O službe Google – Vyhľadávanie kníh
Prehľad
Myšlienky a názory
Všeobecná pomoc

Program pre partnerov
Pre vydavateľov a autorov
Pridajte sa teraz
Pomoc pre partnerov

Projekt Knižnica
Prehľad
Knižniční partneri
Pomoc pre knihovníkov

Čo uvidíte, keď budete vyhľadávať v službe Google – Vyhľadávanie kníh.

Úplné zobrazenie  |  Obmedzený náhľad  |  Úryvkové zobrazenie  |  Náhľad nie je k dispozícii 

Každá kniha obsahuje stranu „O tejto knihe“ so základnými bibliografickými údajmi ako názov, autor, rok vydania, rozsah a téma. Pri niektorých knihách máte zároveň k dispozícii aj niektoré ďalšie informácie, napríklad kľúčové slová a výrazy, odkazy na knihu vo vedeckých publikáciách alebo iných knihách (citácie), názvy kapitol a zoznam súvisiacich kníh. Pri každej knihe sa zobrazia odkazy na on-line kníhkupectvá, v ktorých si môžete knihu kúpiť, a na knižnice, v ktorých si ju môžete vypožičať.

Úplné zobrazenie

V Úplnom zobrazení si môžete pozrieť celú knihu, ak sa na ňu nevzťahujú autorské práva, prípadne ak vydavateľ alebo autor požiadal, aby sa kniha zobrazovala celá. Režim Úplné zobrazenie vám umožňuje zobraziť ktorúkoľvek stranu knihy, ktorá je už "majetkom verejnosti", môžete si stiahnuť, uložiť a vytlačiť jej PDF verziu a prečítať si ju vtedy, keď vám to vyhovuje.

Obmedzený náhľad

Ak nám vydavateľ alebo autor dal povolenie, môžete si v náhľade pozrieť obmedzený počet strán knihy.

Úryvkové zobrazenie

Úryvkové zobrazenie, rovnako ako lístkový katalóg, zobrazuje informácie o knihe plus niekoľko úryvkov – zopár viet s hľadanými výrazmi v kontexte.

Náhľad nie je k dispozícii

Rovnako ako v prípade lístkového katalógu, aj tu si môžete pozrieť základné informácie o knihe.

©2011 Google - Domov - O spoločnosti Google - Ochrana osobných údajov