O službe Google – Vyhľadávanie kníh
Prehľad
Myšlienky a názory
Všeobecná pomoc

Program pre partnerov
Pre vydavateľov a autorov
Pridajte sa teraz
Pomoc pre partnerov

Projekt Knižnica
Prehľad
Knižniční partneri
Pomoc pre knihovníkov

Príbehy úspešných partnerov

Ako mi môže pomôcť služba Google – vyhľadávanie kníh?

Google – vyhľadávanie kníh vám pomáha zvýšiť viditeľnosť vašich kníh a osloviť používateľov na celom svete. Prečítajte si o tom, ako títo autori a vydavatelia kníh používajú službu Google – vyhľadávanie kníh na zvýšenie úspechu svojich kníh a podnikania.

Príbehy úspešných autorov

Autor Richard Lowry dosiahol viditeľnosť a tržby

Po strávení 12 rokov písaním svojej prvej knihy, Richard Lowry bol potešený, keď sa dozvedel, že jeho vydavateľ POD propaguje jeho tituly pomocou služby Google – vyhľadávanie kníh. Vďaka získanej viditeľnosti tejto knihy, Lowry podpísal zmluvy na dve ďalšie – a je rád, že jeho noví vydavatelia sú tiež partneri služby Google – vyhľadávanie kníh.

Prečítajte si viac...

Príbehy o úspechoch vydavateľov kníh

Cieľ: Dosiahnuť viditeľnosť kníh
Arcadia

Arcadia Publishing oslovuje nových kupujúcich niekoľkými tisícmi titulov

Ako vydavateľ kníh o miestnej a regionálnej histórii v rámci celých Spojených štátov, spoločnosť Arcadia má stovky cieľových trhov a jej čitatelia žijú aj mimo oblastí, o ktorých sa v týchto publikáciách píše. Služba Google – vyhľadávanie kníh umožňuje spoločnosti Arcadia osloviť zaujímajúcich sa kupujúcich kdekoľvek sa nachádzajú. Prečítajte si viac...

Crossway

Crossway Books dosahuje významnú viditeľnosť celého svojho katalógu

Vďaka službe Google – vyhľadávanie kníh spoločnosť Crossway zvýšila viditeľnosť svojho katalógu, obsahujúceho viac než 400 titulov, a čitatelia sa dozvedia o ďalších tituloch, ktoré ich zaujímajú. Prečítajte si viac...

GRADA

GRADA Publishing vďaka Google Books získava nových zákazníkov!

Už tretí rok nakladateľstvo GRADA Publishing využíva službu Google Books (Knihy Google). Podľa vedúceho marketingu Zdeňka Jaroša si môžu potenciálni zákazníci prelistovať pätinu každého titulu a vďaka tomu sa zvýšil záujem o nákup týchto kníh. přečtěte si více...

©2011 Google - Domov - O spoločnosti Google - Ochrana osobných údajov