších zbierok dokumentov a historických materiálov v Spojených štátoch. Vďaka tomuto významnému partnerstvu so spoločnosťou Google Wisconsin zohráva dôležitú úlohu v zachovaní diel vo verejnom vlastníctve pre budúce generácie a významne sprístupňuje zdroje knižnice na vzdelávacie a výskumné účely. Toto úsilie je skutočným príkladom vízie Wisconsinskej myšlienky – názoru, že hranice univerzity sú nekonečné. Wisconsinské knižnice nasledujú túto tradíciu. Úsilie spoločnosti Google o digitalizáciu umožňuje knižniciam rozširovať prístup k materiálom vo verejnom vlastníctve, ktoré boli dovtedy prístupné len v knižniciach. Veľká časť tohto materiálu je vzácna a jedinečná, čím vytvára bohatý, otvorený zdroj informácií pre vzdelávacie, výskumné a všeobecné verejné účely.“

Edward Van Gemert, dočasný riaditeľ knižnice Univerzity štátu Wisconsin - Madison

Prečítajte si viac o tom, ako sa Univerzita štátu Wisconsin - Madison zapája do projektu.

©2011 Google - Domov - O spoločnosti Google - Ochrana osobných údajov