O službe Google – Vyhľadávanie kníh
Prehľad
Myšlienky a názory
Všeobecná pomoc

Program pre partnerov
Pre vydavateľov a autorov
Pridajte sa teraz
Pomoc pre partnerov

Projekt Knižnica
Prehľad
Knižniční partneri
Pomoc pre knihovníkov

Oslužbe Google – Vyhľadávanie kníh

Prehľad | História | Fakty a fikcia

Fakty a fikcia

Fikcia: Služba Google - Vyhľadávanie kníh umožňuje zadarmo stiahnuť akúkoľvek knihu na svete.

Fakt: Služba Google - Vyhľadávanie kníh pomáha pri objavovaní kníh a vyhľadávaní v ich obsahu. Nepomáha pri sťahovaní ani čítaní kníh bez zaplatenia. Ak nájdete knihu, ktorá ešte podlieha autorskému právu, zobrazí sa len malá časť knihy (buď v režime Úryvkové zobrazenie, alebo v režime Zobrazenie vzorových strán) spoločne s odkazmi na miesta, kde si knihu môžete požičať alebo zakúpiť. Ak však nájdete knihu, ktorá nepodlieha autorskému právu, môžeme ju zobraziť v režime Zobrazenie celej knihy. (Ďalšie informácie o knihách vo verejnom vlastníctve dostupných v službe Google - Vyhľadávanie kníh nájdete tu.)


Fikcia: Tvrdíte, že z kníh podliehajúcich autorským právam zobrazujete len malé úryvky, ale mne sa zobrazili celé stránky, takže musíte porušovať autorské práva.

Fakt: Kedykoľvek sa vám z knihy chránenej autorskými právami v službe Google - Vyhľadávanie kníh zobrazí viac ako pár úryvkov, znamená to, že autor alebo vydavateľ sa pripojil k nášmu programu pre knižničných partnerov a poskytol nám povolenie zobrazovať knihu v režime Zobrazenie vzorových strán, ktorý vám umožňuje získať o knihe dostatok informácií, aby ste sa mohli rozhodnúť, či si ju chcete kúpiť. Takéto kroky vykonávame len s výslovným povolením vydavateľa.


Fikcia: Ak kniha ešte podlieha autorským právam, je jej skenovanie bez povolenia nelegálne.

Fakt: To je pravdepodobne najčastejšia mylná predstava o službe Google - Vyhľadávanie kníh a o zákone na ochranu autorských práv všeobecne. Ak je kniha vo verejnom vlastníctve (nepodlieha autorským právam), zobrazí sa celý text knihy. Ak kniha podlieha autorským právam, zobrazia sa používateľovi len základné údaje o knihe (napríklad názov knihy a meno autora), maximálne dva alebo tri úryvky z knihy a informácie o tom, v ktorej knižnici sa nachádza prípadne kde sa dá kúpiť. Ak vydavatelia alebo autori nesúhlasia s digitalizáciou svojich kníh, stačí povedať a my ich vylúčime. 

Službu Google - Vyhľadávanie kníh sme starostlivo navrhli tak, aby sme zaistili, že používanie kníh je regulárne a v plnom súlade so zákonom. Autorské právo je zamerané na ochranu a zvyšovanie hodnoty tvorivých diel s cieľom povzbudiť ďalších, v tomto prípade zaistiť, aby autori písali a vydavatelia vydávali. Veríme, že vytvorením nových možností, ako môžu čitatelia hľadať a nakupovať knihy, pomôžeme ich autorom a vydavateľom predať viac kníh. Ďalšie informácie o čestnom používaní nájdete tu.


Fikcia: Tento projekt by bol v poriadku, až na to, že spoločnosť Google neumožňuje autorom ani vydavateľom vybrať si, či chcú alebo nechcú, aby sa ich kniha zobrazila v službe Google - Vyhľadávanie kníh.

Fakt: Ktorýkoľvek vydavateľ alebo iný držiteľ autorských práv môže svoje tituly kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vylúčiť zo služby Google - Vyhľadávanie kníh. Podrobný popis postupu, ktorým to môžu vykonať je uvedený tu. Vytvorili sme tiež tým podpory, ktorý pomôže komukoľvek, komu sa samostatne nedarí.

Zapamätajte si však, že v službe Google - Vyhľadávanie kníh sa bez povolenia držiteľa autorských práv za žiadnych okolností nezobrazí celá stránka knihy, ktorá podlieha autorským právam. Ak sa na knihu vzťahujú autorské práva a držiteľ vlastníckych práv nám nedal výslovné povolenie zobraziť viac, zobrazia sa len úryvky textu obklopujúceho hľadaný výraz.


Fikcia: Kníhkupectvá ako napríklad Amazon.com platia spoločnosti Google za zahrnutie ich odkazov do služby Google - Vyhľadávanie kníh.

Fakt: Odkazy na kníhkupectvá poskytujeme v službe Google - Vyhľadávanie kníh, pretože chceme používateľom uľahčiť nákup kníh a nakladateľom predaj kníh. Kníhkupectvá neplatia za zahrnutie ich odkazov do služby Google - Vyhľadávanie kníh a spoločnosť Google nezískava z predaja kníh u týchto kníhkupectiev žiadne peniaze.


Fikcia: Spoločnosť Google parazituje na knihách tým, že zarába na reklamách na stránkach Google - Vyhľadávanie kníh a nedelí sa o zárobky s vydavateľmi.

Fakt: Služba Google - Vyhľadávanie kníh poskytuje autorom a vydavateľom obrovské výhody a toto úsilie stojí spoločnosť Google značnú sumu peňazí. To je opak parazitovania. Na výsledky vyhľadávania určitej konkrétnej knihy neumiestňujeme reklamy, pokiaľ nám držiteľ autorských práv neposkytol povolenie zobrazovať tam úryvky z knihy a neželá si ani zobrazovanie reklám. Ak zobrazujeme reklamy, väčšina zisku sa vracia držiteľovi autorských práv. Inými slovami, z reklám v službe Google - Vyhľadávanie kníh máme len taký zisk, aký z nich majú naši vydavateľskí partneri.

©2011 Google - Domov - O spoločnosti Google - Ochrana osobných údajov